divendres, 28 de novembre de 2008

Comença la redacció del nou Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor

El Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor va aprovar les directrius per a la redacció del nou Pla especial de protecció de les serres del Montnegre-Corredor en la reunió mantinguda a Vilalba Sasserra el dimarts 18 de novembre.

El nou pla es farà en base al de 1989. El principal punt de partida serà l'anàlisi de l'experiència en la gestió així com el diagnòstic a partir dels canvis en el medi natural i socioeconòmic. Segurament, la revisió suposarà una ampliació dels límits del parc després d'estudiar les peticions que han fet diversos municipis, alguns dels quals no formen part actualment del perímetre protegit. Els tècnics de la Diputació de Barcelona es reuniran amb cada ajuntament per concretar les directrius acordades per a la revisió i estudiar la inclusió o no de nous espais en el parc.Segons aquestes directrius, el nou Pla especial ha de ser una proposta d'escenari territorial que ha d'afavorir la impulsió econòmica i social de la població dels municipis del parc en l'entorn que l'envolta. El tractament racional del territori i l'aprofitament ordenat dels seus recursos ha d'esdevenir així l'argument principal del desenvolupament futur dels municipis.

Un altre objectiu ha de ser garantir simultàniament la conservació del patrimoni natural i cultural que atresora, l'exercici de les activitats econòmiques que han modelat aquest paisatge, els drets derivats de la propietat i les oportunitats de gaudi de la natura per part dels visitants i usuaris del Parc. Així mateix, es pretén que el nou pla esdevingui un instrument prou acurat que permeti, tot sumant-se a d'altres projectes territorials en curs, donar resposta a aquelles situacions urbanístiques que encara estiguin pendents de resoldre.

La coordinació dels treballs la farà Albert Beltran, arquitecte de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial treballant en col·laboració amb els tècnics de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Ambdues oficines formen part de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Una empresa externa (Serveis de Participació Interactiva, Delibera.info) conduirà el procés de participació que s'obrirà per fer participar les entitats i la societat civil en el nou pla.

Font de la informacióParc del Montnegre i el Corredor
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...