dimecres, 15 d’octubre de 2008

Butlletí Naturalista: Resums d'observacions a Sils i rodalies

Extret del Butlletí Naturalista de la Selva

Abril

Xarxet Anas crecca: Observats diferents exemplars durant la primera quinzena de mes, amb un màxim de 5 individus el dia 1 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA, TMSZ) , últims dos exemplars, mascle i femella observats el dia 14 (TMSZ).
Xarrasclet Anas querquedula : S’han anat veient fins el dia 18, en que es va veure un exemplar (FRRA) , amb un màxim de 5 exemplars els dies 4 (TMSZ) i 6 (DCFA). Foto: Miquel Àngel Perez De Gregorio
Ànec cullerot Anas clypeata: Observat de manera regular fins el dia 24 amb un exemplar (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA) i amb un màxim mensual de 13 individus el dia 1 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA).
Morell cap roig Aythya ferina: Un exemplar observat del dia 14 (TMSZ) fins el dia 19 ( AAGA, RAXA).
Faisà Phasianus colchicus , un exemplar mascle el dia 15 (TMSZ, JVLA, MGXA, CWXA).
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Observat tot el mes de manera regular, amb un màxim de 6 exemplars el dia 20 (TMSZ).
Corb marí gros Phalacrocorax carbo: Amb un màxim mensual de 6 exemplars el dies 5 (DCFA) i 13 (TMSZ), el dia 22 es va veure l’últim exemplar (TMSZ).
Martinet menut Ixobrychus minutus : Dos exemplars es varen veure el dia 20 (TMSZ) i un exemplar mascle el dia 24 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA).
Martinet ros Ardeola ralloides: El dia 10 es va observar un primer exemplars (ATXA) des de llavors i fins el dia 26 en que es va observar un exemplar (TMSZ) s’han anat veient diferents individus de maneres regular amb un màxim de 6 el dia 20 (TMSZ).
Martinet de nit Nycticorax nycticorax: Observat de manera irregular tot el mes amb un màxim de 5 exemplars els dies 21 i 24 (TMSZ).
Esplugabous Bubulcus ibis: Observat tot el mes, però de manera molt irregular , i amb pocs individus a partir de mitjans de mes (1-2 ex), amb un màxim de 13 ex. el dia 6 (DCFA).
Martinet blanc Egretta garzetta: Observat durant tot el mes, amb un nombre màxim de 28 exemplars el dia 6 (DCFA).
Bernat pescaire Ardea cinerea: observat tot el mes, fins a un màxim de 13 exemplars el dia 4 (TMSZ).
Agró roig Ardea purpurea: Observat tot el mes de manera regular, amb un màxim de 3 exemplars els dies 13 i 20 (TMSZ). Foto: Miquel Àngel Perez De Gregorio


