dijous, 7 de maig de 2009

Butlletí Naturalista Any 6, Número 83 gener / febrer / març 2009

Idea, edició, disseny i dibuixos:
Alfons Delgado-Garcia , alfonsdg@gmail.com

Col·laboradors: Maite Garrigós, Marc Franch
L'ametller

A mig aire de la serra
veig un ametller florit.
Déu te guard, bandera blanca,
dies ha que t'he delit!
Ets la pau que s'anuncia
entre el sol, núvols i vents...
No ets encara el millor temps
pro en tens tota l'alegria

Joan MaragallResum meteorològic a la comarca de la Selva

Gener: Comença l’any i el mes amb pluges intenses i fred, i amb nevades a cotes baixes durant el primer terç, situació que es repeteix durant la darrera setmana, a excepció de dues jornades en que es produeix un temporal de ponent amb ratxes que superen els 100 qm/h.
Febrer: Torna la pluja generalitzada i les nevades a les cotes més altes durant la primera setmana. A mitjans de mes es produeixen diversos fenòmens tempestuosos amb pedra i calamarça. Les pluges generalitzades tornen a aparèixer a finals de mes.
Març: Continuen les pluges generalitzades durant la primera setmana, i es tornen a repetir durant el darrer terç del mes. Temperatures baixes.La comarca natural de la Selva Alfons Delgado-Garcia

Completeu la informació consultant aquests blogs, sobretot pel que fa a dades d’interès que fan referència al litoral i al delta de la Tordera, a les Gavarres i la vall del Ridaura, així com per informació complementària sobre l’Estany de Sils.
http://natura-selva.blogspot.com/
http://natura-tordera.blogspot.com/
http://estanydesils.blogspot.com/
http://natura-vall-llemena.blogspot.com/
http://natura-ateneu.blogspot.com/
http://es.geocities.com/vallridaura/
http://es.geocities.com/ocellsdesils/

Compartiu la informació. Les dades que sovint només resten en la nostra memòria o en el nostre quadern de camp poden ser de molt interès. Compartiu-les i participeu en els debats al fòrum naturalista:
http://es.groups.yahoo.com/group/naturmania

Flora:

Himantoglossum robertianum, un peu florit a Vilobí d’Onyar i un altre a Campllong el 20-03-09, (ADGA, MGSA).
Serapias lingua, diversos peus a l’estany de Sils el 19-03-09, (AMSZ).

Invertebrats:

Papallona zebrada, Iphiclides podalirius, un exemplar acabat d’eclosionar el 05-03 a Riells i Viabrea, (DCFA). Un altre exemplar al nucli urbà de Santa Coloma de Farners el 22-03, (ADGA, MGSA).

Libellula depresa, diversos exeplar a l’estany de Sils el 19-03-09, (AMSZ).Hèrptils:

Gripau corredor (Bufo calamita), més de deu exemplars a l’estany de Sils el 16-03, (XRCA). Mínim de 25 exemplars el 28-03 a l’estany de Bancells, Maçanet, (XRCA).

Gripau comú (Bufo bufo), dos exemplars el 28-03 a l’estany de Bancells, Maçanet, (XRCA).

Gripau d’esperons (Pelobates cultripes), dos exemplars el 28-03 a l’estany de Bancells, Maçanet, (XRCA).

Granota pintada (Discoglosus pictus), més de 25 exemplars el 28-03 a l’estany de Bancells, Maçanet, (XRCA).

Reineta (Hyla meridionalis), un mínim de 50 exemplars el 28-03 a l’estany de Bancells, Maçanet, (XRCA).

Tritó palmat (Lissotriton helveticus), un mascle en una bassa ornamental a Can Xifra, Sta. Coloma de Farners, el 18-02, (GDXA). Tres exemplars el 28-03 a l’estany de Bancells, Maçanet de la Selva, (XRCA).

Salamandra (Salamandra salamandra), més de 40 exemplars a l’estany de Bancells el 28-03-09, (XRCA).

