dijous, 30 d’octubre de 2008

El nou Pla especial del Parc Natural del Montseny podria aprovar-se definitivament abans de Nadal

El nou Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc Natural del Montseny està en la recta final de la seva aprovació definitiva, que podria ser abans de Nadal. Culminarà així el procés, iniciat el 2002, de revisió del pla vigent des de 1977. Amb el nou pla, el Parc Natural del Montseny augmentarà l'àmbit de protecció, passant de les 29.395,94 hectàrees actuals a 31.063,90.

El 9 de setembre passat, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona van lliurar el document definitiu a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat per a la seva aprovació. El document lliurat incorpora petites modificacions fruit d'al·legacions així com correccions d'errades fetes sobre el document aprovat inicialment per la Generalitat el 3 de maig de 2007.
Prèviament a l'aprovació definitiva per part del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, el Director General d'Urbanisme, Pere Solà, n'ha de fer la provisional a partir dels informes favorables de les diferents Comissions d'urbanisme implicades (Regió Metropolitana de Barcelona, Comarques Centrals i Girona) atenent l'àmbit territorial del Pla.Segons Albert Beltran, arquitecte de la Diputació de Barcelona que ha coordinat la revisió, no hi ha d'haver cap problema per a la seva aprovació ja que el pla 'ha estat molt treballat i consensuat'.Un cop sigui aprovat i vigent, les dues diputacions tenen previst editar el nou pla en DVD per fer-ne una gran difusió.

Font de la informacióParc Natural del Montseny
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...