Agró blanc Casmerodius albus : Un exemplar observat el dia 8 (TMSZ).
Cigonya blanca Ciconia ciconia: El dia 5 es varen veure dos exemplars (DCFA) des de llavors s’han anat veient diferents individus de manera regular , amb un màxim de 4 el dia 12 (MVCA) i fins el dia 22 en que es va veure 2 exemplars (TMSZ).
Àguila marcenca Circaetus gallicus: d’un a dos individus s’han anat observant diferents dies dels mes .
Arpella vulgar Circus aeruginosus: Diferents exemplars s’han anant veient de manera irregular , fins a un màxim de 5 exemplars el dia 30 (TMSZ).
Arpella pàl·lida Circus cyaneus: Un exemplar observat el dia 6 (DCFA).
Esparver vulgar Accipiter nisus: Un exemplar observat alguns dies del mes.
Aligot comú Buteo buteo: Fins a un màxim de 5 exemplars el dia 6 (DCFA).
Milà negre Milvus migrans: El dia 9 es va observar el primer exemplar (TMSZ) s’ha anat veient de manera irregular diferents dies , amb un màxim de 4 individus el dia 12 (MVCA).
Milà reial Milvus milvus: Un exemplar el dia 21 (TMSZ).
Falcó mostatxut Falco subbuteo: Un exemplar el dia 19 (JCRA).
Rascló Rallus aquaticus: Fins a 5 exemplars el dia 6 (DCFA).
Polla d’aigua Gallinula chloropus: Un màxim de 20 exemplars el dia 6 (DCFA).
Rascletó Porzana parva: Un exemplar observat el dia 10 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA), i el 15 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA, JVLA, MGXA, CWZA) a la zona dels cavalls. El dia 20 se’n va observar un altre a la sèquia. (MFQA).
Fotja vulgar Fulica atra: S’han anat veient tot el mes , fins a un màxim de 6 exemplars el dia 18 (FRRA). Durant diferents dies s’han vist exemplars arreplegant branques per fer un niu.
Cames llargues Himantopus himantopus: Amb un màxim mensual de 23 exemplars el dia 8 (TMSZ).
Corriol petit Charadrius dubius: Diferents individus durant la primera quinzena de mes, amb un màxim de 9 exemplars el dia 12 (JVLA) , des del dia 15 només s’ha pogut observar un sol exemplar el dia 27 (TMSZ).
Fredeluga Vanellus vanellus: 1 exemplars el dia 12 (MVCA).
Perdiu de mar Glareola pratincola: Dos exemplars el dia 10 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA), i un el dia 14 (TSCA) i 24 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA).
Territ variant Calidris alpina: Un exemplar observat el dia 27 (ADGA, CEF).
Batallaire Philomachus pugnax: S’han anat veient de manera regular, fins el dia 25 en que es va observar l’últim exemplar (TMSZ) amb un màxim mensual de 17 individus el dia 4 (TMSZ).
Becadell Gallinago gallinago: D’un a dos exemplars observats de manera intermitent , l’últim exemplar observat el dia 27(TMSZ).
Gamba roja pintada Tringa erythropus: Observat de manera regular fins el dia 19 , amb 4 individus (TMSZ), i un màxim d’uns 30 exemplars el dia 4 (TMSZ).
Gamba roja Tringa totanus: Un màxim de 4 exemplars els dies 2 i 3 (TMSZ) , l’últim individu va ser vist el dia 20 (TMSZ).
Gamba verda Tringa nebularia: Observat quasi tot el mes de manera regular d’un a dos individus, amb un màxim de 5 ex. el dia 21 (TMSZ).
Xivita Tringa ochropus: observat més irregularment, fins el dia 24 amb dos exemplars (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA), i un màxim de 3 exemplars el dia 13 (TMSZ).
Valona Tringa glareola: Observat de forma molt nombrosa tot el mes, amb un màxim molt interessant de 51 ex. el dia 5 (DCFA).
Xivitona Actitis hypoleucos: Observat de forma irregular , amb un màxim de 3 exemplars el dia 22 (TMSZ).
Gavià de potes grogues Larus michahellis : Un màxim de 17 exemplars el dia 17 (DCFA).
Fumarell negre Chlidonias hybrida : Un exemplar observat els dies 7 (JRRA) , 14 (JVLA, TMSZ) , 20 (TMSZ) i 22 amb 3 exemplars (MVCA).
Ballester Apus melba : Un exemplar en vol el dia 19 (AAGA, RAXA).
Mussol comú Athene noctua: Dos exemplars el dia 27 (TMSZ).
Cucut Cuculus canorus :Primer exemplar sentit el dia 12 (JVLA).
Blauet Alcedo atthis: Un màxim de 3 exemplars el dia 14 (TMSZ).
Abellerol Merops apiaster :Primer exemplar observat el dia 12 (MVCA).
Colltort Jynx torquilla: Un exemplar observat el dia 30 (TMSZ).
Oreneta de ribera Riparia riparia: Observat tot el mes de manera regular.
Cuereta groga Motacilla flava: Últim exemplar observat el dia 27 (ADGA, CEF) amb un màxim de 7 exemplars el dia 12 (MVCA).
Cotxa blava Luscinia svecica : Un exemplar el dia 1 i el dia 15 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA).
Rossinyol comú Luscinia megarhynchos: Primer exemplar vist el dia 6 (DCFA).
Piula dels arbres Anthus trivialis: Dos exemplars el dia 6 (DCFA) i un el dia 8 (TMSZ) i 14 (JVLA, TMSZ).
Grasset de muntanya Anthus spinoletta: últim exemplar observat el dia 13 (DCFA).
Titella Anthus pratensis: Últims dos exemplars el dia 13 (DCFA).
Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus: El primer exemplar vist , fou un ocell que es va capturar durant una jornada d’anellament el dia 14 (JVLA, TMSZ).
Balquer Acrocephalus arundinaceus: Primer exemplar el dia 1 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA).
Mosquiter comú Phylloscopus collybita : Un exemplar el dia 6 (DCFA).
Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus: Observat de manera puntual algun dia, un màxim de 4 exemplars el dia 6 (DCFA).

