dijous, 22 de novembre de 2007

La gestió de l’Estany de Sils amb la participació de tots

L’Ajuntament de Sils ja fa temps que ha engegat el “Procés participatiu per a la gestió de l’Estany de Sils”, que ha de servir per promoure la participació ciutadana i així aconseguir aportacions que millorin la qualitat i idoneïtat de les polítiques i estratègies definides entorn a l’Estany de Sils.

Per tal que el procés participatiu no resti com a una acció puntual, cal assegurar eines de participació estables. És per això que s’ha considerat indispensable la creació d’un fòrum virtual (http://estanysils.blogspot.com/) i l’habilitació d’espais físics de participació (bústies de suggeriments), que podreu trobar al Centre d’Informació de l’Estany de Sils, a l’Ajuntament, a la Laguna i, properament, al Centre Cívic.

El tema que tractem aquest mes està relacionat amb la Jornada de l’Estany de Sils, que es va celebrar el passat 20 d’octubre, a partir del qual els ciutadans i ciutadanes van definir una sèrie de propostes per millorar l’Estany de Sils i que ara cal prioritzar de forma consensuada.

Mensualment, es realitzarà un retorn dels resultats obtinguts a partir de la vostra participació, per tal de donar resposta als vostres suggeriments o demandes, i es plantejaran nous temes a tractar. Esperem la vostra participació!

Atentament,


Cèlia Izquierdo Ramírez
Tècnica de Promoció Econòmica i Responsable de la Gestió de l’Estany de Sils
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...