dimecres, 17 d’agost de 2011

Alliberament de 1.300 anguiles al Ter destinades a la repoblació

http://www.selva.cat/selwa/aigua/alliberament-de-1-300-anguiles-al-ter-destinades-a-la-repoblacio/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va alliberar a finals de juliol 1.300 exemplars d’anguila per repoblació. El procés de reintroducció es va fer en un afluent del Ter i se’n farà un seguiment mitjançant la utilització d’antenes detectores i la recaptura amb trampes d’alguns dels exemplars marcats. L’alliberament forma part dels plans de gestió de l’anguila europea que estableixen mesures per a la recuperació de la població d’anguila europea. Els estats membres han hagut d’elaborar plans d’actuació per garantir-ne la gestió i recuperació de les poblacions.
 
Concretament, dels Estats Membres, a Catalunya s’ha creat una comissió tècnica interdepartamental formada per les direccions generals del Medi Natural i Biodiversitat i de Pesca i Afers Marítims, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, que ha estat la responsable de redactar i aplicar els plans de gestió de les conques internes catalanes i de la part catalana de la conca compartida del riu Ebre.
 
La repoblació efectuada al juliol constitueix, juntament amb altres mesures de gestió com ara la lluita contra depredadors al·lòctons o la millora de la connectivitat dels rius, un dels principals eixos d’actuació previstos en els plans de gestió aprovats per la Comissió Europea que han de garantir la recuperació d’una espècie tan emblemàtica del nostres rius com és l’anguila.
 
En el marc d’aquest mateix pla de gestió de l’anguila europea, el passat 14 de juliol es van alliberar a les conques gironines del Fluvià i la Muga 3.000 exemplars més d’angula, també destinats a la repoblació. En aquest cas, es van escollir diversos trams dels rius situats per sobre dels principals obstacles de pas, on l’estat ecològic és prou bo i el cabal d’aigua suficient, per garantir la supervivència del major nombre d’exemplars possible.
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...