divendres, 13 de novembre de 2009

Nou portal-web de marcatges especials


L'ús de marcatges especials en ocells, principalment d'anelles de color amb o sense codi, és una pràctica en augment com a complement del marcatge convencional amb anelles metàl·liques. A Catalunya actualment hom estima que s'han realitzat o estan en curs estudis de marcatges especials amb més de 80 espècies diferents. Aquest nou escenari genera un bescanvi constant d'informació i el manteniment i actualització dels historials que generen aquests marcatges. Amb l'objectiu de facilitar la comunicació, consulta i manteniment de les lectures i historials, l'Institut Català d'Ornitologia ha posat en funcionament un portal via web on els observadors podran entrar aquesta informació i alhora visualitzar els historials de forma immediata.
 
Podeu accedir a la pàgina a: http://www.ornitologia.org/marques_especials/
 
Per a quasevol consulta o suggeriment us podeu dirigir a Oriol Baltà: info@ornitologia.org 
 

Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...