dilluns, 19 de juliol de 2010

S'inicia la restauració de les ribes de la Tordera i la riera d'Arbúcies a Hostalric 17/7/10...

S'inicia la restauració de les ribes de la Tordera i la riera d'Arbúcies a Hostalric 17/7/10...: ".
Properament s’iniciaran les actuacions de restauració de les ribes de la Tordera i la riera d’Arbúcies a Hostalric
SELWA 11/6/10
.
.
Fa uns mesos us informàvem que l’ajuntament d’Hostalric i el projecte SELWA van redactar un projecte per restaurar i millorar els hàbitats de les ribes de la Tordera i del tram baix de la riera d’Arbúcies a Hostalric. Aquest projecte va ser presentat a la convocatòria 2010 d’ajuts per a la millora del medi natural i la reinserció social de la Diputació de Girona i l’obra social de ”la Caixa” i, finalment, n’ha resultat subvencionat. A partir del 15 de juliol s’iniciaran les obres, coincidint amb la finalització dels períodes de nidificació de l’avifauna, i s’ha previst que finalitzi a mitjans de novembre.

Tot i tractar-se d’una iniciativa de l’Ajuntament d’Hostalric, el projecte SELWA participa en aquest projecte dins del programa de treball de restauració i aproximació de la població local als espais vinculats a l’aigua. Aquest programa vol fer èmfasi als espais vinculats a l’aigua que, sovint, han estat menystinguts per la societat i, molt especialment, per aquells residents més propers, que els obliden i obvien. El projecte SELWA vol oferir, doncs, suport a aquells municipis que estiguin interessats en restaurar i crear instruments per acostar a la ciutadania a aquests espais.

Tal i com marca l’ajut concedit, les actuacions previstes en el projecte executiu es realitzaran amb la participació de col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, i en aquest cas s’ha comptat amb la participació de la Fundació Astres, una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la qualitat de vida dels col·lectius de persones desafavorides de les comarques gironines, fent possible la seva inserció laboral, entre d’altres. En aquest mateix sentit, la Fundació Astres incorporarà treballadors del municipi d’Hostalric que compleixin amb els perfils requerits. D’altra banda, les tasques que requereixen obres amb maquinària, com l’erradicació de canyars, es subcontractaran a una empresa especialitzada i que gaudeix d’experiència prèvia en aquest tipus d’actuacions. Un cop s’iniciïn les obres, i durant tot el procés, us anirem informant puntualment de l’evolució del projecte.”

.
La segona quinzena de juliol s’iniciaran les actuacions de restauració de les ribes de la Tordera i la riera d'Arbúcies a Hostalric
Ajuntament d’Hostalric 15/7/10
.
.
Fa uns mesos l'Ajuntament d'Hostalric i el projecte SELWA van redactar un projecte per restaurar i millorar els hàbitats de les ribes de la Tordera i del tram baix de la riera d'Arbúcies a Hostalric. Aquest projecte va ser presentat a la convocatòria 2010 d’ajuts per a la millora del medi natural i la reinserció social de la Diputació de Girona i l’obra social de ”la Caixa” i, finalment, n’ha resultat subvencionat. A partir del 15 de juliol s’iniciaran les obres, coincidint amb l’acabament dels períodes de nidificació de l’avifauna, i s’ha previst que finalitzi a mitjans de novembre.
Tal i com marca l’ajut concedit, les actuacions previstes en el projecte executiu es realitzaran amb la participació de col•lectius amb dificultats d’inserció laboral, i en aquest cas s’ha comptat amb la participació de la Fundació Astres, una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la qualitat de vida dels col·lectius de persones desafavorides de les comarques gironines, fent possible la seva inserció laboral, entre d’altres. En aquest mateix sentit, la Fundació Astres incorporarà treballadors de la Borsa de Treball del municipi d'Hostalric que compleixin amb els perfils requerits. D’altra banda, les tasques que requereixen obres amb maquinària, com l’eradicació de canyars, es subcontractaran a una empresa especialitzada i que gaudeix d’experiència prèvia en aquest tipus d’actuacions.
Les actuacions de restauració i millora de les ribes de la Tordera i la riera d’Arbúcies consistiran en l’eliminació de flora invasora, recuperació d’hàbitats degradats i senyalització. Un cop s’iniciïn les obres, i durant tot el procés, us anirem informant puntualment de l’evolució del projecte.
.

S'inicia la restauració de les ribes de la Tordera i la riera d'Arbúcies a Hostalric
Diari de Girona 17/7/10
.
Les actuacions se centraran en la retirada de la flora invasora i en una campanya de sensibilització de la població local
.
L'inici de les actuacions coincideix amb la finalització de la nidificació de l'avifauna. marc coromines
.
HOSTALRIC DDG
S'inicien les actuacions per restaurar i millorar les ribes de la Tordera i la riera d'Arbúcies a Hostalric. Les actuacions se centraran en la retirada de flora exòtica invasora, la recuperació d'hàbitats naturals propis d'aquests ambients, la retirada de runes i deixalles, i la difusió de les accions per tal de sensibilitzar la població local.
.
Hostalric disposa d'una important zona natural delimitada pel riu Tordera i la riera d'Arbúcies. Aquesta zona d'aiguabarreig entre ambdós cursos d'aigua està declarada espai PEIN i inclosa dins la Xarxa Natura 2000. Actualment, aquest espai està força degradat per la presència de flora exòtica invasora i de deixalles, entre altres alteracions. Amb l'objectiu de millorar la salut dels ecosistemes riberencs i restaurar-los, l'Ajuntament d'Hostalric, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva (programa SELWA), la Diputació de Girona i 'la Caixa' iniciaran properament els treballs de millora i restauració de les ribes de la Tordera i la riera d'Arbúcies.El cost total del projecte s'estima en uns 43.000 euros, 34,000 dels quals són fruit del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Caixa per a la millora d'espais naturals.
.
L'inici de les actuacions coincideix amb la finalització del període de nidificació de l'avifauna, i s'ha previst que finalitzi a mitjans de novembre. Les principals actuacions previstes se centren en l'eliminació i el control de la flora al·lòctona invasora, la retirada de runes i deixalles, i la recuperació d'hàbitats naturals. En concret, s'eliminaran espècies invasores com ara la canya, el raïm de moro o el xuclamel de jardí, de forma manual i mecanitzada, i es recuperarà la diversitat biològica típica d'aquests ambients mitjançant la plantació de vegetació de ribera, com ara freixes, oms o gatells.
.
A la vegada, es realitzaran actuacions de protecció i potenciació dels prats mediterranis secs adjacents als cursos fluvials, els quals presenten petites plantes anuals de gran interès botànic i paisatgístic. Aquestes actuacions se centraran a fer aclarides i pastures mitjançant bestiar domèstic.
.
També està previst millorar la salut de l'ecosistema gestionant els abocaments incontrolats i retirant arbres morts dins de la llera del riu, els quals dificulten la circulació de l'aigua i poden resultar un perill en cas de fortes avingudes. Finalment, es farà una campanya de sensibilització i difusió de les actuacions per a la ciutadania, mitjançant la instal·lació de panells interpretatius.
.
La majoria de les actuacions es realitzaran amb la participació de col·lectius amb dificultats d'inserció laboral, i en aquest cas es comptarà amb la participació de la Fundació Astres.
"
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...