dissabte, 1 d’agost de 2009

Butlletí Naturalista abril-juny 2009

Butlletí Naturalista
Recull de cites naturalistes de la comarca de la Selva i àrees properes

Any 6, Número 84 abril/maig(juny 2009
Idea, edició, disseny i dibuixos:
Alfons Delgado-Garcia , alfonsdg@gmail.com

Col·laboradors: Maite Garrigós, Isidre Cos
AIGÜES DE LA PRIMAVERAAigües de la primaveraque degoten pels jardins,posades damunt les branques,les gotes es tornen brins.Al cor d'una trista fotjatremolen els cels divins.S'acuita la neu a fondre'si baixa torrent endins;la fressa de les escumes,com mou el fullam dels pins!Com sotgen, les flors novelles!Com dringuen aquests matins!Al riu de les aigües novesdiuen que hi ha tres remolins:”L’un molia or i plata,l’altre perles i robins,l’altre l’amor de les damesque captiven els fadrins”.(Josep Carner)


Resum meteorològic a la comarca de la Selva

Abril: Durant la primera quinzena es succeeixen les pluges, tot i que de poca intensitat. A partir de la segona quinzena les pluges són sovint torrencials, acompanaydes de calamarça o pedra i es van repetint fins a la darrera setmana.

Maig: Poques pluges durant el maig, excepte algunes tempestes que es desenvolupen sobretot a l’interior a principis i finals de la segona meitat de mes.

Juny: Les pluges no fan acte de presència fins al darrer terç del mes, i són en forma de tempestes, excepte en les darreres jornades, en que les precipitacions són més febles. Temperatures en alça.


La comarca natural de la Selva Alfons Delgado-Garcia

Completeu la informació consultant aquests blogs, sobretot pel que fa a dades d’interès que fan referència al litoral i al delta de la Tordera, a les Gavarres i la vall del Ridaura, així com per informació complementària sobre l’Estany de Sils.
http://natura-selva.blogspot.com/
http://natura-tordera.blogspot.com/
http://estanydesils.blogspot.com/
http://natura-vall-llemena.blogspot.com/
http://natura-ateneu.blogspot.com/
http://es.geocities.com/vallridaura/
http://es.geocities.com/ocellsdesils/

Compartiu la informació. Les dades que sovint només resten en la nostra memòria o en el nostre quadern de camp poden ser de molt interès. Compartiu-les i participeu en els debats al fòrum naturalista:
http://es.groups.yahoo.com/group/naturmania


Flora
(més informació i fotografies a http://natura-selva.blogspot.com/ )

Simethis mattiazzii, diversos exemplar florits a Caldes de Malavella, localitat confidencial, 30-04-09, única població coneguda a Catalunya, (Josep Barnés).

Dictamnus albus, diversos peus florits, Maçanet de la Selva, localitat confidencial, única població a la Selva, 16-05-09, (Josep Barnés).

Ull de perdiu (Adonis annua), desenes de peus florits a Caldes de Malavella, 07-05-09, (Josep Barnés). Espècie rara al país degut a l’ús indiscriminat d’herbicides.

Mosques grosses (Himantoglossum robertianum), un exemplar florit a Sant Andreu Salou i un altre en un parc urbà de Caldes de Malavella, el 03-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Pentecosta (Orchis morio), més de 8 peus florits a Can Gimferrer, Caldes de Malavella, el 03-04-09, (ADGA, MGSA, FGDA, Josep Barnés). Tres peus florits a Montcorb, Riudarenes, el 07-05, (ADGA, MGSA, FDGA). Diversos peus florits prop de l’urbanització Llac del Cigne, a Caldes de Malavella,el 13-05, (Josep Barnés).

Curraià blanc (Cephalantera longifolia), més de 8 exemplars al voltant de Brunyola, 01-04-09 (ADGA, MGSA, FDGA).

Orquídia blanca (Platanthera bifolia), diversos peus florits prop de l’urbanització Llac del Cigne, a Caldes de Malavella,el 13-05, (Josep Barnés).

Llengua de gall (Serapias lingua), desenes d’exemplars el 24-04-09 a l’estany de Bancells, Maçanet de la Selva, (XRCA). Una dotzena de peus a Can Tarrés, Sils, 03-05-09, (ADGA, MGSA, FGDA). Desenes d’exemplar a Montcorb, Riudarenes, el 06-05, (ADGA, MGSA, FDGA).

Abellera aranyosa (Ophrys sphegodes), 8 peus en prats de pastura a Sant Martí Sacalm el 14-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA). Un peu florit el 25-04 a Maçanet de la Selva, (Josep Barnés).

Abellera vera (Ophrys apifera), una dotzena de peus prop de Can Marqués, Brunyola, el 11-05-09, (ADGA, MGSA, FDGA). Aproximadament uns 50 peus florits prop de l’urbanització Llac del Cigne, a Caldes de Malavella,el 13-05, (Josep Barnés).

Abellera groga (Ophrys lutea), més de 150 peus florits prop de l’urbanització Llac del Cigne, a Caldes de Malavella, el 13-05, (Josep Barnés).

Abellera catalana (Ophrys catalaunica), mínim d’un peu florit prop de l’urbanització Llac del Cigne, a Caldes de Malavella, el 13-05, (Josep Barnés), primera dada coneguda a la comarca.

Abellera becada (Ophrys scolopax), més de 100 peus florits a Sant Climent d’Amer el 16-05-09, (ADGDA, MGSA, FDGA).

Orquídia de l’home penjat (Orchis antropophora), 3 exemplars florits el 19-04-09 a Montcorb, Riudarenes, (ADGA, MGSA, FDGA). El dia 06-04 ja són més d’una vintena, (ADGA, MGSA, FDGA). Una desena de peus florits a Sant Climent d’Amer el 16-05-09, (ADGDA, MGSA, FDGA).

Orquídia del simi (Orchis simia), un peu florit a Sant Climent d’Amer el 16-05-09, (ADGDA, MGSA, FDGA).

Clavell (Limodorum abortivum), cinc exemplars encara per florir al parc de Sant Salvador, Santa Coloma de Farners, el 21-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA).


Hèrptils

Gripau d’esperons (Pelobates cultripes), diversos exemplars trobats a Caldes de Malavella el 02-06-09, (XRCA).

Gripau corredor (Bufo calamita), desenes d’exemplars en una nit de pluja el 19-06-09 al polígon de Mas Llorenç, Sta. Coloma, (ARVA).

Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida = Timon lepidus), un exemplar juvenil el 11-04-09 a Vallcanera, (Tomàs Altés), (imatge).

Serp blanca (Rinechis scalaris), un exemplar al delta de la Tordera el 21-04-09, (DCFA, XRCA). Un exemplar a Can Gelmar, Fogars de la Selva, el 03-04, (XRCA).

Serp verda (Malpolon monspessulanus), fins a 14 exemplars a l’estany de Sils, el 24-04-09, (XRCA). També nombre destacable, més de 20 exemplars, a Can Gelmar, Fogars de la Selva, el 03-05, (XRCA).

Tortuga grega (Testudo graeca), un exemplar mascle, trobat prop de la llacuna permanent de Sils, (AMSA), (imatge). Es tracta d’una espècie d’origen exòtic molt probablement alliberada a la zona.

Tortuga d’estany (Emys orbicularis), un nounat trobat a l’estany de Sils el 25-04-09, (XRCA). Més de 80 exemplars a la sèquia de Sils el 16-06, (XRCA).

Tortuga de rierol (Mauremys caspica), 35 exemplars al meandre de Can Gelmar, Fogars de la Selva, el 03-04-09, (XRCA). Nounats a Caldes de Malavella el 02-06-09, (XRCA). Mínim de 14 exemplars exemplars a la sèquia de Sils el 16-06, (XRCA).

Tortuga de Florida (Trachemys orbicularis), trobats nombrosos nounats a l’estany de Sils el 22-04-09, (XRCA). Mínim de 9 exemplars a la sèquia de Sils el 16-06, (XRCA).

Ocells

Oca del Nil (Alopochen aegyptiacus), 3 exemplars al delta de la Tordera el 23-04-09, (Francesc Jiménez).

Ànec mut (Caririna moschata), un exemplar a la desembocadura de la Tordera entre el 12 i el 14-04-09, (Joan Bernils, DCFA).

Ànec blanc (Tadorna tadorna), un exemplar el 30-04-09 a la llacuna permanent de l’estany de Sils, (DCFA).

Ànec cullerot (Anas clypeata), 2 exemplars a Susqueda el 08-04-09, (GJPA).

