dijous, 17 de setembre de 2009

Arpella vulgar (Circus aeruginosus), nova espècie nidificant a l'estany de Sils?


El retorn del rapinyaire d'estany
 Aquesta darrera primavera membres de l'associació Orchis, Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme, han observat el que podria ser el primer intent de nidificació d'arpella vulgar (Circus aeruginosus) a la comarca de la Selva en les darres dècades. Malgrat no s'ha pogut constatar la reproducció, la presència continua, amb anades i tornades, d'una parella d'aquesta espècie en un punt concret d'una massa de canyís situada en una zona amb poques interferències humanes sembla indicar que podrien haver intentat la nidificació. Aquest fet suposaria el primer indici de nidificació d'aquesta espècie en temps actuals a la comarca de la Selva.
L'arpella vulgar és un rapinyaire escàs i considerat com a prioritari per les lleis mediambinetals europees.

A Catalunya la població nidificant es localitza només en dues zones: les àrees d'aigüamolls de l'Empordà i els embassaments de la plana de Lleida, tot i que algunes parelles aïllades es reproduexien més o menys regularment en altres punts, com ara el delta del Llobregat (http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=CIRAER). A la comarca de la Selva l'arpella vulgar és un migrador regular i relativament freqüent tant durant el pas de priavera com en el de tardor.
La dada de Sils, doncs, malgrat que enguany no ha estat prou concreta, és esperançadora, ja que obra una porta al retorn d'aquesta espècie amenaçada, augmentant encara més els valors naturals d'aquest espai.


El cas del martinet menut
Les sospites de nidificació a Sils d'ocells escassos i protegits no són una novetat. Fa algunes temporades que es sospitava de la presència com a reproductor del martinet menut (Ixobrychus minutus), i ja l'any passat es va poder constatar aquest fet (http://estanydesils.blogspot.com/2008/07/el-martinet-menut-ixobrychus-minutus.html). Enguany també s'ha comprovat la reproducció d'aquesta espècie a la zona.
Les característiques de l'hàbitat i la presència d'alguns sectors on les molèsties de caire antròpic són baixes constitueixen factors determinants per a l'establiment com a nidificants d'aquestes i altres espècies de requeriments tan particulars.

Una mala temporada?
Una primera anàlisi de les dades obtingudes durant la temporada de reproducció del 2009 sembla apuntar a una davallada en els efectius reproductors d'algunes espècies. Les tasques de manteniment en ple període reproductor sobre la mota i altres indrets sensibles, l'eliminació a socarrel de vegetació a la sèquia i la presència de persones i animals domèstics, bàsicament gossos, han fet desaparèixer nius i han provocat l'abandonament d'alguns territoris i niuades.
Algunes de les espècies afectades han estat l'ànec collverd (Anas platyrhynchos), la polla d'aigua (Gallinula chloropus), el balquer (Acrocephalus arundinaceus), la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) i el rossinyol bord (Cettia cetti). Malgrat tot, en determinades zones la població d'algunes d'aquestes espècies sembla mantenir-se i fins i tot augmentar, tal és el cas del balquer i de la boscarla de canyar.
Algunes de les actuacions a prendre per tal d'evitar fracassos reproductors en aquestes i altres espècies i evitar molèsties a la fauna i flora en general podrien ser:
- Evitar determinats treballs de manteniment en èpoques i indrets crítics
- Delimitar i informar dels accessos a l'Estany, restringint el pas en les àrees més sensibles
- Evitar la presència de gossos deslligats en qualsevol època de l'any
- Conscienciar i informar als visitants sobre la importància de la seva actitud quan visiten l'espai
El seguiment dels ocells nidificants a l'estany de Sils és un projecte emmarcat en el seguiment de fauna vertebrada que l'associació Orchis està realitzant en aquest espai natural.

                                            Alfons Delgado-Garcia
                                   Naturalista i president de l'associació OrchisFotografies: Carlos Sanz, CENEAM-OAPN-MARM
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...