dissabte, 7 d’agost de 2010

Continuen els esforços per a protegir el cranc autòcton a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, sota la coordinació de l'empresa ECOTONS, estudia les poblacions de cranc autòcton, que són molt reduïdes. La campanya d'enguany servirà per comprovar la presència de cranc autòcton a les localitzacions ja identificades, fer recerca de nous nuclis de població i localitzar zones que puguin acollir noves poblacions de cranc autòcton translocades. També es continuarà fent el control del cranc senyal amb el suport de la guarderia de l'Espai Natural i dels agents locals.

El cranc de riu ibèric (Austropotamobius pallipes) és una espècie de crustaci autòctona que des de els anys 70 ha vist com les seves poblacions es reduïen fins a situar-la en la categoria de vulnerable. Aquesta davallada ha estat deguda en un principi per la degradació progressiva del seu hàbitat i desprès, per la proliferació d'altres espècies de cranc introduïdes, principalment el cranc de riu roig americà (Procambarus clarkii) i el cranc senyal (Pascifastacus lentiscus).

Aquestes espècies, a part d'esdevenir una competència directe amb el cranc autòcton, són portadores d'una malaltia d'origen fúngic, l'afanomicosi, mortal per al 100% dels crancs autòctons.

Els estudis realitzats des del 2008 des de l'Espai Natural de Guilleries-Savassona i coordinats per l'empresa ECOTONS han obert la llum sobre les reduïdes poblacions de cranc autòcton que resten a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona i de la distribució actual de les espècies de cranc introduïdes.

També es va iniciar el control del cranc senyal a la Riera Major, on la població amenaça directament a petites localitzacions de cranc autòcton. Les mostres genètiques recollides també racionalitzaran la selecció d'individus per realitzar futures traslocacions, i així recuperar poblacions en habitats on ha desaparegut.

Font de la informació
Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...