dimecres, 15 d’octubre de 2008

Butlletí Naturalista: abril, maig i juny 2008

Idea, edició, disseny i dibuixos: Alfons Delgado, alfonsdg@gmail.com
Seccions:
La Selva: Alfons Delgado, Xavier Romera, Joan Ventura, alfonsdg@gmail.com
La Garrotxa: Rafael Carboell i Joan Naspleda naspleda@gmail.com
Gironès: Noticiari Naturalista de Girona i comarca editat per Aleix Comes, Ponç Feliu i Albert Ruhí, http://www.ateneunaturalista.org/
Maresme: Xavier Romera, javierfartet@msn.com
Col·laboradors: Maite Garrigós, Isidre Cos, Miquel Boix


Resum meteorològic
Abril: A finals del primer terç de mes hi ha algunes, poques, jornades amb pluges febles que s’allarguen fins a principis de la segona quinzena. El darrer terç de mes es produeixen algunes tempestes, acabant l’abril de nou amb pluges febles.
Maig: Pluges continuades des de finals del primer terç i fins a mitjans de mes, sobretot a ’interior. A partit de la segona quinzena les pluges es tornen més espaiades però continuen sent moderades i s’allarguen fins a finals de mes.
Juny: Continuen les pluges durant el primer terç del mes. A mitjans de mes es produexien episodis repetitius de fenòmens tempestuosos, sobretot a l’interior, i les temperatures pugen per sobre dels 30 graus. Els darrers dies del mes també porten tempestes nocturnes.
La comarca natural de la Selva
Completeu la informació consultant aquests blogs, sobretot pel que fa a dades d’interès que fan referència al litoral i al delta de la Tordera, així com per informació complementària sobre l’Estany de Sils.
http://natura-selva.blogspot.com/
http://natura-tordera.blogspot.com/
http://estanydesils.blogspot.com/
http://natura-vall-llemena.blogspot.com/
http://natura-ateneu.blogspot.com/


Compartiu la informació. Les dades que sovint només resten en la nostra memòria o en el nostre quadern de camp poden ser de molt interès. Compartiu-les i participeu en els debats al fòrum naturalista:
http://es.groups.yahoo.com/group/naturmania


Flora vascular:
Serapias lingua, 01-05-08, diversos peus a Ca l’Iern, Cassà, (ADGA, MGSA).
Limodoum abortivum, 01-05-08, diversos peus a la Bruguera, Llagostera, (ADGA, MGSA).
Platantera bifolia, 01-05-08, diversos peus a Ca l’Iern i voltants, (ADGA, MGSA).
Cephalantera rubra, 08-06-08, tres peus a Granollers de Rocacorba, (ACHA).


Invertebrats:
Iphiclides podalirium, 01-05-08, un exemplar a Ca l’Iern, (ADGA, MGSA).
Lestes viridis, 24-06-08, diversos exemplar a la riera Seca, Campllong, (ADGA, MGSA).
Megascolia maculata flavifrons (=Scolia flavifrons), (fotografia). Diversos exemplars mascles a la riera Seca, Campllong, (ADGA, MGSA).
Dorcus parellelipipedus, dos exemplars a la riera Seca, Campllong, (ADGA, MGSA).
Hèrptils:
Reineta
(Hyla meridionalis), cants el 13-05-08 al veïnat de Serinyà, Cassà, (ADGA, MGSA).
Granota pintada (Discoglosus pictus), cants el 13-05-08 al veïnat de Serinyà, Cassà, (ADGA, MGSA).
Tortuga de rierol (Mauremys leprosa), un exemplar capturat i alliberat el 2006 a la sèquia de Sils és recapturat a la gola de la Tordera el 30-04 (XRCA).
Vidriol (Anguis fragilis), 30-05-08 un adult al costat de la sèquia de Sils i un juvenil atropellat (ADGA, MGSA). Fotografia, un exemplar adult a la riera Seca, Campllong, (ADGA, MGSA).
Serp verda (Malpolon monspessulanus), 08-06-08, un exemplar adult a Can Gurí, Cassà, (ADGA, MGSA). Un altre adult al veïnat de Matamala creuant la carretera el 29-06.Ocells:
Perdiu roja (Alectoris rufa), una parella a l’interior del polígon de Riudellots, (JMGA).
Guatlla (Coturnix coturnix), un mascle cantant a el Remei el 23-06-08, (ADGA).
Faisà (Phasianus colchicus), una parella a Can Jordi, Campllog (ADGA, MGSA).
