dilluns, 21 de març de 2011

Servidor d’Informació d’Amfibis y Rèptils d’Espanya

(SIARE)

Asociación Herpetológica Española

http://siare.herpetologica.es/

Actualment la “Associación Herpetológica Española” (AHE) ha desenvolupat un servidor d'informació herpetològica (SIARE), que intenta ser un sistema de seguiment que pugui detectar la pèrdua de biodiversitat en l'herpetofauna espanyola.

El SIARE compta amb tres aplicacions complementàries. La primera és una base de dades herpetològica d'uns 200.000 registres d'amfibis i rèptils del territori espanyol. Aquesta aplicació està disponible en línia i permet consultar i / o aportar dades de distribució puntuals fent clic sobre el mapa d'Espanya. Aquestes dades es van acumulant en una base particular de l'observador i, alhora, a la base de dades general una vegada acceptades. L'usuari pot descarregar la seva base de dades particular en format Excel en qualsevol moment. Funciona per tant, com una base de dades personal accessible des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet i alhora, participa en un projecte global a nivell nacional. Lògicament, les dades que els usuaris incorporin es visualitzen geogràficament en format de presència a quadricula 10x10, però només seran descarregables pel propi usuari. Els usuaris que ho desitgin sempre podran demanar dades de quadrícules 10x10 que els interessen per a realitzar algun estudi (veure sol·licitud de dades a la web de l'AHE (http://www.herpetologica.org/). L'objectiu d'aquesta aplicació és poder detectar canvis en la distribució de les espècies al llarg del temps.

Una altra aplicació en línia disponible és el AHEnuario. Aquesta és una aplicació similar a l'anterior però adreçada a introduir observacions fenològiques (postes, cants, larves, galanteig, ...). Igual que la base de dades permet introduir i gestionar les observacions d'amfibis i rèptils pròpies i al mateix temps permet exportar-les per incorporar a la base de dades general. L'objectiu d'aquesta aplicació serà detectar els possibles canvis fenològics en les espècies.

Finalment, El SARE (Seguiment d'Amfibis i Rèptils d'Espanya) és un programa de voluntariat que pretén implicar tots els naturalistes, tècnics, biòlegs i gestors que ho vulguin en el seguiment a llarg termini de les poblacions d'amfibis i rèptils per obtenir sèries llargues que permetin determinar l'evolució de les poblacions. Al mateix temps permetrà determinar quins són els indicadors més fiables de cara a detectar possibles declivis o canvis en les comunitats.

.

Esperem i us agrairem la vostra participació

AHE
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...