Tallarol de garriga Sylvia cantillans: Un exemplar el dia 13 (TMSZ).
Tallareta vulgar Sylvia comunis: Un exemplar el dia 12 (MVCA) i 15 (JVLA, MGXA) i dos el dia 13 (DCFA).
Oriol Oriolus oriolus: Primer exemplar observat el dia 13 (TMSZ).
Corb Corvus corax: Un exemplar el dia 24 (TMSZ).
Cornella Corvus corone: Vist de forma molt puntual, fins a un màxim de 3 els dies 6 (DCFA) i 21 (TMSZ).
Estornell negre Sturnus unicolor : Un exemplar el dia 27 (ADGA, CEF).
Bec de corall Estrilda astrild: Un màxim de 10 exemplars el dia 9 (TMSZ).
Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: Un exemplar el dia 24 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA).
Capsigrany Lanius senator: Un exemplar el dia 19 i un altre el dia 24 (TMSZ).
Durbec Coccothrauters coccothraustes: Un exemplar el dia 15 (AGRA,LMMA, JMOA, CSPA).
Repicatalons Emberiza schoeniclus: Últim exemplar observat el dia 6 (DCFA).
Cruixidell Emberiza calandra : un exemplar el dia 6 (DCFA)


Papallones:
Llistat de les papallones observades a l’estany per en Toni Mariné.

Papilionidae
Papillo Machaon
Iphiclides podalirius
Zerynthia rumina

Pieridae
Pieris brassicae
Artogeia rapae
Anthocharis cardamines
Colias crocea
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx cleopatra

Lycaenidae
Callophrys rubi
Lycaena paleas
Lampides boeticus
Pseudophilotes panoptes
Polyommatus icarus
Nymphalidae
Inachis io
Vanesa atalanta
Vanesa cardui
Melitaea cinxia
Kanetisa circe
Maniola Justina
Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria
Lasiommata megera