Xibec (Netta rufina), Un exemplar mascle el 08-04-08 a la desembocadura de a Tordera, (Pere Alzina). Hi continua el 12-04, (DCFA).
Ànec xiulador (Anas penelope), un mascle a la desembocadura de la Tordera (DCFA) el 12-04-08, (DCFA).
Xarrasclet (Anas querquedula), dos ocells a la gola de la Tordera el 12-04-08 (DCFA).
Ànec mandarí (Aix galericulata), 22-04-08, un mascle a la gola de la Tordera, (XRCA).
Ànec fosc (Melanitta fusca), una femella volant en direcció sud sobre el mar a Sabanell, Blanes (DCFA).
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax), un exemplar capturat per anellament científic al Ter-Brugent mostra placa incubatriu, (GJPA).
Martinet menut (Ixobrychus minutus), un exemplar al delta de la Tordera (XRCA, DCFA).
Martinet ros (Ardeola ralloides), un exemplar el 13-04-08 a la gola de la Tordera, (XRCA).
Flamenc (Phoenicopterus roseus), 26-05-08, un exemplar a la gola de la Tordera, (Enric Badosa i Francesc Jiménez).
Capó reial (Plegadis falcinellus), un exemplar el 08-04-08 a la gola de la Tordera (Enric Badosa). De les poques cites conegudes d’aquesta espècie a la comarca.
Voltor comú (Gyps fulvus), 01-05-08, un exemplar sobre el pla de les Arenes, Sant Hilari Sacalm. (ADGA, MGSA). Un exemplar en vol sobre Amer el 02-06, (GJPA).
Àguila marcenca (Circaetus gallicus), un exemplar preda sobre ofidi a la riera Seca, Campllong, (ADGA, MGSA).
Milà negre (Milvus migrans), 04-04-08, un exemplar al veïnat de Llebres de Baix, Cassà, (ADGA, MGSA). Es torna a observar el 01-05-08, (ADGA, MGSA). El 21-05 una parella fa parades nupcials i aporta material a un gran arbre al veïnat d’Esclet, Cassà, (ADGA, MGSA). Malgrat això, setmanes després no es confirma la nidificació. Es continuen veient exemplars durant tot el mes i fins al juny. El 15-06 s’observen fins a sis exemplars a Esclet, (PGBA).
Esparver cendrós (Circus pygargus), 13-04-08, una femella a Campllong, (ADGA, MGSA).
Arpella vulgar (Circus aeruginosus), 06-05-08, un mascle a Esclet, (XVGA). Dues femelles el 11-05 a Mosqueroles, (ADGA, MGSA).
Astor (Accipiter gentilis), 30-04-08, un exemplar en vol sobre Cassà, (RMGA). Una femella al capvespre el 30-05 al llac del Cigne, Caldes de Malavella, (ADGA, MGSA).
Aligot vesper (Pernis apivorus), un exemplar en vol sobre el veïnat de Matamala el 02-06-08, (RMGA). Un exemplar el 18-06 a Bonmatí (MBXA).
Esmerla (Falco columbarius), 13-04-08, una femella en un guaret al Remei, Cassà, (ADGA, MGSA), foragitada per un Xoriguer comú (Falco tinnunculus). Es tracta d’una citació prou tardana per a l’espècie.
Falcó mostatxut (Falco subbuteo), 18-04-08, un exemplar en vol sobre la variant de Cassà, (ACHA).
Falcó camaroig (Falco vespertinus), 06-05-08, un mascle en vol a Can Sacot, Cassà, (ADGA). Dues femelles el 10-05 a Can Jordi, Campllong, (ADGA, MGSA) (fotografia). El 11-05 una altra
femella s’observa a Panedes, Llagostera (MPGA). Un mascle el 07-06 a Can Sacot, Cassà, (RMGA). Un mascle volant en direcció nord davant la gola de la Tordera el 16-05, (DCFA). Falcó de la reina (Falco eleonorae), un exemplar de fase fosca a Serinyà, Cassà, (RMGA).
Polla d’aigua (Gallinula chloropus), parella amb sis pollets el 28-05 en un rec al veïnat d’Esclet, (ADGA, MGSA).
Polla pintada (Porzana porzana), un exemplar a la desembocadura de la Tordera el 08-04-08, (DCFA).
Gavià fosc (Larus fuscus), un exemplar el 19-05-08 al veïnat d’Esclet, juntament a L. michahellis, (JVLA).