Testudo graeca mascle a l’estany de Sils el dia 06-03-09, (TSCA). Es tracta d’una espècie exòtica.

Tortuga d’estany (Emys orbicularis), un exemplar a Campllong el 24-03-09, (TSCA)Ocells:

Oca vulgar (Anser anser), un exemplar a la gola de la Tordera el 23-02, (XRCA).

Ànec blanc (Tadorna tadorna), un exemplar al delta de la Tordera el 05-01-09, (DCFA). Hi continua el dia 12-01, (DCFA).

Xarxet comú (Anas crecca), 4 femelles i un mascle al delta de la Todera el 12-01-09, (DCFA). Més de vint exemplars el 16-03 a l’estany de Sils, (XRCA, ADGA, MGSA, FDGA).

Xarrasclet (Anas querquedula), un exemplar al delta de la Tordera el 30-03-09, (DCFA, EBXA).

Ànec piulaire (Anas penelope), un mascle i dues femelles al delta de la Tordera el 05-01-09, (DCFA). Onze exemplars el 12-01 al mateix indret, (DCFA), i 10 el 17-01 (MVCA).

Ànec griset (Anas strepera), un exemplar al delta de la Tordera el 30-03-09, (DCFA, EBXA).

Bec de serra mitjà (Mergus serrator), un exemplar femella davant la gola de la Tordera el 28-01-09, (DCFA).

Calàbria grossa (Gavia immer), un exemplar davant la gola de la Tordera el 11-01-09, (XRCA, XMCA). Un exemplar el 29-01 a la llacuna permanent de l’estany de Sils, (ADGA), es tracta de la primera citació a l’espai i la primera coneguda d’aquesta espècies a l’interior del país.

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), un exemplar davant la gola de la Tordera el 12-01-09, (DCFA). El 12-02 són cinc els exemplars, (DCFA), o tres el 02-03, (DCFA).

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus), un exemplar enfront el delta de la Tordera el 02-02-09, (DCFA).

Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea), més de 300 exemplars el 29-03-09 davant el port de Blanes, (Oriol Baena).

Mascarell (Morus bassanus), 3 exemplar d’edat no determinada el 12-01-09 davant la gola de la Tordera, (DCFA) i tres més el 28-01, (DCFA).

Flamenc (Phoenicopterus roseus), uns pocs exemplars en vol nocturn a Riells i Viabrea el 22-02, (DCFA). Es repeteix el contacte el 15-03 al mateix indret, (DCFA), es dirigeixen al sud-oest. Un exemplar a la gola de la Tordera el 29-03, (Oriol Baena).

Capó reial (Plegadis falcinellus), fins a sis exemplars el 11-03 a l’estany de Sils, primera observació de l’espècie a la zona, (MVCA), hi romanen durant uns quinze dies (diversos observadors).

Bitó (Botaurus stellaris), un exemplar el 12-03 a l’estany de Sils, (JVCA).

Esplugabous (Bubulcus ibis), 261 exemplars en ajocador al delta de la Tordera el 15-01-09, (XRCA).

Agró blanc (Casmerodius albus), un exemplar al pla de Can Simon, Fogars de la Selva, el 01-03, (DCFA). Un exemplar hiverna a l’aiguabarreig Ter-Brugent, (GJPA). Un exemplar a Hostalric el 30-03, a la Tordera, (DCFA), i un altre exemplar l’endemà a Sant Cebrià, Fogars de la Selva, (DCFA).

Arpella vulgar (Circus aeruginosus), un mascle en vol nord al amaradors de Salitja el 24-03-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Arpella pàl·lida (Circus cyaneus), una femella a la Selvatana, Cassà de la Selva, el 30-03-09, (RMGA, JMGA).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus), un exemplar a Llambilles el 15-03-09, (RMGA, JMGA, SGSA), primera citació prenupcial. Dos exemplars a l’aiguabarreig de la riera d’Arbúcies amb la Tordera, a Hostalric, el 23-03, (DCFA).

