dimecres, 23 de novembre de 2011

COL·LOQUI DE TARDOR ELS PEIXOS DE LES CONQUES INTERNES DEL NORD-EST DE CATALUNYA. Gestió i conservació

Banyoles, 2 de desembre de 2011


ORGANITZEN

Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles

Universitat de Girona. Institut d'Ecologia Aquàtica i Dept. de Ciències Ambientals

Consorci de l'Estany

Benvolgut/s

Us enviem informació del Col·loqui de Tardor del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles dedicat aquest 2011 a: "ELS PEIXOS DE LES CONQUES INTERNES DEL NORD-EST DE CATALUNYA. Gestió i conservació".

L'estat de les poblacions de peixos continentals de les comarques gironines, molt desconegut fins fa pocs dies, ha estat motiu d'estudi intensiu en els darrers 15 anys i particularment ara hi ha diversos projectes engegats al respecte. A les problemàtiques ja existents de la contaminació dels rius, la barrera física que suposen les infraestructures hidràuliques per algunes espècies i la manca d'aigua, cal afegir avui dia una amenaça molt important: la presència d'espècies exòtiques invasores. Aquestes suposen un perill per a les espècies i els ecosistemes locals, que ja es trobaven abans en una situació delicada. La presència conscient i documentada de peixos al·lòctons, sovint introduïts pels humans amb finalitats piscícoles, és un fet ja centenari a les nostres aigües continentals, com ho prova el mateix estany de Banyoles. Un altre exemple d'introducció, en aquest cas recent, de conseqüències imprevisibles és el del silur.

Actualment, hi ha alguns projectes i plans dedicats a la conservació de les espècies de peixos autòctons i a la gestió dels ecosistemes aquàtics. Per tot això, des del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles (CECB), la Universitat de Girona (UdG) i el Consorci de l'Estany (CE) hem pensat que seria oportú dedicar la divuitena edició dels Col·loquis de Tardor a la gestió i conservació dels peixos de les conques internes del nord-est de Catalunya.
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...