Ànec collverd (Anas platyrhynchos), el 03-04-09 uns 35 exemplars a Arbúcies (Josep Bernatallada). Primera llocada al delta de la Tordera el 08-04-09, 7 pollets, (XRCA). Més de 70 exemplars adults el 15-05 a l’estany de Sils, (DCFA). Dues llocades el 16-06 a la sèquia, (XRCA).

Xarxet comú (Anas crecca), entre 1 i 2 exemplars observats entre l’1-04 i el 18-05 a l’estany de Sils, (JVLA). Probable nada de nidificació.

Xarrasclet (Anas querquedula), un mascle a l’estany de Sils entre l’1-04 i el 27-04, (diversos observadors).

Guatlla (Coturnix coturnix), un exemplar cantant al veïnat de Serinyà, Cassà de la Selva, el 03-06-09, (RMGA). Un exemplar a Sils el 23-06 (JVLA), i un a Brunyola el 28-06, (JVLA).

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), niu amb 4 ous a Caldes de Malavella, localitat confidencial, el 02-06-09, (XRCA).

Cabusset (Tachybaptus ruficollis), 7 nius localitzats a Caldes de Malavella el 02-06-09, (XRCA). Sis joves de l’any a la llacuna de depuració de Sils el 16-06, (XRCA). El 28-05 ja s’observa a l’estany de Sils un adult acompanyat de dos polls, (AMSA).

Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea), més de 50 exemplars enfront la gola de la Tordera el 24-05-09, (DCFA).

Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan), uns 30 exemplars enfront la gola de la Tordera el 09-04-09, (DCFA). Més de 120 exemplars el 14-04, (DCFA), i més de 50 el 24-05, (DCFA).

Baldria balear (Puffinus mauretanicus), uns 130 exemplars enfront la gola de la Tordera el 09-04-09, (DCFA), més de 20 exemplars el 24-05, (DCFA). S’observen grups al llar de l’abril i el maig.

Ocell de tempesta (Hidrobates pelagicus), un ocell observat des de la desembocadura de la Tordera el 09-05-09, (MVXA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo), aproximadament 120 exemplars en vol sobre Sils el 01-04-09, (Elaine Fradley). Un exemplar a l’estany de Sils el 14-04, (AMSA), i 14 a la gola de la Tordera, (DCFA).

Mascarell (Morus bassanus), un exemplar el 09-04-09 davant la gola de la Tordera, (DCFA), 5 exemplars el 09-05, (Marcel Gil).

Agró blanc (Casmerodius albus), un exemplar al Pasteral el 07-04-09, (GJPA). Entre el 05-05-09 i el 25-09 s’observen entre un i tres exemplars a l’Estany de Sils (AMSA, DCFA, DBXA).

Martinet blanc (Egretta garzetta), un exemplar aturat en tolls provocats per les obres a la AII a l’alçada de Maçanet de la Selva, (XRCA).

Martinet ros (Ardeola ralloides), un exemplar a l’estany de Sils el 22-04-09, (DBXA), i un altre al delta de la Tordera el 29-04, (DCFA). Tres exemplars a l’estany de Sils el 01-05, (DBXA). Un exemplar en un pantà de Caldes de Malavella el 02-06, (XRCA). Un exemplar el 12-06 al delta de la Tordera, (DCFA).

Esplugabous (Bubulcus ibis), encara 19 exemplars el 09-04-09 a l’estany de Sils, (JVLA), però només un el 30-05, (AMSA). A la gola de la Tordera 10 exemplars el 07-05, (Joan Bernils).

Bernat pescaire (Ardea cinerea), més de 40 exemplars el 03-04-09 a l’estany de Sils, (XRCA).

Agró roig (Ardea purpurea), un exemplar a l’estany de Sils el dia 01-04-09, (JVLA), on s’observen 3 exemplars el dia 02-04, (AMSA), i més de 4 el dia 03-04, (AMSA). Un exemplar a Riudarenes el 13-04 (Javi Mendoza), i un a la desembocadura de la Tordera el 14-04, (DCFA).
Martinet menut (Ixobrychus minutus), una femella el 28-04-09 al delta de la Tordera, (XRCA), posteriorment es constata la reproducció a la zona (XRCA). Un exemplar jove el 20-06 a l’estany de Sils, (ERXA). Es confirma una nova reproducció a la zona.

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax), 2 exemplars al delta de la Tordera el 27-04-09, (XRCA). Nius ocupats i 8 exemplars a la Tordera, al seu pas per Fogars de la Selva, el 03-05, (XRCA).

Flamenc (Phoenicopterus roseus), més de 130 exemplars el 18-05-09 en vol nocturn direcció est (DCFA).

Becplaner (Platalea leucodoria), un exemplar el 10-05-09 a l’Estany de Sils, (JVLA).

Capó reial, (Plegadis falcinellus), dos exemplars entre l’1 i el 04-04 a l’estany de Sils, (diversos observadors).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia), un exemplar al Pla de Gaserans, Sant Feliu de Buixalleu, el 14-04-09, (DCFA). El 25-04 s’observen 3 exemplars en vol al veïnat d’Esclet, Cassà de la Selva, (ADGA, MGSA, FDGA). També 3 exemplars a Riells i Viabrea el 01-05, (DCFA). Una desena d’exemplars a l’estany de Sils el 01-05, (DBXA), que encara s’observen el 04-05, (Enric de Roa). El 09-06 s’observen 4 exemplars a Sils (JVLA), i 3 el 23-06, (XRCA).

Polla blava (Porphyrio porphyrio), un exemplar al delta de la Tordera el 04-04-09, (XMVA).

Voltor comú (Gyps fulvus), 3 exemplars en vol a Sant Martí Sacalm, 14-04-09, (ADGA, MGSA, FGDA). El 07-06 s’observen 4 exemplars sobre l’esqueix del Bagís, a Santa Coloma de Farners, (JTXA).

Aligot vesper (Pernis apivorus), 4 exemplars en pas sobre Santa Coloma de Farners el 13-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA), i 2 a Santa Creu d’Horta, Osor, en la mateixa data, (LMCA). Un exemplar al delta de la Tordera el 29-04, (DCFA) i un altre el 03-05 a Can Gelmar, Fogars de la Selva, (XRCA). Un exemplar sobre l’aiguabarreig de la riera de Santa Coloma amb la Tordera el 14-06, (XRCA). Un exemplar a Cal Gelmar, Fogars de la Selva, el 26-06, (XRCA).

Astor (Accipiter gentilis), un exemplar femella a Sant Andreu Salou el 25-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA). A Fogars de la Selva s’observa un exemplar predant sobre Columba palumbus el 13-05, (DCFA).

Àguila daurada (Aquila chrysaetos), un exemplar observat sobre el final de l’Eix transversal, Riudellots-Vilobí, el 25-05-09, (JMGA). Probablement el mateix exemplar va ser relocalitzat pocs dies més tard, 02-06, al tram baix de la Tordera, (DCFA).

Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), 1ex. jove el 18/04/2009 a l'abocador de Solius, a Llagostera (CACB). Un subadult el 15-05-09 a l’estany de Sils, (DCFA), primera observació per a la zona.

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus), 1ex. el 13/04/2009 a la Crosa, a Aiguaviva (QPRA), empaitada una bona estona per una cornella, primera observació de l'any a la comarca. Un exemplar de morfo clar sobre Santa Coloma de Farners, el 01-05-09, (ADGA). Un exemplar de morfo fosc a Riells i Viabrea el 06-05-09, (DCFA). Es localitzen dos nius al nord de la comarca, localitat confidencial, (GJPA).

Àguila pescadora (Pandion haliaetus), un exemplar el 25-04-09 a l’estany de Sils, (JPXA).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus), tres exemplars a Sant Martí Sacalm, 14-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA). A Sils s’observen 2 exemplars el 22-04, (DBXA).

Milà negre (Milvus migrans), 6 exemplars a Sils el 03-04-09, (XRCA). I 11 exemplars a Mas Mateu, Fogars de la Selva, el 11-04-09, (XRCA). El 19-04, 4 exemplars a Can Gelmar, Fogars de la Selva, (EBXA). Un exemplar a Vilobí d’Onyar el 23-04, (ADGA). Dos exemplars el 07-06 a Fogars de la Selva, prop de la Tordera, (EBXA, XRCA), probable àrea de nidificació. S’observa un exemplar a l’alçada de Maçanet de la Selva entre el 15 i el 20-06, (ACHA).

Milà reial (Milvus milvus), 2 exemplars a Sils el 03-04-09, (XRCA). Un exemplar observat entorn els camps de la Gotarra, a Llagostera, entre el 3 i el 23/06, (XVGA).

Arpella vulgar (Circus aeruginosus), 2 mascles i una femella a Sils el 03-04-09, (XRCA). Una femella al delta de la Tordera el 08-04-09, (XRCA). Un exemplar a Sils el 15-05, (JVLA).

