Sobre mi


 Sóc naturalista.

Com a ornitòleg em considero un patcher, és a dir, un coneixedor del meu entorn més immediat, sense cap necessitat de córrer, estressar-me ni recórrer grans distàncies per tal d'observar espècies rares (tot i que he tingut les meves experiències en maratons ornitològiques i altres activitats per l'estil). És a dir, un patcher vindria a ser el contrari d'un twitcher. Malgrat això, no m'he estat de fer quilòmetres sempre que he pogut.

Ara em dedico a l'aventura més llarga i apassionant de la meva vida: ser pare. Han tornat els viatges modestos, però no per això menys apassionants i amb noves perspectives. Espero que d'aquí a uns anys pugui tenir l'oportunitat de dur als meus fills a aquells indrets que a mi m'han captivat, i espero ser prou capaç d'encentre en ells la passió pel coneixement i pel respecte a la Natura.

Pots contactar amb mi a l'adreça alfonsdg@gmail.comActivitats relacionades amb la conservació i divulgació del patrimoni natural:

Associacionisme:
Soci fundador i president durant el període 2004-2007 del Col·lectiu Bisaroca, Associació per a l'Estudi i Gestió dels Ecosistemes
Soci fundador i actual president de l'associació Orchys, Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme
Soci de la "Sociedad Española de Ornitología"
Soci de l'Institut Català d'Ornitologia
Soci del "Fondo Para la Protección de los Animales"
Soci de la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Vocal de la Secció d'Ornitologia del Centre Excursionista Farners

Custòdia del territori:
Ideòleg i col·laborador de la plataforma d'entitats per a la protecció de la plana de la Selva

Divulgació:
Ideòleg i organitzador de les Primeres Jornades de Medi Natural de la Selva
Ideòleg i organitzador de les Primeres Jornades de Patrimoni Natural i Cultural de la Selva
Professor de zoologia en el curs de preparació per a guies de l'Estany de Sils, organitzat pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Sils
Autor de l'audiovisual "La Natura a la Vall del Llémena"
Ponent en més d'una vintena de sortides de camp obertes al públic, xerrades, actes i jornades dedicades als valors naturals i la seva conservació

Articles, escrits i publicacions electròniques:
Ideòleg i coeditor del "Anuari d'Ornitologia de la Selva"
Creador del web-blogs: "La Natura a la comarca de la Selva" http://natura-selva.blogspot.com/ , "L'Estany de Sils" http://estanydesils.blogspot.com/ , "Observatori de la Natura a la Vall del Llémena" http://natura-vall-llemena.blogspot.com/
Ideòleg i editor del "Butlletí Naturalista, Recull de cites naturalistes de la Selva, el Gironès, la Garrotxa i el Maresme"
Autor de l'article "Evolució de la comunitat ornítica a l'àrea cremada per l'incendi forestal de 1994. Paratges del Rocar, l'Argimon, el Balneari i Parc de St. Salvador", Quaderns de la Selva, volum 14, 2002
Coautor de l'article "Aproximació a la comunitat ornítica de la comarca de la Selva", Quaderns de la Selva, volum 16, 2004
Coautor de l'article "Conservar el patrimoni natural selvatà: el gran repte", Quaderns de la Selva, volum 16, 2004
Col·laborador habitual en els "Quaderns de Sils" amb escrits sobre els valors naturals de l'Estany de Sils
Col·laborador habitual en la "Revista del Centre Excursionista Farners", amb articles dedicats a l'ornitologia i a la conservació del medi natural
Autor de l'article "La fauna de Santa Coloma de Farners", publicat al programa de la festa major de Sta. Coloma de Farners, 2000
Coautor de l'article "La difícil situació dels ocells en zones agrícoles de la plana de la Selva", Revista de Girona núm. 257, 2009

Projectes i col·laboracions en monitoratge de fauna:
Ideòleg, treball de camp i redactor del "Atles dels ocells de la vall del Llémena", (inèdit)
Col·laborador en el treball de camp del "Atlas de las aves reproductoras de España"
Col·laborador en el treball de camp del programa Noctua de la SEO.
Col·laborador en el treball de camp i redactor d'un dels textos específics del "Atles dels ocells nidificants a Catalunya"
Col·laborador en el treball de camp i redactor de tres textos específics del "Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern"
Responsable de dos itineraris SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya), projecte de monitoratge de l'Institut Català d'Ornitologia
Responsable d'una estació Pernis, projecte de seguiment d'ocells planejadors de l'ICO
Col·laborador en el radioseguiment d'exemplars de tortuga d'estany (Emys orbicularis) de la població de Riudarenes i voltants
Responsable del treball de camp i autor de l'article "Evolució de la comunitat ornítica a l'àrea cremada per l'incendi de 1994", publicat a Quaderns de la Selva, volum 4, 2002
Responsable del treball de camp i autor del treball de recerca "Avifauna associada a les basses de Riudarenes" (inèdit)
Responsable del treball de camp i autor de l'article "Aproximació a l'estatus dels ocells reproductors de l'EIN Estanys de Sils" (informe inèdit)
Col·laborador en el seguiment de les poblacions d'ocells de l'Estany de Sils, seguiment encarregat per Acció Natura
Responsable del treball de camp i autor dels informes "Ocells nidificants a l'Estany de Sils" (anys 2006 i 2007)

Il·lustracions:
Col·laborador habitual en la il·lustració dels Anuaris d'Ornitologia de Catalunya publicats per l'Institut Català d'Ornitologia
Col·laboració en publicacions d'àmbit local i comarcal
Organització de exposicions de dibuix naturalista amb obres pròpies i d'altres il·lustradors

Viatges:
Viatges de natura i ornitològics arreu de la Península Ibèrica, Canàries, Balears i també a Kenya, Tanzània, Costa Rica, França, Portugal i Noruega.

Alguns documents propis:

Llista dels ocells de la comarca de la Selva
Llista dels ocells de l'estany de Sils
Llista dels hèrptils de la comarca de la Selva
Llista dels hèrptils de l'estany de Sils
Butlletins naturalistes de la Seva i zones properes
Anuari d'ornitologia de la Selva 2003
 Anuari d'ornitologia de la Selva 2004
Ocells nidificant a l'estany de Sils, 2006
Ocells nidificants a l'estany de Sils, 2007
Guia de visita de l'estany de Sils
Evolució de la comunitat ornítica a l'àrea cremada per l'incendi forestal de 1994 Aproximació a la comunitat ornítica de la comarca de la Selva
Conservar el patrimoni natural selvatà: el gran repte
La difícil situació dels ocells d'espais agraris de la Selva

Cap comentari:

Llistat espècies 1er Big Sit Confinament 15-03-20

1: ànec collverd (anas platyrhynchos) 1: faisà (phasianus colchius) 1: corb marí gros (phalacrocorax carbo) 1: corb marí empllomallat (phala...