dilluns, 11 de gener de 2010

Cens aus hivernants 2010: més ànecs i limícoles i menys espècies pescadores

Els resultats preliminars del cens d'aus aquàtiques hivernants, realitzat a l'estany de Sils aquest darrer cap de setmana, evidencia com l'assecament de la llacuna que fins a l'agost romania permanentment inundada no ha comportat gaires canvis en la composició del poblament avifaunístic hivernal. Augmenten els efectius d'anàtides i sobretot es dispara el de limícols, si bé les espècies especialitzades en la captura de peixos han disminuït.

Dades: 2009, 2010

Oca vulgar (Anser anser) 3, 0
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 186 ,144
Xarxet (Anas crecca) 31, 59
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 1, 0
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 10, 5
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2, 0
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 3, 5
Aligot comú (Buteo buteo) 6, 9
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) 3, 0
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 11, 9
Rascló (Rallus aquaticus) 7, 5
Fotja (Fulica atra) 6, 0
Fredeluga (Vanellus vanellus) 6 168
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 0, 3
Becadell (Gallinago gallinago) 34, 87
Blauet (Alcedo atthis) 0, 1Dades facilitades per Joan VenturaPublica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...