Esparver cendrós (Circus pygargus), un mascle a Sant Feliu de Buixalleu el 04-05-09, (XRCA).

Falcó mostatxut (Falco subbuteo), un exemplar el 19-04-09 a Can Gelmar, Fogars de la Selva, (EBXA), es torna a observar el 03-05, (XRCA). Un exemplar el 27-04 a Riells i Viabrea, (DCFA), i un el 08-06 al Parc dels Prínceps, Fogars de la Selva, (DCFA). El 12-06 s’observa un exemplar al delta de la Tordera, (DCFA). Un exemplar a Cal Gelmar, Fogars de la Selva, el 26-06, (XRCA).

Falcó cama-roig (Falco vespertinus), un mascle prop de la riera Seca, a Campllong, el 12-04-09, (PFLB, ACHA, MSFA), primera citació prenupcial (imatge). Una femella davant el Mas Nou, a Cassà, el 25-04, (ADGA, MGSA, FDGA).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus), una parella en vol sobre el nucli urbà de Santa Coloma de Farners el 05-05-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Falcó de la reina (Falco eleonorae), un exemplar a Hostalric el 11-06-09, (DCFA).

Xoriguer (Falco tinnunculus), s’observa durant l’abril i el maig a la zona dels Tres Ponts un exemplar mínim, (XRCA). Un exemplar a Susqueda el 23-05, (Fran Trabalón).

Esmerla (Falco columbarius), un mascle a Can Dionís, Campllong, el 12-04-09, (PFLB, ACHA), darrera citació hivernal coneguda.

Polla pintada (Porzana porzana), un exemplar a la bassa de Can Mundo, Llagostera, el 13-04-09, (PFLB).

Fotja vulgar (Fulica atra), 4 nius localitzats a Caldes de Malavella, 02-06-09, (XRCA).

Polla blava (Porphyrio porphyrio), un exemplar al delta de la Tordera el 04-04-09, (Xesco Macià), primera observació coneguda a la Baixa Tordera.

Pigre gris (Pluvialis squatarola), un exemplar a la gola de la Tordera el 28 i 29-04-09, (DCFA, XRCA).

Cames llargues (Himantopus himantopus), 11 exemplars al delta de la Tordera el 07-04-09, (DCFA). El dia 23-04 en resten 4, (Francesc Jiménez). Un mínim de 20 exemplars aturats en tolls provocats per les obres a la AII a l’alçada de Maçanet de la Selva, (XRCA). Un exemplar a l’estany de Sils el 01-05, (DBXA). El 29-05 hi ha 4 exemplars al delta de la Tordera, (DCFA), i 6 el 05-06, (DCFA). S’observen 9 exemplars el 16-06 a la llacuna permanent de Sils el 16-06, (XRCA).

Bec d’alena (Recurvirostra avossetta), fins a 6 exemplars aturats en tolls provocats per les obres a la AII a l’alçada de Maçanet de la Selva el 17-04-09, (XRCA). Un exemplar els dies 22 i 23-04-09 al delta de la Tordera, (XRCA).

Becut (Numenius arquata), 8 exemplars al delta de la Tordera el 09-04-09, (DCFA).

Corriol gros (Charadrius hiaticula), concentració de 59 exemplars a la gola de la Tordera el 28-04-09, (XRCA). Un exemplar el 29-05 al delta de la Tordera, (DCFA), on s’observen 2 exemplars el 07-06, (Joan Bernils).

Corriol petit (Charadrius dubius), 13 exemplars el 12-04-09 a Can Dionís, Campllong, (PFLB, ACHA), i 2 exemplars al delta de la Tordera el 14-04-09, (DCFA). A l’alçada de Can Gelmar, a Fogars de la Selva, 4 parelles a la Tordera, el 19-04, (EBXA), on el 03-05 es troben nius ocupats, (XRCA). Còpula i niu amb 4 ous al delta de la Tordera el 21-04, (DCFA, XRCA). Un exemplar el 25-04 a l’estany de Sils, (ADGA, MGSA, FDGA). Posta amb 6 ous el 16-06 entre Can Gelmar i Can Simó, Fogars de la Selva, (XRCA).

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), 2 exemplars a la gola de la Tordera el 27-04-09, (XRCA).

Remenarocs (Arenaria interpres), tres exemplars al delta de la Tordera el 03-05-09, (Joan Bernils).

Xivitona (Actitis hypoleucos), un exemplar a l’estany de Sils el 25-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA). Fins a 6 exemplars a la gola de la Tordera el 28-04-09, (XRCA).

Xivita (Tringa ochropus), diversos exemplars a l’estany de Sils el 22-04-09, (DBXA).

Valona (Tringa glareola), 10 exemplars el 13-04-09 a les Ferreries, Campllong, (PFLB), i 2 exemplars al delta de la Tordera el 14-04-09, (DCFA). El 22-04 s’observen diversos exemplars a l’estany de Sils, (DBXA).

Gamba verda (Tringa nebularia), un exemplar a la gola de la Tordera el 28-04-09, (XRCA).

Gamba roja (Tringa totanus), 5 exemplars a la gola de la Tordera el 27-04-09, (XRCA). El dia 05-05 són més de 10 exemplars, (XRCA i Francesc Giménez). Dos a l’estany de Sils el 01-05, (DBXA).

Batallaire (Philomachus pugnax), un exemplar el 12-04-09 a Can Dionís, Campllong, (PFLB, ACHA). També un exemplar el 05-05 al delta de la Tordera, (XRCA i Francesc Giménez).

Territ tres dits (Calidris alba), 7 exemplars el 28-04-09 al delta de la Tordera, (XRCA). Hi romanen diversos dies.

Territ menut (Calidris minuta), 2 exemplars al delta de la Tordera el 29-05-09, (DCFA), el mateix nombre el 12-06, (DCFA).

Territ bec-llarg (Calidris ferruginea), 3 exemplars al delta de la Tordera el 28-04-09, (XRCA). Hi romanen diversos dies.

Territ de Temminck (Calidris temminckii), un exemplar a la gola de la Tordera el 04-04-09, (XMVA). Hi romanen diversos dies.

Territ variant (Calidris alpina), 6 exemplars al delta de la Tordera el 27-04-09, (XRCA). Hi romanen diversos dies. Un exemplar el 29-05 al delta de la Tordera, (DCFA).

Pòlit cantaire (Numenius phaeopus), un exemplar al delta de la Tordera el 27-04-09, (XRCA).

Torlit (Burhinus oedicnemus), 1ex. sentit el 12/04/2009 a Can Dionís, Campllong (PFLB, ACHA). Dos exemplars en vol entre Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar el 24-04-09, (DCFA).

Becadell (Gallinago gallinago), 2ex. el 12/04/2009 a les Ferreries, Campllong (PFLB, ACHA, HPMA, MSFB). Un exemplar al delta de la Tordera el 14-04-09, (DCFA). El 22-04 encara s’observen 4 exemplars a l’estany de Sils, (DBXA), i 1 el 02-05, (AMSA).

Becada (Scolopax rusticola), un exemplar fent cants territorials a Rocacorba el 13-04-09, (PFLB, ACHA), primera dada de nidificació possible a la comarca administrativa del Gironès.

Paràsit cuaample (Stercorarius pomarinus), 3 exemplars a Sabanell, Blanes, el 09-05-09, (Marcel Gil).

Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus), 5 exemplars a Sabanell el 09-05-09, (Marcel Gil).

Paràsit gros (Stercorarius skua), un exemplar a Sabanell el 09-05-09, (Miquel Vall·llosera).

Gavina menuda (Larus minutus), un exemplar al delta de la Tordera el 14-04-09, (DCFA), i 10 el 09-05, (Joan Bernils).

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla), 2 exemplar a la gola de la Tordera el 09-05-09, (Marcel Gil).

Gavina corsa (Larus audouinnii), 72 exemplars el 04-04-09 a la gola de la Tordera, (XMVA), són 35 exemplars el 07-04-09, (DCFA). Més de 400 exemplars el 29-05 al delta de la Tordera, (DCFA). Dos exemplar a cala Giverola, Tossa, el 03-06-09, (CARS).

Gavina cendrosa (Larus canus), un exemplar a Blanes el 12-04-09, (Joan Bernils).

Gavià fosc (Larus fuscus), un exemplar al delta de la Tordera el 14-04-09, (DCFA), i fins el 09-05, (Marcel Gil).

Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) 1ex. de 3r hivern el 05/04/2009 a l'abocador de Solius, a Llagostera (CACB). Un altre ex. el 18/04/2009 al mateix lloc. Adult, probablement pertanyent a la subèspecie nominal (CACB).

