dijous, 28 de febrer de 2008

El Parc del Montnegre i el Corredor inicia la redacció del Pla d'ús públic

L'empresa Minuartia ha iniciat la redacció del Pla d'ús públic del Parc del Montnegre i el Corredor, que compta amb el finançament de l'Obra social la Caixa a través del conveni signat entre Diputació de Barcelona i l'entitat financera. Un cop redactada la proposta, es debatrà en sessions de treball amb tècnics i regidors dels ajuntaments del parc, previsiblement entre març i abril, i amb sessions de treball de la Comissió Consultiva, ampliada amb entitats i agents territorials, cap al maig i juny. A més, els ciutadans hi podran participar fent aportacions a través de la web del Parc.

El Pla d'ús públic és un conjunt de programes, serveis, activitats i equipaments que, independentment de qui els gestioni, han de ser proveïts per l'administració de l'espai protegit amb la finalitat d'apropar els visitants als seus valors naturals i culturals, d'una manera ordenada i segura i que garanteixi la conservació, la comprensió i l'estimació d'aquests valors mitjançant la informació, l'educació i la interpretació del patrimoni.El pla té diversos objectius, com són analitzar la situació actual i potencialitats de l'oferta i la demanda en relació amb l'ús del parc, avaluar la incidència de l'ús públic en el desenvolupament local i el seu impacte ambiental i establir mesures de foment i que permetin compatibilitzar l'ús públic amb la protecció de l'espai natural. Així mateix, es vol definir un model d'ús públic que s''integri en el Pla especial i el Pla de gestió del parc i establir una planificació i programació per a la gestió de l'ús públic, així com mecanismes de seguiment i avaluació.

Font de la informacióParc del Montnegre i el Corredor
http://www.diba.cat/parcsn/newsletter/detall.asp?Id=1942
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...