divendres, 7 de maig de 2010

Observacions de fauna 06-04-10Cabusset, Tachybaptus ruficollis 10exs
Martinet de nit, Nycticorax nycticorax 5exs
Martinet ros, Ardeola ralloides 5exs (fotografia)
Agró blanc, Egretta alba 2exs
Morell cap-roig, Aythya ferina 1ex (mascle)
Milà negre, Milvus migrans 2exs
Falcó mostatxut, Falco Subbuteo 2exs
Polla d'aigua, Gallinula chloropus 6exs
Fotja, Fulica atra 2exs
Valona, Trina glareola 8exs
Xivitona, Actitis hypoleucos 4exs
Gamba roja, Tringa totanus 2exs
Gamba verda, Tringa nebularia 2exs
Gavià de potes grogues, Larus michahellis 4exs
Cuereta groga, Motacilla flava 8exs (1 ssp. feldegg)

Tortuga de rierol, Mauremys caspica (fotografia)
Tortuga d'estany, Emys orbicularis (fotografia)


Observacions i fotografies de Freddy Rivas
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...