dilluns, 22 de novembre de 2010

L´Estany de Sils guanya 9 hectàrees pels acords de custòdia amb 12 propietaris

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/11/19/lestany-sils-guanya-9-hectarees-pels-acords-custodia-12-propietaris/446759.html

SILS DDG Des del mes de juny, a l'espai natural protegit de l'Estany de Sils, i fins a aquest mes, s'hi està desenvolupant un projecte de recuperació d'hàbitats amb actuacions que s'han centrat en la recuperació de prats de dall, gestió d'herbassars humits, millora de freixenedes i rouredes i la recuperació de tres basses temporals. Per poder-ho desenvolupar, s'han establert acords de custòdia amb dotze propietaris de terrenys de l'estany, que afecten nou hectàrees. L'Estany és una zona humida protegida pel pla d'espais d'interès natural i la xarxa Natura 2000 i, actualment, la major part dels terrenys protegits estan ocupats per cultius de pollancredes, quedant algunes parcel·les aïllades amb hàbitats propis de la zona humida.

Entre les actuacions fetes, hi ha recuperar les basses, fet que ha comportat la retirada d'una gran quantitat de deixalles acumulades i l'adequació com a hàbitat per a molts amfibis que dipositen les seves postes en aigües de poca profunditat i hi viuen durant els primers estadis de la seva vida. Així mateix, es busca ampliar la zona d'extensió de les dues tortugues d'aigua dolça autòctones de Catalunya. Amb l'objectiu de millorar aquests hàbitats, l'Ajuntament de Sils, la Diputació de Girona i La Caixa han desenvolupat els treballs de recuperació i el cost total del projecte ha estat d'uns 56.000 €.

El 25 de novembre es farà una jornada a Sils sobre la gestió de les zones humides que escenificarà el tancament del projecte.
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...