Hesperiidae
Pyrgus malvae
Carcharodus alceae
Ochlodes venatus
Maig

Ànec collverd Anas platyrhynchos : Durant tot el mes s’han pogut observar força femelles amb pollets, el dia 2 es va observar una femella amb 20 polls (FRRA)
Morell cap roig Aythya ferina : 4 exemplars macles observats el dia 29 (TMSZ)
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Observat tot el mes de manera regular, amb un màxim de 5 exemplars el dia 2 (FRRA).
Martinet menut Ixobrychus minutus : s’han vist alguns exemplars de manera puntual a principi i final de mes, un el dia 2 (TMSZ), tres exemplars del dia 3 (FHVA),un el dia 5 (ADGA) , tres del dia 6 (CPMA), dos el dia 17 (ADXA) i un el dia 30 (ADGA)
Martinet ros Ardeola ralloides: S’han anat veient exemplars durant tot el maig, fins el dia 22 en que es va veure l’últim (JRXA), amb un màxim de tres exemplars el dia 2 (TMSZ).
Martinet de nit Nycticorax nycticorax: Observat de manera irregular tot el mes amb un màxim de 7 exemplars el dia 7 (TMSZ).
Esplugabous Bubulcus ibis: Observat de manera irregular, últims exemplars el dia 13 (TMSZ).
Martinet blanc Egretta garzetta: Observat durant tot el mes, amb un nombre màxim de 21 exemplars el dia 4 (DCFA, JRCA).
Bernat pescaire Ardea cinerea: observat tot el mes, fins a un màxim de 8 exemplars el dia 4 (DCFA, JRCA).
Agró roig Ardea purpurea: d’un a dos exemplars s’han anat observat tot el mes de manera regular.
Agró blanc Casmerodius albus : Un exemplars observat el dia 2 (TMSZ), i dos el dia 20 (TMSZ, ADGA).
Bitó Botaurus stellaris: Un possible bitó va ser sentit el dia 17 (ADXA).
Cigonya Ciconia ciconia: El dia 3 es varen veure tres exemplars (FHVA)volant per la zona de prat de dall i el dia 5 dos exemplars (ADGA).
Voltor Gyps fulvus : 7 exemplars en vol els dia 4 (JCXA, MFXA,MOXA).
Àguila marcenca Circaetus gallicus: Un exemplar observat el dia 4 (DCFA, JRCA)
Arpella vulgar Circus aeruginosus: Una femella el dia 2 i 7 (TMSZ) i dos més el dia 13 (TMSZ).
Aligot comú Buteo buteo: Fins a un màxim de 3 exemplars els dies 2 i 16 (TMSZ).
Milà negre Milvus migrans: S’han anat observant d’un a dos exemplars diferents dies.
Falcó mostatxut Falco subbuteo: Un exemplar el dia 30 en vol (ADGA).
Fotja vulgar Fulica atra: S’han anat veient tot el mes , fins a un màxim de 4 exemplars el dia 2 (FRRA). S’han observat fins a dos nius a la zona de l’estany, tot i que no es té constància de que hagin tirat endavant, ja que no s’han rebut observacions de pollets.
Cames llargues Himantopus himantopus: Amb un màxim mensual de 14 exemplars els dies 2 (FRRA) i el 6 (CPMA).
Corriol petit Charadrius dubius: Observats d’un a 4 exemplars durant tot el mes, un màxim de 25 el dia 4 (DCFA, JRCA).
Corriol gros Charadrius hiaticula: Dos exemplars el dia 4 (DCFA, JRCA).
Batallaire Philomachus pugnax: Un exemplar el dia 2 (FRRA) i dos el dia 5 (ADGA).
Gamba roja Tringa totanus: Un exemplar el dia 2 (FRRA) i tres el dia 3 (FHVA).
Gamba verda Tringa nebularia: Observat quasi tot el mes diferents individus amb un màxim de 5 el dia 13 (TMSZ) i fins el dia 20 , en que es va observar els dos últims exemplars (TMSZ).
Valona Tringa glareola: S’ha continuat observat de forma molt abundant, fins a 50 exemplars el dia 4 (DCFA, JRCA). El dia 13 es van observar els dos últims exemplars (TMSZ).
Xivitona Actitis hypoleucos: Observat fins el dia 17 en que es va veure un exemplar (ADXA) , amb un màxim de 5 individus el dia 13 (TMSZ).
Gavià de potes grogues Larus michahellis : Un màxim de 12 exemplars el dia 4 (DCFA, JRCA).
Fumarell negre Chlidonias hybrida : Un exemplar observat els dia 8 (EDXA).
Xot Otus scops: Un exemplar el dia 4 (DCFA, JRCA), i un altre capturat durant una jornada d’
anellament el dia 17 (JVLA).
Ballester Apus melba : Varis exemplars els dies 26 i 27 (TMSZ).
Gaig Blau Coracias garrulus: Un exemplar observat el dia 19 (QPXA). Es tracta d'una de les poques observacions conegudes d'aquesta espècie a la zona.
Puput Upupa epops : Un exemplar observat el dia 8 (JBXA) i el dia 16 (JVLA).
Oreneta de ribera Riparia riparia: s’han anat observant exemplars diferents dies de mes.
Piula dels arbres Anthus trivialis: tres exemplars el dia 4 (DCFA, JRCA).
Piula gola-roja Anthus cervinus: Un exemplar el dia 4 (DCFA, JRCA).
Bitxac rogenc Saxicola rubetra: Dos exemplar el dia 4 (DCFA, JRCA), i un el dia 5 capturat durant una jornada d’anellament (JVLA).
Balquer Acrocephalus arundinaceus: Fins a 12 exemplars el dia 30 (ADGA).
Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli : Primer exemplar observat el dia 4 (DCFA, JRCA).
Cornella Corvus corone: Observat de manera irregular d’un a tres exemplars diferents dies de mes.
Bec de corall Estrilda astrild: Diferents exemplars observats diferents dies de mes, amb un màxim de 10 exemplars el dia 15 (TMSZ).
Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: Un exemplar el dia 3 (FVHA) i el dia 4 (DCFA, JRCA).
Papallones:
Llistat de les papallones observades a l’estany per en Toni Mariné.