Gavià argentat (Larus michahellis) 1ex. el 13/04/2009 a l'abocador de Solius, a Llagostera (CACB). Es llegeix una anella metàl·lica corresponent a un ocell anellat a Sant Feliu de Guíxols el maig del 1991. Per tant aquest ocell té quasi 18 anys.

Curroc (Sterna nilotica), 3 exemplars al delta de la Tordera el 14-04-09, (DCFA). Dos exemplars el 27-04 al delta de la Tordera, (XRCA).

Xatrac comú, (Sterna hirundo), 12 exemplars el 09-05-09 enfront el delta de la Tordera, (Marcel Gil).

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis), més de 25 exemplars enfront el delta de la Tordera el 14-04-09, (DCFA). Encara 15 exemplars el 27-04, (XRCA).

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida), mínim un exemplar a l’estany de Sils el 15-04-09, (Cristina Prieto). Un exemplar també a Sils el 20-06, (XRCA, ERXA).

Fumarell negre (Chlidonias niger), un exemplar a l’estany de Sils el 25-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Cucut reial (Clamator glandarius), un exemplar al polígon Girona de Riudellots de la Selva el 16-06-09, (JMGA).

Òliba (Tyto alba), un exemplar al veïnat de Pagès de Dalt, Breda, el 09-06-09, (DCFA). Un exemplar mort al final de l’Eix transversal el 01-06, (JMGA).

Xot (Otus scops), exemplars cantant a Riells i Viabrea i a Sils el 03-04-09, (DCFA, XRCA). Un exemplar al delta de la Tordera el 07-04, (DCFA). Un exemplar cantant a ple dia prop del Magma, a Santa Coloma, el 20-06, (ARVA).

Enganyapastors (Caprimulgus europaeus), 1ex. el 23/04/2009 a Constantins, Sant Gregori (MBMB). Cantant, la qual cosa representa el primer registre de l'any. Un exemplar a Can Tarrés, Sils, el 09-05-09, (XRCA), i un altre l’endemà a Riells i Viabrea, (DCFA).

Tórtora vulgar (Streptopelia turtur), 4 exemplars al pla de la verneda, Sant Feliu de Buixalleu, el 24-04-09, (DCFA). Un exemplar cantant a Montcorb, Riudarenes, el 06-05, (ADGA, MGSA, FDGA).

Falciot negre (Apus apus), presència a Brunyola el 01-04-09, (JVLA), i a Sils el 03-04, (AMSA).

Falciot pàl·lid (Apus pallidus), més de 2 exemplars a Riells i Viabrea el 01-05-09, (DCFA). Un mínim de 4 exemplars el 05-06-09 a Blanes, (DCFA).

Ballester (Apus melba), un exemplar a l’estany de Sils el 03-04-09, (AMSA), més de 14 exemplars l’endemà Riells i Viabrea, (DCFA). Mínim de 2 exemplars el 04-06-09 a Blanes, (DCFA).

Abellerol (Merops apiaster), 2ex. el 03/04/2009 a la zona urbana de Fornells de la Selva (JRBB), migrant. 4 exemplars el 05-04-09 a Riells i Viabrea, (DCFA). El 09-04 s’observen 8 exemplars a l’Estany de Sils, (Cesc Compte). Més de 30 exemplars el 25-04 a Santa Coloma de Farners, (JMGA).

Blauet (Alcedo atthis), un exemplar a Cal Gelmar, Fogars de la Selva, el 26-06, (XRCA). Presència escassa entre abril i maig a l’estany de Sils.

Picot garser petit (Dendrocopos minor), dos exemplars i niu prop de la Torderola, Maçanet de la Selva, el 03-04-09, (XRCA). Un exemplar a Cal Gelmar, Fogars de la Selva, el 26-06, (XRCA).

Picot negre (Dryocopus martius) 1ex. el 13/04/2009 a Rocacorba, Canet d'Adri (PFLB, ACHA, HPMA). Vist i sentit al vessant que dóna a Canet d'Adri.

Colltort (Jynx torquilla), un exemplar al plantarium de Breda el 19-05-09, (DCFA). Un exemplar el 28-05 a Fogars de la Selva, (DCFA).

Oreneta de ribera (Riparia riparia), diversos exemplars a l’estany de Sils el 22-04-09, (DBXA). Dos exemplars a Blanes el 07-06, (Joan Bernils).

Oreneta cuarogenca (Hirundo daurica), un exemplar a Sant Feliu de Buixalleu el 02-04-09, (DCFA), primera observació prenupcial. Un exemplar el 14-04 al delta de la Tordera, (DCFA) i un el 05-05 al Parc dels Prínceps, Fogars de la Selva, (DCFA).

Alosa (Alauda arvensis) 20ex. el 10/04/2009 als camps de la Gotarra, a Campllong (ACHA). Darrera observació prenupcial.

Cotoliu (Lullula arborea), diversos exemplar cantant a Sant Martí Sacalm el 14-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Cuereta groga (Motacilla flava), un exemplar a la gola de la Tordera el 28-04-09, (XRCA). Un exemplar al pla de Gaserans, a Sant Feliu de Buixalleu, el 19-05-09, (DCFA). Diversos exemplar al delta de la Tordera el 12-06, (DCFA).

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta), encara 2 exemplars a l’estany de Sils el 05-04-09, (AMSA).

Piula dels arbres (Anthus trivialis), diversos exemplars a Sant Martí Sapresa el 01-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA). Un exemplar al delta de la Tordera el 14-04, (DCFA).

Piula gola-roja (Anthus cervinus), un exemplar a Sant Feliu de Buixalleu el 22-04-09, (DCFA), primera citació prenupcial (imatge).

Titella (Anthus pratensis), un exemplar el 14-04-09 al delta de la Tordera (DCFA).

Trobat (Anthus campestris), dos exemplars al polígon industrial de Sant Feliu de Buixalleu el 06-05, (DCFA). Un el 09-05 al delta de la Tordera, (Marcel Gil).

Pardal de bardissa (Prunella modularis), un mascle cantant al trencant de Vallclara, Sant Hilari Sacalm, el 09-05, (ADGA, MGSA, FDGA), nova localitat de reproducció a la comarca.

Merla d’aigua (Cinclus cinclus), un exemplar a Arbúcies el 03-04-09, (Josep Bernatallada Serrat).

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), un exemplar el 01-04-09 a Can Xifra, Santa Coloma de Farners, (GDXA), primera observació prenupcial. Un exemplar al delta de la Tordera el 21-04, (DCFA, XRCA). Un mascle cantant en una petita roureda al nord de Sant Hilari el 05-06-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Papamosques gris (Muscicapa striata), un exemplar al polígon industrial de Sant Feliu de Buixalleu, el 07-05-09, (DCFA), i un altre exemplar a la platja de la Pomereda, Malgrat de Mar, el 09-05, (MVXA). Un exemolar al ola de Can Simó, a Fogars de la Selva, el 29-05-09, (DCFA).

Cotxa cuaroja (Phoenicurus phoenicurus), fins a 5 exemplars al delta de la Tordera el 07-04-09, (DCFA). Un mascle el 14-04-09 a Sant Martí Sacalm, (ADGA, MGSA, FDGA). Un mascle el 25-04 a Esclet, Cassà, (ADGA, MGSA, FDGA). Un exemplar

Bitxac rogenc (Saxicola rubetra), un exemplar a Panedes, Llagostera, i un altre a Sant Andreu Salou el 13-04-09, (PFLB, ACHA, MSFA), primeres citacions prenupcials. Un exemplar a Esclet, Cassà de la Selva, el 25-04, (ADGA, MGSA, FDGA). Pas nombrós a la platja de la Pomereda, a Malgrat de Mar, el 05-05, (XRCA i Francesc Giménez). Encara exemplars solitaris el 19 i 22-05 a Sant Feliu de Buixalleu, (DCFA).

Rossinyol (Luscinia megarhynchos), un exemplar escoltat a l’estany de Sils el 03-04-09, (XRCA), i un exemplar cantant a Can Oliveras, Santa Coloma de Farners, 13-04-09, (ADGA).

Còlit gris (Oenanthe oenanthe) un exemplar a Can Dionís, Campllong, el 10-04-09, (ACHA), i un el 25-04 a Esclet, Cassà, (ADGA, MGSA, FDGA). Més de 60 exemplars a la platja de la Pomereda, a Malgrat de Mar, el 05-05, (XRCA i Francesc Giménez). Un exemplar el 04-05 a l’estany de Sils, (Enric de Roa).

Merla blava (Monticola solitarius), un mascle al Rocar, Santa Coloma de Farners, el 01-05-09, (ADGA). El 03-05 un exemplar a Tossa de Mar, (Oriol Codina Guinó).

