dimecres, 17 d’abril de 2013

Tallareta vulgar (Sylvia communis)

1 ex., 08-04-13, les Ferreries, Campllong, Guillem Sagué
Publica un comentari a l'entrada