Papilionidae
Iphiclides podalirius
Zerynthia rumina

Pieridae
Pieris brassicae
Artogeia rapae
Anthocharis cardamines
Colias crocea

Lycaenidae
Lycaena phlaeas
Polyommatus icarus


Nymphalidae
Vanesa atalanta
Polígonia c-album
Melitaea cinxia

Satyridae
Melanargia lachesis
Maniola Jurtina
Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria

Hesperiidae

Pyrgus malvae
Ochlodes venatus

Zygaenidae
Zygaena trifolii

Arctiidae
Spiris striata

Geometridae
Aspitates ochrearia
Juny

Ànec collverd Anas platyrhynchos : Ha estat l’ única espècie d’ànec que s’ha pogut observar aquest mes, s’han pogut veure força joves de l’any i femelles amb cries.
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Observat tot el mes de manera regular, amb un màxim de 3 exemplars el dia 15 (TMSZ), el dia 20 es va poder observar un adult amb quatre polls (ADGA, MGSA) .
Martinet menut Ixobrychus minutus : Un parell d’observacions , un exemplar el dia 7 (OBXA) i un altre el dia 20 ( ADGA, MGSA).
Martinet ros Ardeola ralloides: Un exemplar el dia 20 (ADGA, MGSA).
Martinet de nit Nycticorax nycticorax: Observat de manera regular diferents dies de mes, bàsicament el capvespre amb un màxim de 8 exemplars els dia 27 (ADGA, MGSA).
Esplugabous Bubulcus ibis: Un exemplar el dia 6 i 15 ( TMSZ) i dos el dia 5 (JVLA).
Martinet blanc Egretta garzetta: Observat durant tot el mes, amb un nombre màxim de 15 exemplars el dia 27.
Bernat pescaire Ardea cinerea: observat tot el mes, fins a un màxim de 12 exemplars el dia 13 /TMSZ).
Agró roig Ardea purpurea: d’un a dos exemplars s’han anat observat tot el mes de manera regular.
Agró blanc Casmerodius albus : S’ha observat quasi tot el mes d’un a dos exemplars , el dia 27 se’n varen veure fins a 4.
Àguila marcenca Circaetus gallicus: Un exemplar observat el dia 7 (OBXA),un el dia 12 (TMSZ) i un altre el dia 28 (JVCB).
Arpella vulgar Circus aeruginosus: Una femella el dia 16 (TMSZ).
Milà negre Milvus migrans: dos exemplars el dia 9 en vol (JVLA).
Falcó mostatxut Falco subbuteo: Durant la primera quinzena de mes s’han vist diferents exemplars de manera irregular per la zona , amb un màxim de 4 exemplars el dia 5 (TMSZ).
Xoriguer Falco tinnunculus :Un exemplar el dia 5 (JVLA).
Fotja vulgar Fulica atra: S’han continuat observant d’un a tres exemplars per l’estany, l’últim exemplar es va observar el dia 27 , fins el moment tampoc s’han rebut observacions de pollets, per la qual cosa tot i l’intent de criar amb la presencia de dos nius, sembla a ser que no han tingut èxit.
