dimecres, 18 de gener de 2012

Cens d'ocells a l'estany de Sils: resultats

Data de cens: 14-01-2011 
Font: ornitho.cat
Agraïments a Joan Ventura, Miquel Vall·llosera i als participants en el cens d'enguany

 Xarxet comú (Anas crecca), 94 individus
Ànec collverd (Anas platyrhynchos), 134 individus
Ànec cullerot (Anas clypeata), 1 individu
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo), 2 individus
Esplugabous (Bubulcus ibis), 200 individus
Martinet blanc (Egretta garzetta), 6 individus
Agró blanc (Egretta alba), 2 individus
Bernat pescaire (Ardea cinerea), 9 individus
Esparver vulgar (Accipiter nisus), 1 individu
Aligot comú (Buteo buteo), 2 individus
Rascló (Rallus aquaticus), 4 individus
Polla d'aigua (Gallinula chloropus), 5 individus
Fredeluga (Vanellus vanellus), 3 individus
Becadell sord (Lymnocryptes minimus), 1 individu
Becadell comú (Gallinago gallinago), 61 individus
Xivita (Tringa ochropus), 1 individu
Gavià argentat (Larus michahellis), 3 individus
Blauet (Alcedo atthis), 2 individus
Picot verd (Picus viridis), 3 individus
Picot garser gros (Dendrocopos major), 1 individu
Picot garser petit (Dendrocopos minor), 1 individu
Titella (Anthus pratensis), 2 individus
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta), 2 individus
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea), 3 individus
Merla (Turdus merula), 3 individus
Tord comú (Turdus philomelos), 2 individus
Rossinyol bord (Cettia cetti), 10 individus
Corb (Corvus corax), 1 individu
Cruixidell (Emberiza calandra), 10 individus
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...