dilluns, 17 de gener de 2011

Resultat cens aquàtiques hivernants 2011

Ànec griset Anas strepera 2

Xarxet comú Anas crecca 83

Ànec collverd Anas platyrhynchos 45

Ànec cullerot Anas clypeata 6

Cabusset Tachybaptus ruficollis 1

Corb marí gros Phalacrocorax carbo 24

Bitó comú Botaurus stellaris 2

Esplugabous Bubulcus ibis 181

Martinet blanc Egretta garzetta 15

Agró blanc Egretta alba 2

Bernat pescaire Ardea cinerea 10

Esparver vulgar Accipiter nisus 2

Aligot comú Buteo buteo 3

Xoriguer comú Falco tinnunculus 1

Rascló Rallus aquaticus 4

Polla d'aigua Gallinula chloropus 9

Fotja vulgar Fulica atra 1

Fredeluga Vanellus vanellus 256

Becadell comú Gallinago gallinago 11

Xivita Tringa ochropus 1

Gavià argentat Larus michahellis 10

TristCisticola juncidis2

 
Informació facilitada per Joan Ventura
 
 
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...