Cames llargues Himantopus himantopus: Diferents exemplars s’han anat observant de manera irregular diferents dies, destacar un màxim de 6 exemplars el dia 5 (JVLA) i dos el dia 21 (RAXA) , no s’han rebut observacions de polls ni indicis de cria, d’aquesta espècie a la zona.
Corriol petit Charadrius dubius: Només hi ha l’observació d’un exemplar el dia 8 (JVCB)
Xivita Tringa ochropus : Primers dos exemplars observats en pas post-nupcial el dia 16 (TMSZ), amb un màxim de tres el dia 24 (JVCB).
Ballester Apus melba : Un exemplar el dia 7 (OBXA).
Puput Upupa epops: Un exemplar el dia 7 (OBXA)i dos el dia 28 (JVCB).
Mallerenga emplomallada Parus cristatus : Dos exemplars el dia 16.
Cornella Corvus corone: Un màxim de 5 exemplars el dia 27
Bec de corall Estrilda astrild: Diferents exemplars observats diferents dies de mes, amb un màxim de 5 el dia 21 (RAXA).

Papallones: Llistat de les papallones observades a l’estany per en Toni Mariné.

Papilionidae
Iphiclides podalirius

Pieridae
Pieris brassicae
Artogeia rapae
Colias crocea

Lycaenidae
Lycaena phlaeas
Polyommatus icarus
Satyrium ilicis
Leptotes pirithous
Calastrina argiolus

Nymphalidae
Vanesa atalanta
Poligonia c-album
Melitaea cinxia
Inachis io

Satyridae
Melanargia lachesis
Maniola Jurtina
Coenonympha pamphilus
Pararge Megeria
Kanetisa circe

Hesperiidae
Ochlodes venatus

Zygaenidae
Zygaena trifolii

Noctuidae
Tyta luctuosaObservadors: ADGA: Alfons Delgado, JVLA: Joan Ventura, JVCB: Joaquim Vilgaran, MGSA: Maité Garrigos, OBXA: Oriol Baena , RAXA: Ramiro Aibar, TMSZ: Toni Mariné, AAGA : Antoni Abad,, AGRA: Andrés Garcia ATXA:Angel Torrent, CEF: Centre excursionista Farners, CSPA: Cèlia Sitja, CWXA: Clara wendenburg, DCFB: David Cavallé, JCRA: Jordi Cerdeira, JMOA: Javi Mendoza Osorio, JRRC: Jose Luís Romero, LMMA: Laura Martinez , MFQA: Marc Franch, MGXA:Marisa Garcia, MVCA: Miquel Vall·llosera , RAXA : Roser Armendares , TMSZ: Toni Mariné. TSCA: Toni Saez, ADXA: Artur Degollada, CPMA: Cristina Prieto, DCFB: David Cavallé, EDXA: Enric Deroa, FHVA: Fernandez Hernandez , FRRA: Freddy Rivas, JBXA: Josep Bernatallada, JCXA: Jordi Coderch, JFXA: Josep Maria Filella, JRCA: Javier Romera, JRXA: Jordi Recordà, MOXA: Mireia Oliva, QPXA: Quim Pou , TMSZ: Toni Mariné.
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...