dimarts, 23 de gener de 2007

Ocells hivernants: la plana

Gener 2007

A la plana es nota una disminució en els contingents d'ocells hivernants respecte als anys anteriors.

Les anàtides són substancialment menys abundants aquest hivern, si bé els totals d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos) durant el cens d'hivernants d'enguany dona valors semblants als de l'any passat. Disminueixen els xarxets (Anas crecca) i no s'observa cap altra més espècie.

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) i esplugabous (Bubulcus ibis) han donat valors inferiors en els recomptes dels dormidors respecte a hiverns anteriors. La presència de bernat pescaire (Ardea cinerea) també sembla lleugerament inferior.

Aquest any no hi ha de moment cap citació d'arpella pàl·lida (Circus cyaneus), una espècie escassa però regular com a hivernant. Els efectius de xoriguer (Falco tinnunculus) i d'aligot comú (Buteo buteo) són semblants als de temporades anteriors. Destaca la presència també escassa i regular de falcó pelegrí (Falco peregrinus), que utilitza aquest sector de la comarca com a terreny de caça, i és remarcable la presència de com a mínim un exemplar d'àguila daurada (Aquila chrysaetos) des de finals de novembre i durant tot el desembre, probablement el mateix exemplar que més tard s'ha observat als camps de Tordera.

Els estols de fredelugues (Vanellus vanellus) es disgreguen aviat i queden reduïts a petis grups d'entre 30 i 80 exemplars, que es reparteixen preferentment pels espais agrícoles de Vilobí, Riudellos i Cassà, acompanyades d'un grapat de daurades grosses (Pluvialis apricaria). Els becadells (Gallinago gallinago) també són molt menys abundants.

La presència d'alosa vulgar (Alauda arvensis) és semblant a la d'anys anteriors, amb estols importants als espais agrícoles de Riudellots, Campllong, Caldes i Cassà de la Selva, com també sembla normal la presència de titella (Anthus pratensis). En canvi és destacable el baix nombre aparent de grassets de muntanya (Anthus spinoletta) i una més que evident manca d'efectius de tord comú (Turdus philomelos) i griva (Turdus viscivorus). Destaca l'absència de dades de tord alaroig (Turdus iliacus) i de griva cerdana (Turdus pilaris).
Pit-roig (Erithacus rubecula), rossinyol bord (Cettia cetti) i trist (Cisticola juncidis) mantenen nombres normals, fins i tot sembla que lleugerament superiors en el cas del trist, espècie que pateix molt amb les davallades de les temperatures.
Els estols de pinsà vulgar (Fringilla coelebs), tot i que presents, són poc freqüents i nombrosos fins ben entrat el darrer terç del mes de gener, quan augmenten notablement els seus efectius.
A destacar la presència d'un exemplar de gralla de bec vermell (Pyrrhocorax graculus) aprop de Riudellots.
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...