dilluns, 29 d’abril de 2013

Arpella pàl-lida russa (Circus macrourus)

1 ex. masccle, el 26-04-13 als camps de la Gotarra, Campllong (Antoni Marin
é), probablement relocalizat dos dies més tard a la mateixa zona
(Gerard Dalmau).
Publica un comentari a l'entrada

Capgros comú

Capgros comú (Carcharodus alceae), una papalloneta de la família dels hespèrids. Els hespèrids podrien ser un grup amb algunes característi...