Gavina corsa (Larus audouinni), 19-04-08, un exemplar amb la pota trencada a la Tordera. 01-06-08, unes 180 gavines al delta de la Tordera (DCXA). 21-06, concentració de aproximadament 340 ocells a la gola de la Tordera, (DCXA).
Gavina capblanca (Larus genei), un centenar d’exemplars el 20-04 a mar, davant la Tordera (XRCA).
Fumarell carablanc (Chlydonias hybridus), 08-04-08, un exemplar a la gola de la Tordera, (XRCA).
Fumarell alablanc (Chlydonias leucopterus), un exemplar el 02-05-08 a la desembocadura de la Tordera (DCFA, XRCA). El 16-05 s’observa un exemplar volant sobre el mar allà mateix, (DCFA).
Torlit (Burhinus oedicnemus), 12-04-08, una parella inicia la nidificació al veïnat de Mosqueroles, a Cassà, (ADGA). 05-05-08, una parella establerta en un camp ja sembrat de blat de moro al veïnat d’Esclet, Cassà (ADGA, MGSA). Aquesta parella ha estat localitzada contínuament en aquest indret des de finals de març. El 13-05 una parella en probable territori de nidificació al veïnat de Serinyà, de Cassà, (ADGA, MGSA).
Territ tresdits (Calidris alba), un exemplar a la Tordera el 12-04-08. Dos exemplars el 19-04-08 a la Tordera, quatre exemplars a Sabanell el 22-04-08, (XRCA).
Territ becllarg (Calidrins ferruginea), un exemplar el 08-04-08 a la gola de la Tordera, (DCFA, XRCA). En són sis el 02-05, (DCFA, XRCA).
Territ menut (Calidris minutus), tres exemplars el 02-05-08 a la gola de la Tordera, (DCFA, XRCA).
Becadell gros (Gallinado media), un exemplar a les Ferreries, Campllong, (JRXA). De les poques cites conegudes a la comarca, les anteriors es localitzen a l’estany de Sils.
Xivita (Tringa ochropus), 12-04-08, un exemplar en un petit camp inundat a el Remei, a Cassà, (ADGA).
Gamba verda (Tringa nebularia), dos exemplars el 08-04-08 a la gola de la Todera, (XRCA). El 13-04-08, quatre exemplars, (XRCA).
Becut (Numenius arquata), 19-04-08, un exemplar a la gola de la Tordera, (XRCA, DCFA).
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus), 12-04-08, 45 exemplars en vol davant la gola de la Tordera (DCFA).
Perdiu de mar (Glareola pratincola), 12-04-08, un exemplar en vol a el Remei, a Cassà, (ADGA), es tractaria de la segona citació de l’espècie dins la comarca administrativa del Gironès.
Corriol petit (Charadrius dubius), 20-04-08, dos exemplars a Can Dionís, Campllong, (ADGA, MGSA).
Pigre gris (Pluvialis squatarola), 08-04-08, un exemplar a la desembocadura de la Tordera, (DCFA, XRCA).
Abellerol (Merops apiaster), 18-04-08, uns 40 exemplars en vol al Mas Boada, a Llagostera, (ACHA). Una parella copulant el 21-05 a Can Dalmau, Cassà, (ADGA).
Gaig blau (Coracias garrulus), 01-05-08, un exemplar al Ravellí, Caldes de Malavella, (XVGA). Primeta cita de la temporada. Allà mateix es torna a observar un exemplar el 13-05 (JRXA). 10-05, un exemplar a Esclet, (JVLA). 13-05, un exemplar a Sant Andreu Salou, (RMGA). El 21-05 s’observa una parella fent display nupcial al veïnat d’Esclet, (ADGA, MGSA). Allà mateix, dos exemplars el 19-05 (JVLA), i tres el 07-06, (XVGA). El 12-05 s’observa una parella a Hostalric, (ABXA). Un exemplar el 20-05 al paratge de les Fonts, a Salitja, (LMXA). Finalment s’acaba comprovant la nidificació a la zona. El 31-05 s’observa un exemplar entre Campllong i Fornells, (JVLA). El 02-06, un exemplar a Amer, (GJPA).
Ballester (Apus melba), 04-04-08, diversos exemplars en pas a Cassà, (ADGA, MGSA).
Falciot pàl·lid (Apus pallidus), 12-04-08, mínim un exemplar davant Sabanell, (DCFA).
Cucut reial (Clamator glandarius), 17-04-08, un exemplar a les Serres, Cassà, (RMGA).