Balquer (Acrocephalus arundinaceus), un exemplar al delta de la Tordera el 14-04-09, (DCFA). Un exemplar el 16-06 a la bassa de depuració, (XRCA). Un exemplar cantant en un canyissar relicte el 11-05 a Sant Feliu de Buixalleu, (DCFA).

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), un exemplar a l’estany de Sils el 01-05-09, (DBXA). Més de 4 exemplars cantant al delta de la Tordera el 09-06-09, (XRCA). Dos exemplar a l’aiguabarreig de la riera de Santa Coloma amb la Tordera el 14-06, (XRCA). Fins a 6 exemplar a la llacuna permanent de Sils el 16-06, i 2 més a la sèquia, (XRCA). Un exemplar el 16-06 a la bassa de depuració, (XRCA).

Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), un exemplar el 09-04-09 a l’estany de Sils, (JVLA), i un altre al mateix indret el 15-04, (Cristina Prieta).

Boscaler pintat gros (Locustella naevia), més de 2 exemplars a la gola de la Tordera el 29-04-09, (DCFA).

Bosqueta icterina (Hippolais icterina), un exemplar capturat per a anellament científic el 23-05-09, (JVLA).

Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), un exemplar el 29-04-09 al delta de la Tordera, (DCFA). El 09-05 dos exemplars cantant prop de la Vileta, Sant Hilari, (ADGA).

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), diversos exemplars cantant a Sant Climent d’Amer el 04-04-09, (ADGA, MGSA, FGDA), i el 14-04 a Sant Martí Sacalm, (ADGA, MGSA, FDGA). Més de 5 exemplars el 22-04 a l’estany de Sils, (DBXA).

Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), un exemplar el 05-04-09 a Riells i Viabrea (Arnau t.), i 2 exemplars al delta de la Tordera el 07-04-09, (DCFA). Més de 5 exemplars al delta de la Tordera el 14-04, (DCFA).

Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis), mínim de 3 exemplars cantant a Sant Climent d’Amer el 04-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA), primera observació prenupcial.

Tallareta vulgar (Sylvia communis), un exemplar al delta de la Tordera el 07-04-09, (DCFA), primera observació prenupcial.

Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), fins a tres exemplars cantant entre la Vileta i els vivers Tortadés, a Sant Hilari Sacalm, el 09-05-09, (ADGA, MGSA, FDGA), espècie més aviat rara en aquestes alçades.

Oriol (Oriolus oriolus), un exemplar a Cal Raba, Tordera, el 14-04-09, (XRCA). Tres exemplars cantant a l’estany de Sils el 05-05, (DBXA).

Capsigrany (Lanius senator), un exemplar al delta de la Tordera el 14-04-09, (DCFA), i un altre al Parc dels Prínceps, Fogars de la Selva, el 05-05, (DCFA). Un exemplar al pla de Gaserans, St. Feliu de Buixalleu, el 19-05-09, (DCFA). Mascle cantant al pla de Can Simó, Fogars de la Selva, el 29-05-09, juntament a un altre exemplar, (DCFA).

Picasoques blau (Sitta europaea), un exemplar a Sant Romà, Brunyola, el 05-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA). Un exemplar aportant material al niu dins una cavitat natural en un plàtan al parc de Sant Salvador, a Santa Coloma de Farners el 13-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax), 8 exemplars al cingle del Far el 14-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA), espècie amb poques observacions a la comarca.

Corb (Corvus corax), 3 exemplars en vol a Sant Martí Sacalm el 14-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris), una parella duent becada a un niu en un antic forat de pícid al trencant de Vallcalra, a Sant Hilari Sacalm, el 09-05-09, (ADGA, MGSA, FDGA), localitat d’interès per ser una de les dades de nidificació a més alçada coneguda.

Lluer (Carduelis spinus), mínim de 7 exemplars a Riells i Viabrea el 05-04-09, (Arnau T.).

Durbec (Coccothraustes coccothraustes), un mascle cantant el 05-05-09 al Parc dels Prínceps, Fogars de la Selva, (DCFA).

Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), parella prop de la Vileta, Sant Hilari Sacalm, el 09-05-09, (ADGA, MGSA, FDGA). Un exemplar el 25-04 a Arbúcies, (Javier Oliver).

Sit negre (Emberiza cia), presència el 05-06-09 a Sant Hilari, camí de Vallclara, (ADGA, MGSA, FDGA), i a Susqueda, Sant Martí Sacalm, el 14-06, (ADGA, MGSA, FDGA). Sorprèn l’observació de 2 exemplars el 16-05 a l’estany de Sils, (AMSA).

Repicatalons (Emberiza schoeniclus), encara un exemplar mínim el 05-04-09, (XRCA).

Hortolà (Emberiza hortulana), un mascle el 22-04-09 a Sant Feliu de Buixalleu, (DCFA), (imatge).
Mamífers

Talp (Talpa europaea), un exemplar mort a Sant Creu d’Horta el 13-04-09, (LMCA).

Eriçó fosc (Erinaceus europaeus), un exemplar al veïnat de Pagès de Dalt, Breda, el 09-06-09, (DCFA).

Llebre europea (Lepus europaea), un exemplar adult creua la carretera a ple dia a Sant Climent d’Amer, 04-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Conill (Orictolagus cuniculus), dos exemplars a Sant Martí Sapresa el 05-04-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Teixó (Meles meles), un exemplar és observat el vespre a Campllong, al costat de la carretera, 03-04-09, (ADGA, MGSA).

Guineu (Vulpes vulpes), un exemplar jove al veïnat de Pagès de Dalt, Breda, el 09-06-09, (DCFA).

Cabirol (Capreolus capreolus), tres exemplars a l’estany de Can Bancells, Maçanet de la Selva, el 24-04-09 (XRCA). Un exemplar mascle a Hostalric el 11-05, (MFQA).Cròniques de l’Estany de Sils per Joan Ventura


