dijous, 21 de març de 2013

Grues (Grus grus)

18 exemplars en vol baix al capvespre entre Aiguaviva del Gironès i Vilablareix, el 21-03-13.
Publica un comentari a l'entrada