dilluns, 29 d’abril de 2013

diumenge, 28 d’abril de 2013

Papamosques de collar (Ficedula albicollis)

Mínim 1 ex. a l'estany de Sils. Observat un mascle a l'observatori vell, Alba Casals, i el mateix o un segon exemplar a la pollancreda jove a l'entrada de l'espai, Alfons Delgado et al.

divendres, 26 d’abril de 2013

Voltor (Gyps fulvus)

1 ex., 13-04-13, Susqueda, Albert Petit

Fraret (Fratercula arctica)

Mínim 5 ex., el 13-04-13, al mar, enfront Blanes, Joan Bernils

Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)

Mínim 30 ex. al mar, a Blanes, 13-04-13, Joan Bernils

Becadell gros (Gallinago media)

5 ex., mar enfront Blanes, 13-04-13, Joan Bernils

Bitxac rogenc (Saxicola torquata)

1 ex., desembocadura de la Tordera, 13-04-13, A. Abad

Martinet ros (Ardeola ralloides)

1 ex., 13-04-13, estany de Sils, Alba Casals

Agró blanc (Casmerodius albus)

1 ex., 13-04-13, estany de Sils, Alba Casals

dilluns, 22 d’abril de 2013

Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)

dissabte 20 abril 2013, ≥3 individus, Estany de Sils, Quim Minoves i 2 individus, Parc de Sant Salvador, Santa Coloma de Farners, Quim Minoves

Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)

dissabte 20 abril 2013, 1 individu, Estany de Sils, Pedro Plans

Abellerol (Merops apiaster)

diumenge 21 abril 2013, 12 individus, Estany de Sils, Antoni Mariné

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

diumenge 21 abril 2013, 1 individu, Estany de Sils, Antoni Mariné

Esparver cendrós (Circus pygargus)

divendres 19 abril 2013, 1-2 , individus, Esclet, Cassà de la Selva, Jaume Prat Espelt, Ponç Feliu

Agró blanc (Casmerodius albus)

diumenge 21 abril 2013, 4-6, individus, Estany de Sils, Toni Sánchez Broceño, Antoni Mariné

Guatlla (Coturnix coturnix)

divendres 19 abril 2013, 1 individu, Esclet, Cassà de la Selva, Ponç Feliu

dilluns, 8 d’abril de 2013

Darreres observacions ornitològiques a Sils

Becadell sord, Lymnocryptes minimus, 1 ex., 30-03-13, Antoni Mariné

Cotxa blava, Luscinia svecica, 1 ex., 30-03-13, Antoni Mariné

Agró blanc, Casmerodius albus, 1 ex., 06-04-13, Pedro Plans

Agró roig, Ardea purpurea, 1 ex., 06-04-13, Pedro Plans

Bec d'alena, Recurvirostra avosetta, 1 ex., 06-04-13, Pedro Plans

Mastegatatxes, Ficedula hypoleuca, 1 ex., 07-04-13, Antoni Mariné

diumenge, 7 d’abril de 2013

Anellament d'espècies del gènere Asio

Mussol  emigrant (Asio flammeus) i mussol banyut (Asio otus). Tots dos anellats a Esclet, Cassà de la Selva, aquesta nit passada.

07-04-13, AlbaCasals i Carles Pibernat

Mussol emigrant (Asio flammeus)

1 ex. Capturat per a anellament científic al veinat d'Esclet, Cassà de la Selva, el 07-04-13. Alba Casals i Carles Pibernat

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...