ABRIL 2009


Ànec blanc Tadorna tardorna: Un exemplar el dia 30 (DCFA).
Xarxet Anas crecca: Observat durant tot el mes, últim exemplar observat el dia 26 (ABRA).
Ànec collverd Anas platyrhynchos : Observat tot el mes, el dia 27 s’observen els primers polls (TMSZ).
Ànec cullerot Anas clypeata: 4 exemplars el dia 1 (JVLA) i dos el dia 4 (ADGA, DBBA).
Xarrasclet Anas querquedula : S’han continuat veient d’un a dos exemplars de forma irregular fins el dia 27 en que es veuen els dos últims individus (JVLA).
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Un màxim mensual de 4 exemplars el dia 16 (TMSZ).
Corb marí Phalacrocorax carbo: El dia 21 es varen veure un grup d’uns 120 exemplars sobrevolant l’Estany (EFFA ) L’últim exemplar es va poder observar el dia 14 (TMSZ).
Martinet de nit Nycticorax nycticorax : 4 exemplars el dia 4 (ADGA, DBBA ) Dos el dia 19 (TMSZ) i un el dia 22 (ADGA).
Martinet ros Ardeola ralloides: Un exemplar observat el dia 22 (ADGA) , en dies posteriors es va continuar observat, fins el dia 29 que se’n varen veure 2 (FTCA) i que es varen observar fins a final de mes.
Esplugabous Bubulcus ibis: S’han anat observant diferents exemplars amb un màxim de 19 individus el dia 9 (JVLA).
Martinet blanc Egretta garzetta: fins a un màxim de 28 el dia 27 (JVLA, TMSZ).
Bernat pescaire Ardea cinerea: Observat tot el mes, amb un màxim de 40 el dia 3 (XRCA).
Agró roig Ardea purpurea: Un exemplar observar diferents dies, amb un màxim de 4 el dia 3 (TMSZ).
Cigonya Ciconia ciconia: Un exemplar el dia 4 (ADGA) , el dia 17 (JMOA) i el dia 18 (MVCA, XRCA, SRLA, EYXA, ACPC) i 19 (TMSZ). El dia 18 també es varen observar 18 exemplar en vol (MVCA, XRCA, SRLA, EYXA, ACPC).
Capó reial Plegalis Falcinellus Els dos exemplars que restaven a l’estany es varen observar fins el dia 4 (ADGA, DBBA).
Aligot vesper Pernis apivorus: Un exemplar observat el dia 18 (MVCA, XRCA, SRLA, EYXA ACPA).
Milà negre Milvus migrans: Diferents individus , fins a un màxim de 6 el dia 3 (XRCA).
Milà reial Milvus milvus : Dos exemplars el dia 3 (XRCA) i el dia 4 (ADGA).
Àguila marcenca Circaetus gallicus: Un exemplar el dia 3 (XRCA) i dos el dia 22 (ADGA).
Arpella Circus aeruginosus: Un exemplar observar de forma intermitent diversos dies, el dia 3 se’n varen veure fins a tres exemplars (XRCA).
Esparver Accipiter nisus: Observat de forma intermitent un exemplar diversos dies.
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 6 exemplars el dia 26 (ADGA).
Àguila pescadora Pandion haliaetus: Un exemplar el dia 25 (JPXA).
Xoriguer Falco tinnunculus: d’un a dos exemplars observats diferents dies.
Fotja vulgar Fulica atra: Un exemplar el dia 9 (JVLA) i un altre el dia 26 (ABRA).
Cames llargues Himantopus himantopus: Observats d’un a quatre exemplars de manera irregular durant tot el mes.
Corriol petit Charadrius dubius: Observats d’un a tres exemplars de manera irregular durant tot el mes.
Becadell Gallinago gallinago: Observat de forma molt irregular, amb un màxim de 4 el dia 22 (ADGA).
Gamba roja vulgar Tringa totanus: Primer exemplar observat el dia 4 (ADGA, DBBA) , amb un màxim mensual de 5 exemplar el dia 27 (JVLA).
Gamba verda Tringa nebularia: 4 exemplars el dia 26 (ABRA).
Xivita Tringa ochropus: D’un a dos exemplars de vistos de manera irregular tot el mes.
Valona Tringa glareola: Amb un màxim de 22 exemplars el dia 26 (ABRA).
Xivitona Actitis hypoleucos: Primer exemplar observat el dia 3 d’abril (XRCA), amb un màxim de dos exemplars el dia 26 (ABRA).
Gamba groga petita Tringa flavipes: Tot i que l’observació no està confirmada , i és molt possible que es tracti d’una Valona, el dia 24 se’n va observar un possible exemplar (Jean Guy & Anne Marie Robillard)
Gavià argentat Larus michahellis : D’un a dos individus diferents dies del mes.
Fumarell carablanc Chlidonias hybrida 1 exemplar el dia 15 (CPMA).
Fumarell negre Chlidonias niger: Un exemplar el dia 25 (ADGA).
Cucut Cuculus canorus: Primer exemplar sentit el dia 4 (ADGA).
Òliba Tyto alba: Un exemplar el dia 3 ( XRCA).
Xot Otus scops: Primer exemplar el dia 3 d’abril (XRCA).
Falciot negre Apus apus: Primer exemplar el dia 3 (TMSZ).
Ballester Apus Melba : S’han observats alguns exemplars diferents dies.
Blauet Alcedo atthis: un exemplar observat diversos dies del mes.
Abellerol Merops apiaster: Els 8 primers exemplars observat el dia 8 (CCAA)
Puput Upupa epops: Un exemplar el dia 22 (ADGA).
Oreneta de ribera Riparia riparia: S’han anat observant diversos exemplars durant diferents dies del mes.
Roquerol Ptyonoprogne rupestris: dos exemplars el dia 22 (RCXA)
Oreneta cuablanca Delichon urbicum : Primer exemplar observat el dia 5 (TMSZ).
Grasset de muntanya Anthus spinoletta: Últim exemplar observat el dia 5 (TMSZ).
Cuereta groga Motacilla flava : Un únic exemplar observat el dia 26 (ABRA).
Rossinyol Luscinia megarhynchos: Primer exemplar escoltat el dia 3 (XRCA).
Cotxa Fumada Phoenicurus ochruros. Un exemplar el dia 3 (XRCA).
Boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus: Un exemplar el dia 9 (JVLA) i un altre el dia 15 (CPMA).
Boscarla de Canyar Acrocephalus scirpaceus: Primer exemplar observat el dia 25 (ADGA).
Balquer Acrocephalus arundinaceus : Primer exemplar el dia 25 (ADGA).
Tallarol de garriga Sylvia cantillans: Un exemplar el dia 9 (JVLA).
Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli: Primer exemplar observat el dia 18 (MVCA).
Mosquiter comú Phylloscopus collybita: Últim exemplar observat el dia 27 (JVLA).
Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus : S’han anat observat diferents exemplars durant diversos dies.
Mastegatatxes Ficedula hypoleuca: Un exemplar observat el dia 18 (XRCA, SRLA, ACPC, EYXA).
Oriol Oriolus oriolus: Primer exemplar el dia 27 (CPMA).
Cornella Corvus corone: un màxim de 4 individus el dia 1 (JVLA)
Estornell negre Sturnus unicolor: Diversos exemplars s’han vist diferents dies del mes (ADGA).
Bec de corall senegalès Estrilda astrild : Un exemplar el dia 26 (TMSZ).
Repicatalons Emberiza schoeniclus: Últim exemplar observat el dia 5 (XRCA).


Papallones observades a l’estany durant l’abril (TMSZ)

PAPILIONIDAE
Papallona reina (Papilio machaon)
Papallona zebrada (Iphiclides podalirius)
Papallona de les aristol·lòquies (Zerynthia rumina)

PIERIDAE
Anthocharis cardamines (Anthocharis cardamines)
Papallona de l’alfals (Colias crocea)
Llimonera (Gonepteryx rhamni)
Blanqueta (Leptidea sinapis)
Cleopatra (Gonepterix cleopatra)
Papallona de la col (Pieris brassicae)
Papallona del rave (Pieris rapae)
Pieris napi (Pieris napi)
Papallona de la mostassa (Pontia daplidice)
Euchloe crameri (Euchloe crameri)

NYMPHALIDAE
Nymphalinae
Paó de dia (Inachis io)
Vanessa atalanta (Vanessa atalanta)
Papallona dels cards (Cynthia cardui)

Polygonia c-album (Polygonia c-album)
Melitaea didyma (Melitaea didyma)
Mellicta deione (Mellicta deione)

Satyrinae
Coenonympha pamphilus (Coenonympha pamphilus)
Pararge aegeria (Pararge aegeria)
Lasiommata megera (Lasiommata megera)

HESPERIIDAE
Pyrgus malvoides (Pyrgus malvoides)
Carcharodus alceae (Carcharodus alceae)

LYCAENIDAE
Callophris rubi (Callophris rubi)
Lycaena phlaeas (Lycaena phlaeas)
Pseudophilotes panoptes (Pseudophilotes panoptes)
Aricia cramera (Aricia cramera)
Blaveta comuna (Polyommatus icarus)


ESPHINGIDAE
Macroglossum stellatarum (Macroglossum stellatarum)


GEOMETRIDAE
Ematurga atomaria (Ematurga atomaria)
Scopula ornata (Scopula ornata)

ARCTIIDAE
Eilema sororcula (Eilema sororcula)

NOCTUIDAE
Celaena leucostigma (Celaena leucostigma)
Observadors:
ACPC: Anna cornellas, ADGA: Alfons Delgado, ABRA: Albert Burgas, CCAA: Cesc Compte, CPMA: Cristina Prieto, FTCA: Fran Trabalon, DBBA: David Butterfield, DCFA: David Caballé, EFFA: Elaine Fradley, EYXA: Eva Yus, JVLA Joan Ventura, , JPXA: Jordi Prieto, JMOA: Javier Mendoza, MVCA: Miquel Vall·llosera, TMSZ: Toni Mariné, SRLA: Santi Ramos, XRCA :Xavier Romea.


MAIG 2009


Xarxet Anas crecca: Durant la primera quinzena de mes es varen observar diferents dies un mascle i una femella, el dia 18 va ser l’últim dia que es va observar (XRCA).
Ànec collverd Anas platyrhynchos : Observat tot el mes, s’han anat veient diferents femelles amb polls.
Cabusset Tachybaptus ruficollis: S’ha anat observat tot el mes, els últims dies es varen poder observar exemplars adults amb polls.

Corb marí Phalacrocorax carbo: El dia 21 es varen veure un grup d’uns 120 exemplars sobravolant l’Estany (EFFA) L’últim exemplar es va poder observar el dia 14 (TMSZ).

