dijous, 31 de gener de 2008

Nou catàleg de bones pràctiques per a la gestió del bosc i matollar mediterrani

La Fundación CBD-Hábitat ha editat amb el suport de la Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de Caixa Catalunya, el 'Catálogo de buenas prácticas para la gestión del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral mediterraneos'.

Aquest catàleg vol mostrar algunes pràctiques que caldria prioritzar en el finançament de la Xarxa Natura 2000, amb l'objectiu de descriure actuacions de gestions d'hàbitats beneficiosos per algunes de les espècies més amenaçades de la muntanya mediterrània (linx ibèric, àguila imperial, voltor negre i cigonya negra). El catàleg conté 24 fitxes individuals de bones pràctiques de gestió del medi natural mediterrani. Aquestes actuacions s'estructuren en tres grans eixos: mesures agroambientals, silvoambientals i altres mesures.

Cadascuna de les fitxes compta amb una descripció de l'acció, unes prescripcions tècniques, un apartat de finançament existent i les eines legals que sustenten la proposta, a més d'un pressupost per unitat d'obra. Gairebé totes les actuacions tenen una finalitat comuna que és la millora del conill com a peça base de la muntanya mediterrània. Una novetat important és que les fitxes contenen un apartat específic amb els ajuts existents per portar els projectes a terme dins l'àmbit territorial d'Andalusia, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Extremadura i Madrid. Aquest apartat pot resultar de gran ajut a qui vulgui posar-les en pràctica, com poden ser gestors o grups conservacionistes. Cal remarcar que aquest document s'ha elaborat en el marc del projecte LIFE/03/NAT/E/00050 Conservación del Águila imperial, Buitre negro y Cigüeña negra. Es pot descarregar gratuïtament des de la pàgina web de la Fundación CBD-Hábitat, a la secció Información / Documentos propios.

Per descarregar el manual, aquí.

Font de la informacióFundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...