Tórtora (Streptopelia turtur), 20-04-08, un exemplar a Can Dionís, Campllong, (ADGA, MGSA), primera obseració de la temporada.
Siboc (Caprimulgus ruficollis), 15-06-08, un exemplar atropellat a Vilobí d’Onyar, (ADGA, MGSA).
Xot (Otus scops), 06-04-08, un exemplar cantant en un jardí urbà a Cassà, (ADGA, MGSA).
Mussol comú (Athene noctua), un exemplar sobre una nau en el polígon industrial de Vidreres, (ADGA, MGSA).
Picot negre (Dryocopus martius), 01-05-08, un exemplar reclamant i picant soques al Molí Roquer, Sant Hilari, (ADGA, MGSA). Els contactes a la zona fan pensar en un probable territori de reproducció o dispersió.
Cuereta groga (Motacilla flava), 12-04-08, entre 3 i 4 exemplars a Sant Andreu Salou, (ADGA), entre 7 i 8 exemplars el 20-04-08 a Serinyà, a Cassà, (ADGA, MGSA).
Cotoliu, (Lullula arborea), un exemplar cantant al Ravellí, Caldes, (ADGA, MGSA).
Oreneta cuarogenca (Hirundo daurica), 20-04-08, mínim de 4 exemplars a Panades, Llagostera (ADGA, MGSA).
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), 16-04-08, un mascle a Can Gurí, a Cassà, (ADGA, MGSA). Una femella duent becada el 08-06 al Molí de Can Vilallonga, (ADGA), es tracta d’un indici de nidificació d’una espècie testimonial com a reproductora arreu del territori.
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra). 16-04-08 un exemplar a Riells i Viabrea, (DCFA). 20-04-08, un exemplar a Panedes, Llagostera, i un altre a Serinyà, a Cassà, (ADGA, MGSA), primers registres de la temporada a la plana. Hi ha diverses cites més a la plana durant els mesos d’abril, maig i juny.
Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos), 19-04-08, diversos exemplars cantant a Cassà i Llagostera, (ADGA, MGSA).
Cotxa cuaroja (Phoenicurus phoenicurus), 01-04-08, un mascle a Can Gurí, a Cassà de la Selva, (ADGA, MGSA).
Còlit gris (Oenanthe oenanthe), 27-04-08, un exemplar a Serinyà, (XVGA), primera dada rebuda de l’espècie enguany. 05-05-08, un exemplar en camp llaurat a Serinyà, Cassà, (ADGA, MGSA).
Tord comú (Turdus philomelos), 24-06-08, dos exemplars cantant al bosc de ribera, a la riera Seca, Campllong, (ADGA,MGSA).
Griva (Turdus viscivorus), 29-04-08, un exemplar duent becada al veïnat de Serinyà, Cassà, (RMGA).
Boscaler pintat gros (Locustella naevia), un exemplar a la gola de la Tordera el 2-04-08 (XRCA). 12-05 un exemplar a Can Sordet, Massanes, (JRRA).
Balquer (Acrocephalus arundinaceus), 2 exemplars cantant a l’aiguabarreig Ter-Brugent, (GJPA). Dada de nidificació probable.
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), 1 exemplar a la desembocadura de la Tordera el 12-04-08, (DCFA).
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), el 05-04-08 un exemplar a Fogars de la Selva, (DCFA). 06-04-08, un exemplar cantant a Torreponsa, (ADGA, MGSA). Un altre el 26-05 a Sant Vicenç, Cassà, (ADGA, MGSA).
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), 12-05-08, un exemplar a Hostalric, (ABXA).
Tallarol gros (Sylvia borin), dos exemplars el 08-04-08 al delta de la Tordera, (DCFA, XRCA). 01-05-08, dos exemplars cantant a la Vileta, Sant Hilari, (ADGA, MGSA).
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans), 01-05-08, dos exemplars cantant a Ca l’Iern, Cassà, (ADGA, MGSA).
Tallareta vulgar (Sylvia communis), un exemplar en l’aiguabarreig Vallmanya-Tordera el 13-04-08, (XRCA). 05-05-08, un exemplar en bardisses a la Isoladora, veïnat de les Serres, Cassà, (ADGA, MGSA). Primer cita coneguda de l’espècie enguany. Un mascle cantant a la Vileta, Sant Hilari, (ADGA, MGSA).