Martinet menut Ixobrychus minutus: Primer exemplar observat el dia 7 (JVLA), s’ha anat observat un exemplar de forma intermitent algun exemplar diferents dies del mes.
Martinet de nit Nycticorax nycticorax : Diferents exemplars, observats diversos dies.
Martinet ros Ardeola ralloides: D’un a dos exemplars observats durant el principi de mes, el dia 18 es varen observar per últim cop (XRCA, JVLA).
Esplugabous Bubulcus ibis: Observats de forma més irregular, amb un màxim de tres el dia 15 (DCFA) el dia 30 es va observar l’últim exemplars (TMSZ).
Martinet blanc Egretta garzetta: fins a un màxim de 52 el dia 9 (JVLA,).
Agró blanc Casmerodius albus : Del 5 fins el 25 s’han anat veient diferents exemplars amb un màxim de 3 el dia 12 (DCFA).
Bernat pescaire Ardea cinerea: Observat tot el mes, amb un màxim de 26 el dia 9 (JVLA).
Agró roig Ardea purpurea: Un màxim de 2 el dia 2 (TMSZ), últim exemplar observat el dia 12 (DCFA).
Cigonya Ciconia ciconia:) 10 exemplars el dia 1 (DBBA), i dos més el dia 28 i 30 (TMSZ).
Becplaner Platalea leucorodia Un exemplar el dia 10 de maig (JVLA, IAEDEN).
Aligot vesper Pernis apivorus: Fins a 15 exemplars en vol dia 15 (JVLA, ACXA) i dos el dia 23 (JVLA).
Milà negre Milvus migrans: D’un a dos individus diferents dies.
Àguila marcenca Circaetus gallicus: Dos exemplars el dia 15 (DCFA).
Arpella Circus aeruginosus: Un exemplar el dia 12 (JVLA) i el dia 15 (JVLA, ACXA).
Esparver Accipiter nisus: Observat de forma intermitent d’un a dos exemplars diversos dies.
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 3 exemplars el dia 15 (DCFA).
Xoriguer Falco tinnunculus: un exemplar el dia 23 (XRCA).
Falco mostatxut Falco subbuteo: Un exemplar el dia 15 (JVLA, DCFA, ACXA).
Rascló Rallus aquaticus: Un màxim de tres exemplars el dia 12 (DCFA).
Polla d’aigua Gallinula chloropus : Fins a un màxim de 3 exemplars el dia 18 (JVLA).
Cames llargues Himantopus himantopus: Observats d’un a quatre exemplars de manera irregular durant tot el mes.
Corriol petit Charadrius dubius: Observats d’un a quatre exemplars de manera irregular durant tot el mes.
Becadell Gallinago gallinago: últim i única observació d’un exemplar el dia 2 (TMSZ).
Gamba roja vulgar Tringa totanus: Dos exemplar el dia 1 (DBBA) i 3 el dia 2 (TMSZ).
Gamba verda Tringa nebularia: 2 exemplars el dia 2 (TMSZ).
Xivita Tringa ochropus: Últim exemplar de la migració pre-nupcial el dia 2 (TMSZ).
Valona Tringa glareola: D’un a 4 exemplars observats tot el mes, últims exemplars observats el dia 15 (DCFA).
Xivitona Actitis hypoleucos: Un exemplar observat el dia 2 (TMSZ) i 15 (DCFA) i dos el dia 12 (DCFA).
Gavià argentat Larus michahellis : Fins a un màxim de 9 exemplars el dia 23 (JVLA).
Enganyapastors Caprimulgus europaeus: Primer exemplar el dia 6 de maig (JVLA).
Falciot pàl·lid Apus palidus: Un exemplar el dia 12 (DCFA)
Ballester Apus Melba 1 exemplar el dia 15 (ACXA, JVLA).
Blauet Alcedo atthis: un exemplar observat de manera irregular.
Gaig Blau: Coracias Garrulus: Un exemplar el dia 7 (JVLA).
Puput Upupa epops: Un exemplar el dia 3 (ADGA).
Picot garser petit Dendrocopos minor: Només una observació el dia 22 (JVLA)
Orenta de ribera Riparia riparia: Últim exemplar observat el dia 15 (DCFA)
Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus: més de 6 exemplars el dia 12 (DCFA).
Barquer Acrocephalus arundinaceus: Un màxim de 5 exemplars el dia 12 (DCFA).
Bosqueta icterina Hippolais icterina
.Bosqueta icterina Hippolais icterina: Un exemplar capturat durant una sessió d’anellament a la zona de l’observatori vell (JVLA ,JBSA, ACCA). Primer exemplar d’aquesta espècia a la zona.
Mosquiter pal·lit Phylloscopus bonelli 10 exemplars el dia 1 (DBBA).
Mallerenga emplomallada Parus cristaus : Un exemplar el dia 3 (ADGA) i el dia 15 (JVLA, ACXA).
Picasoques blau Sitta europaea: Un exemplar el dia 12 (DCFA)
Capsigrany Lanius senator: Un exemplar el dia 15 (DCFA).
Cornella Corvus corone: un màxim de 5 individus el dia 23 (XRCA).
Estornell negre Sturnus unicolor: Un exemplar el dia 3 (ADGA).
Bec de corall senegalès Estrilda astrild Observats de manera irregular amb un màxim de 4 exemplar el dia12 (DCFA).
Sit negre Emberiza cia: Dos exemplars el dia 16 (TMSZ).
Cruixidell Emberiza calandra, un exemplar el dia 3 (ADGA).


Papallones observades a l’estany durant el maig (TMSZ)

S’ha de dir que aquest mes ha continuat l’onada migratòria de Cynthia cardui, amb episodis especialment abundants com els dels dies 9, 11

· PAPILIONIDAE
Papallona reina (Papilio machaon)
Papallona zebrada (Iphiclides podalirius)
Papallona de les aristol·lòquies (Zerynthia rumina)

· PIERIDAE
Anthocharis cardamines (Anthocharis cardamines)
Papallona de l’alfals (Colias crocea)
Llimonera (Gonepteryx rhamni)
Cleopatra (Gonepterix cleopatra)
Blanqueta (Leptidea sinapis)
Papallona de la col (Pieris brassicae)
Aporia crataegi (Aporia crataegi)
Papallona del rave (Pieris rapae)
Pieris napi (Pieris napi)
Papallona de la mostassa (Pontia daplidice)
Euchloe crameri (Euchloe crameri)

· NYMPHALIDAE
Nymphalinae
Apatura ilia (Apatura ilia)
Limenitis reducta (Limenitis reducta)
Nymphalis polychloros (Nymphalis polychloros)
Paó de dia (Inachis io)
Vanessa atalanta (Vanessa atalanta)
Papallona dels cards (Cynthia cardui)
Issoria lathonia (Issoria lathonia)
Polygonia c-album (Polygonia c-album)
Melitaea cinxia (Melitaea cinxia)
Melitaea phoebe (Melitaea phoebe)
Melitaea didyma (Melitaea didyma)
Melitaea deione (Mellicta deione)
Euphydryas aurinia (Euphydryas aurinia)
Satyrinae
Melanargia lachesis (Melanargia lachesis)
Maniola jurtina (Maniola jurtina)
Coenonympha pamphilus (Coenonympha pamphilus)
Pararge aegeria (Pararge aegeria)
Lasiommata megera (Lasiommata megera)


· HESPERIIDAE
Pyrgus malvoides (Pyrgus malvoides)
Ochlodes venatus (Ochlodes venatus)


· LYCAENIDAE
Satyrium esculi (Satyrium esculi)
Callophris rubi (Callophris rubi)
Lycaena phlaeas (Lycaena phlaeas)
Glaucopsyche alexis (Glaucopsyche alexis)
Pseudophilotes panoptes (Pseudophilotes panoptes)
Aricia cramera (Aricia cramera)
Blaveta comuna (Polyommatus icarus)


HETERÒCERS O PAPALLONES NOCTURNES


· ESPHINGIDAE
Macroglossum stellatarum (Macroglossum stellatarum)
Hyles lineata livornica (Hyles lineata livornica)

· GEOMETRIDAE
Aspitates ochrearia (Aspitates ochrearia)
Rhodometra sacraria (Rhodometra sacraria)
Scopula ornata (Scopula ornata)

· ARCTIIDAE
Spiris striata (Spiris striata)
Arctia villica (Arctia villica) (eruga)

· NOCTUIDAE
Tyta luctuosa (Tyta luctuosa)
Celaena leucostigma (Celaena leucostigma)
Acronicta rumicis (Acronicta rumicis) (eruga)

Observadors:
ACCA: Anna Cornella , ACXA: Alba Casals, ADGA: Alfons Delgado, DBBA: David Butterfield, DCFA: David Caballé, EFFA: Elaine Fradley, JBSA: Josep Bernatallada ,JVLA Joan Ventura, TMSZ: Toni Mariné , XRCA :Xavier Romea.


