dijous, 26 de febrer de 2009

Entra en vigor el nou Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny

http://www.diba.cat/parcsn/newsletter/detall.asp?Id=2647

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny ja és vigent des del 31 de gener de 2009. El pla posa les bases per ordenar aquest espai natural protegit i adequar-lo a les noves necessitats del territori. L'aplicació del nou pla comportarà l'increment de 1.700 hectàrees de superfície del parc i una inversió anual de prop de 4 milions d'euros. La web del parc ofereix tota la informació de la nova normativa. Properament s'editarà un DVD interactiu del pla.


El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 5308, de data 30 de gener de 2009 va publicar un edicte de 21 de gener sobre la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal. El conseller va aprovar definitivament el nou pla a mitjan de desembre. El Pla va ser sotmès a informació pública el maig del 2007 durant un mes, posteriorment es va donar audiència als ajuntaments. Durant aquest període es van presentar al legacions i propostes dels ajuntaments, així com de les institucions i particulars. Un cop revisades, analitzades i debatudes, s'han incorporat en la mesura del possible per tal d'aplegar el màxim consens en el document que es va aprovar de forma definitiva.

El nou Pla especial ha estat redactat conjuntament per les diputacions de Barcelona i Girona, en desenvolupament de l'acord del Consell Coordinador del Parc del Montseny i dels acords plenaris dels diversos ajuntaments per formular de manera conjunta la revisió del Pla especial del Montseny. El text pretén afavorir l'impuls econòmic i social de la població dels 18 municipis que pertanyen al Parc (Aiguafreda, Arbúcies, Breda, Campins, Cànoves i Samalús, El Brull, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, Gualba, La Garriga, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Seva, Tagamanent i Viladrau) i mantenir l'equilibri amb la preservació del patrimoni natural i cultural i un ús públic ordenat. Les propostes més destacades del nou pla són l'increment de superfície del parc en 1.765 hectàrees, de manera que passa de les 29.339 hectàrees actuals a les 31.103. S'ha tingut en compte la coherència geogràfica i s'ha ajustat els límits naturals; l'augment de la zona de reserva natural destinada a la conservació passa de les 1.039 hectàrees actuals a 2.604. Són les àrees de més valor, sobre les quals pesa una restricció més forta. Es troben majoritàriament en finques públiques.Així mateix, el pla pretén garantir la connectivitat ecològica perquè el Montseny no quedi aïllat, buscant l'enllaç amb espais naturals de l'entorn; definir una xarxa viària bàsica i delimitar-ne els seus usos; un altre objectiu és definir la xarxa bàsica de dotacions del Parc.

En aquest sentit, preveu el trasllat de la seu dels serveis tècnics de Fontmartina a la Masia Mariona (a Fogars de Montclús), i la utilització d'alguns elements destacats del patrimoni cultural d'aquest espai com a dotacions, per afavorir-ne la seva restauració i divulgació.Pel que fa al cost del desplegament d'aquest pla, la Diputació de Barcelona i Girona preveuen una inversió anual de prop de 4 milions d'euros, uns 135 euros per hectàrea, que representa el doble que la mitjana a Espanya. A més, també s'ha previst la contractació de 37 persones com a personal exclusiu del Parc.

Font de la informació Àrea d'Espais Naturals
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...