Tallareta cuallarga (Sylvia undata), 11-05-08, diversos mascles cantant al voltant de la roca Baiera, Sta. Coloma de Farners, (ADGA, MGSA).
Bosqueta (Hippolais polyglotta), 04-05-08, un exemplar cantant a Ca l’Iern, Cassà, (ADGA, MGSA).
Mallerenga petita (Parus ater), 20-04-08, diversos exemplars en una pineda a Panedes, Llagostera, (ADGA, MGSA).
Capsigrany (Lanius senator), 20-04-08, un exemplar a Campllong, (ADGA, MGSA), i un altre a la Tordera (XRCA, DCFA). El 27-04 un exemplar a la Barroca, vall de Llémena (ICAA). El 31-05 un exemplar dalt del cim de la roca Baiera, a Santa Coloma, primera localització d’aquesta espècie a la zona, tot i que s’havia observat durant el pas de tardor (ADGA, MGSA). Probablement es tractava d’un exemplar sedimentat. El 28-05 s’observa una parella a Sant Vicenç, Cassà, (JGXA), indret de nidificació.
Escorxador (Lanius collurio), 27-04-08, exemplar mascle a la Barroca, (ICAA). Una parella al trencant de Vallclara, Sant Hilari el 15-06, (ADGA, MGSA), indret de nidificació. Un exemplar a Granollers de Rocacorba, (ACHA).
Botxí (Lanius meridionalis), un exemplar el 06-06-08 a les Fonts, Salitja, (ADGA). Es confirma la nidificació a la zona.
Corb (Corvus corax), un exemplar a St. Vicenç d’Esclet el 28-05, (JGXA).
Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), 01-05-08, dos exemplars al Molí Roquer, Sant Hilari, (ADGA, MGSA). Diversos exemplars el 15-06 a la Vileta, Sant Hilari, (ADGA, MGSA).
Lluer (Carduelis spinus), tres ocells a Riells i Viabrea el 15-04-08, (DCFA). 08-05-08, un exemplar femella a Constantins, (MBXA), hi roman fins al dia 14 del mateix mes. Es tracta d’una cita tardana per a una espècie típicament hivernant. La cita de dos exemplars mascles el 01-06 encara és més sorprenent, (MBXA). L’endemà s’observa un exemplar, (MBXA).
Durbec (Coccothraustes coccothraustes), 12-05-08 una parella a Can Sorder, Massanes, (JRRA). Un exemplar a Hostalric, (ABXA).
Mamífers:
Llebre (Lepus europaea), un exemplar en un camp de fruiter a Esclet, Cassà, (ADGA, MGSA).
Esquirol (Sciurus vulgaris), 01-05-08, un exemplar prop de Ca l’Iern, Cassà, (ADGA, MGSA).
Mostela (Mustela nivalis), 10-04-08, un exemplar creua la carretera a les afores de Vilobí d’Onyar, (ADGA).

Observadors: AAGA: Antoni Abad, ABXA: Albert Burgas, ACHA: Aleix Comes, ADGA: Alfons Delgado, ADGA: Alfons Delgado jr., AGRA: Andrés Garcia , ALAA: Albert Lozano, CSPA: Cèlia Sitja Poch, DCFA: David Caballé, EFXA: Elaine Fradley, ICAA: Isidre Cos, FHVA: Fernando Hernandez Verdejo , GDBA: Gerard Dalmau, HMPA: Hubert Mas , ICXA: Irene Carbó, JGXA: Joaquim Gubau, JMOA: Javi Mendoza Osorio, JVCB: Joaquim Vilagran, JVLA: Joan Ventura, JRCA: Javier Romera , JRXA: Jordi Recordà LBXA: Lucia Bence, LMMA: Laura Martinez, LMXA: Lluís Motjé, MBXA: Miquel Boix, MPGA: Miquel Angel Perez, PFLB: Ponç Feliu, PGBA: Panta Gómez, MGSA: Maite Garrigós, SGSA: Sílvia Garrigós, XLXA: Xavier Larruy, RMGA: Rafel Mariné, JMGA: Quim Mariné, JMGA: Josep Moreno, JVCA: Joaquim Vilagran, JRCA: Javier Romera , JRXA: Josep Rost, JVLA: Joan Ventura MVCA: Miquel Vall·llosera, TSXA: Toni Sáez, RAXA: Roser Armendares, ADOA: Alex Domenc, BSXA: Berta Santillana, LPXA: Laura Puyol, TMSZ: Toni Mariné, XLBA: Xavier Larruy.


Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...