divendres, 28 de setembre de 2007

Fauna de la Selva: torlit (Burhinus oedicnemus)Fotografia: M. A. de la Cruz Alemán / CENEAM-MMA


Es tracta d'una espècie distribuïda en baix nombre per tota la plana agrícola selvatana. Tot i que no existeixen referències bibliogràfiques sobre la nidificació a la zona, la població selvatana podria comptar amb unes poques parelles reproductores localitzades principalment a la meitat nord de la plana, entre Fornells de la Selva i Llagostera. Es té constància de parelles establertes en època de reproducció als municipis de Fornells, Campllong i Cassà de la Selva, i s'ha comprova la nidificació d'algunes d'elles. Com a migrador i hivernant és habitual però escàs a tota la plana, incloent-hi els estanys de Sils, amb alguna cita molt localitzada a la vall del Llémena. Hi ha observacions de petits grups de fins a una desena d'exemplars durant la migració prenupcial.

Mostra una clara preferència pels erms i guarets, espais cada cop més escassos a la comarca. Aquest fet probablement comporta que no totes les parelles aconsegueixin reproduir-se amb èxit.

Malgrat ser una espècie de conservació prioritària segons la legislació europea, cap de les parelles conegudes es troba dins d'espais protegits, i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va desestimar atorgar una mínima protecció a aquestes zones. Protecció que ha estat i és reclamada per les entitats conservacionistes de la zona.


Alcaraván, Burhinus oedicnemus, presente todo el año, reproductor escaso y localizado en la llanura agrícola de la Selva, migrador e invernante regular, barbechos y baldíos, en espacios no protegidos, Fornells de la Selva, Campllong, Cassà de la Selva, Llagostera, Sils, valle del Llémena.

Stone Curlew, Burhinus oedicnemus, present all year, little and local nesting in Selva county plain, bare ground and fallow fields, migrant and winter visitor, no protected spaces, Fornells de la Selva, Campllong, Cassà de la Selva, Llagostera, Sils, Llémena valley.
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...