JUNY 2009

Crónica ornitològica:

Ànec collverd Anas platyrhynchos : Observat tot el mes.
Guatlla Coturnix coturnix : Un exemplar escoltat el dia 23 (JVLA).
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Observat tot el mes, el dia 16 es varen observar 6 polls (XRCA).
Martinet menut Ixobrychus minutus: Un exemplar s’ha observat de manera regular tot el més, el dia 23 es varen veure 4 joves de l’any (XRCA).
Martinet de nit Nycticorax nycticorax : D’un a dos individus observats diferents dies del mes.
Martinet blanc Egretta garzetta: Fins a un màxim de 12 exemplars el dia 16 (XRCA).
Bernat pescaire Ardea cinerea: Observat tot el mes, amb un màxim de 7 individus el dia 5 (JVLA) i el dia 16 (XRCA).
Cigonya Ciconia ciconia: 4 exemplars el dia 9 (JVLA) i 3 el dia 23 volant per la zona de la NII (XRCA).
Milà negre Milvus migrans: D’un a dos exemplars observats diferents dies del mes.
Esparver Accipiter nisus: Un exemplar el dia 21 (JMMA)
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 3 exemplars el dia 4 (TMSZ).
Rascló Rallus aquaticus: S’ha observat de manera irregular durant alguns dies del mes.
Polla d’aigua Gallinula chloropus : Fins a un màxim de 3 exemplars diferents dies del mes.
Cames llargues Himantopus himantopus: Dos exemplars el dia 9 (JVLA) i 9 el dia 16 (XRCA).
Corriol petit Charadrius dubius: Observats tot el mes, amb un màxim de 4 exemplars diferents dies.
Xivita Tringa ochropus: Un exemplar observat el dia 27 (TMSZ).
Gavià argentat Larus michahellis : Fins a dos exemplars observats de manera irregular diversos dies .
Fumarell carablanc Chlidonias hybrida : Un exemplar observat el dia 20 (XRCA, EDXA)
Ballester Apus Melba : Un exemplar el dia 21 (JMMA).
Blauet Alcedo atthis: D’un a dos exemplars observats diferents dies del mes.
Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus: Fins a 9 exemplars el dia 16 (XRCA).
Balquer Acrocephalus arundinaceus: Un màxim de 3 exemplars el dia 6 (JVLA).
Cornella Corvus corone: un màxim de 5 individus el dia 21 (JMMA, OBCA).
Estornell negre Sturnus unicolor: Dos exemplars el dia 21 (JMMA).

Papallones observades a l’estany durant el juny (TMSZ)
Durant aquest mes s’ha de destacar l’abundància de Melanargia lachesis i Brintesia circe

· PAPILIONIDAE
Papallona reina (Papilio machaon)
Papallona zebrada (Iphiclides podalirius)

· PIERIDAE
Papallona de l’alfals (Colias crocea)
Cleopatra (Gonepterix cleopatra)
Papallona del rave (Pieris rapae)
Pieris napi (Pieris napi)

· NYMPHALIDAE
o Nymphalinae
Apatura ilia (Apatura ilia)
Paó de dia (Inachis io)
Papallona dels cards (Cynthia cardui)
Issoria lathonia (Issoria lathonia)
Polygonia c-album (Polygonia c-album)
Argynnis paphia (Argynnis paphia)
Melitaea phoebe (Melitaea phoebe)
Melitaea didyma (Melitaea didyma)
Melitaea deione (Mellicta deione)
o Satyrinae
Melanargia lachesis (Melanargia lachesis)
Brintesia circe (Brintesia circe)
Maniola jurtina (Maniola jurtina)
Coenonympha pamphilus (Coenonympha pamphilus)
Pararge aegeria (Pararge aegeria)
Lasiommata megera (Lasiommata megera)

· HESPERIIDAE
Pyrgus malvoides (Pyrgus malvoides)
Carcharodus alceae (Carcharodus alceae)
Ochlodes venatus (Ochlodes venatus)
Thymelicus lineola (Thymelicus lineola)
Thymelicus acteon (Thymelicus acteon)

· LYCAENIDAE
Satyrium esculi (Satyrium esculi)
Lycaena phlaeas (Lycaena phlaeas)
Lampides boeticus (Lampides boeticus)
Leptotes pirithous (Leptotes pirithous)
Celastrina argiolus (Celastrina argiolus)
Aricia cramera (Aricia cramera)
Blaveta comuna (Polyommatus icarus)


PAPALLONES NOCTURNES

· ESPHINGIDAE
Macroglossum stellatarum (Macroglossum stellatarum)

· ZYGAENIDAE
Zygaena trifolii (Zygaena trifolii)

· GEOMETRIDAE
Timandra griseata (Timandra griseata)
Idaea ochrata (Idaea ochrata)

· NOCTUIDAE
Autographa gamma (Autographa gamma)

· LYMANTRIIDAE
Lymantria dispar (Lymantria dispar)


Observadors:
EDXA: Enric De Roa, JMMA:Jose Manuel Martinez, JVLA Joan Ventura, OBCA: Oriol Baena , TMSZ: Toni Mariné, XRCA :Xavier Romea.


Llista d’observadors

AAGA: Antoni Abad
ABXA: Albert Burgas
ABVA: Albert Ruhí
ACHA: Aleix Comes
ADGA: Alfons Delgado
ADGB: Alfons Delgado jr.
ADOA: Alex Domenc
ADXA: Artur Degollada
AGRA: Andrés Garcia
ALAA: Albert Lozano
AMSZ: Toni Mariné
ARVA: Albert Ruhí
TSCA: Toni Saez
ATXA: Angel Torrent
BSXA: Berta Santillana
CAC: Carlos Álvarez
CEF: Centre excursionista Farners
CPMA: Cristina Prieto
CSPA: Cèlia Sitja Poch
CWXA: Clara Wendenburg
DBXA: David Butterfield
DCFB: David Caballé
EBXA: Enric Badosa
EFXA: Elaine Fradley
ERXA: Enric de Roa
EYXA: Eva Yus
FDGA: Farners Delgado
FHVA: Fernando Hernandez Verdejo
FRRA: Freddy Rivas
GDBA: Gerard Dalmau
HMPA: Hubert Mas
HPMA: Helena Perxacs
ICAA: Isidre Cos
ICXA: Irene Carbó
JBXA: Josep Bernatallada
JCGA: Joan Carles Gimisó
JCRA: Jordi Cerdeira
JCXA: Jordi Coderch
JFXA: Josep Maria Filella
JGXA: Joaquim Gubau
JMOA: Javi Mendoza Osorio
JMGA: Quim Mariné
JMGA: Josep Moreno
JNXA: Joan Naspleda
JOXA: Jaume Oliveras
JPMA: Joaquim Pou Masferrer
JPXA: Quim Pou
JRCA: Javier Romera
JRRC: Jose Luís Romero
JRBA: Josep Rost
JRXB: Jordi Recordà
JVCB: Joaquim Vilagran
JVLA: Joan Ventura
LBXA: Lucia Bence
LMMA: Laura Martinez
LMXA: Lluís Motjé
LPXA: Laura Puyol
MBXA: Miquel Boix
MFQA: Marc Franch
MGSA: Maite Garrigós
MGXA: Marissa Garcia
MOXA: Mireia Oliva
MPGA: Miquel Angel Perez
MVCA: Miquel Vall·llosera
NRVA: Nuria Ribas
NTXA: Narcís Turon
OBXA: Oscar Bargalló
OBXA: Oriol Baena
OCXA: Oriol Clarabuch
PFLB: Ponç Feliu
PGBA: Panta Gómez
RAPA: Ramiro Aibar
RMGA: Rafel Mariné
RAXA: Roser Armendares
RAXB: Ramiro Aibar
SGSA: Sílvia Garrigós
SRLA: Santi Ramos
TMSZ: Toni Mariné
TSXA: Toni Sáez
TWXA: Tobby Willet
XLBA: Xavier Larruy
XMV: Xescu Macià


Adreces i contactes d’interès

- La Natura a la comarca de la Selva, http://natura-selva.blogspot.com/
- Associació Micològica Joaquim Codina, www.grn.es/amjc
- Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona: www.ateneunaturalista.org
- El Raspinell, Gestió i educació ambiental, http://elraspinell.com
- Fòrum Naturalista de les comarques gironines: http://es.groups.yahoo.com/group/naturmania
- Fundació Emys: http://www.fundacioemys.com
- Acció Natura: http://www.accionatura.org
- Fundació Territori i Paisatge: http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/introflash.html
- Institució Catalana d’Història Natural: www.iec.es/ichn
- Institut Català d’Ornitologia: www.ornitologia.org
- Institució per a l’Estudi, Gestió i Recuperació dels Ecosistemes Lleidatans: www.egrell.org
- Naturalistes de la Garrotxa: anegx@jazzfree.com
- Noticiari Naturalista de Girona: ponsfeliu@menta.net , albertruhi@cdgir.com
- Ocells de Sils: www.ocellsdesils.com
- Secció d’Ornitologia del Centre Excursionista Farners: alfonsdg@tiscali.es, www.cefarners.cat
- SECEM, Sociedad Española para el Estudio y la Conservación de los Mamíferos: www.secem.org
- Sociedad Española de Ornitologia: www.seo.org
- Xarxa de Custòdia del Territori: http://www.custodiaterritori.org
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...