Milà negre (Milvus migrans), un exemplar al pla de Can Simó, a Fogars de la Selva el 17-03-09, (DCFA), primera citació prenupcial.

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus), un exemplar al pla de la Verneda, Sant Celoni, el 24-03-09, (DCFA).

Astor (Accipiter gentilis), un exemplar al veïnat de Serinyà, Cassà de la Selva, el 12-01-09, (RMGA). Una femella als amaradors de Salitja el 24-03, (ADGA, MGSA, FDGA).

Polla d’aigua (Gallinula chloropus), primers tres nius ocupats a l’estany de Sils el 18-03-09, (XRCA).

Fotja (Fulica atra), tres exemplars al delta de la Tordera el 02-02-09, (DCFA).

Fredeluga (Vanellus vanellus), dos exemplars al delta de la Tordera el 05-01-09, (DCFA). Un estol de més de 200 ocells a les Ferreries, Campllong, el 10-01-09 (AGDA, MGSA). Estol de més de 100 ocells a Can Gras, Vilobí d’Onyar, indret habitual d’hivernada, el 19-01-09, (JMGA). En aquesta localitat s’observa el darrer gran grup el 26-02, i encara alguns exemplars el 05-03, (JMGA).

Corriol petit (Charadrius dubius), un exemplar a la Tordera, Sant Celoni, Vallès Oriental, el 03-03, primera observació prenupcial, (DCFA). Més de cinc exemplars al pla de Can Simó, a Fogars de la Selva, el 17-03, (DCFA). Més de 38 exemplar el 19-03 al delta de la Tordera (XRCA).

Corriol gros (Charadrius hiaticula), un exemplar al delta de la Tordera el 06-03, (DCFA).

Torlit (Burhinus oedicnemus), 4 exemplars al pla de Grau, prop del delta de la Tordera, el 18-01-09, (XRCA).

Garsa de mar (Haematopus ostralegus), un exemplar al delta de la Tordera el 02-03, primera observació en pas primaveral, (DCFA).

Cames llargues (Himantopus himantopus), dos exemplars a la gola de la Tordera el 30-03-09, (DCFA, EBXA).

Territ variant (Calidris alpina), un exemplar al delta de la Tordera el 26-01-09, (DCFA). Allà mateix un exemplar el 06-03, (DCFA).

Gamba roja vulgar (Tringa totanus), un exemplar a la gola de la Tordera el 19-03-09, (XRCA).

Xivita (Tringa ochropus), un exemplar a can Simó, Fogars, el 17-03-09, (DCFA).

Batallaire (Philomahcus pugnax), un exemplar la gola de la Tordera el 30-03-09, (DCFA, EBXA).

Becadell (Gallinago gallinago), dos exemplars a Fogars de la Selva el 03-01-09, (XRCA). Un exemplar a Can Guri, Cassà de la Selva, el 26-01-09, (JGXA).

Paràsit gros (Stercorarius skua), un exemplar enfront el delta de la Tordera el 05-01-09, (DCFA). Al mateix indret, un exemplar el 11-01-09, (XRCA, XMVA), un el 28-01, i tambe el 06-02, (DCFA). Dos exemplars al mateix indret el 08-02, (DCFA), i un en direcció sud el 12-02, (DCFA). Un exemplar en direcció sud el 23-02, (XRCA).

Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus), un exemplar 11-01-09 davant el delta de la Tordera, (XRCA, XMVA).

Gavina menuda (Larus minutus), més de 150 exemplars al port de Blanes el 29-03-09, (Oriol Baena).

Gavina cendrosa (Larus canus), un exemplar al port de Blanes el 29-03-09, (Oriol Baena).

Gavià fosc (Larus fuscus), un exemplar al delta de la Tordera observat el 02-02-09 i el 08-02, (DCFA). Tres exemplars el 12-02 també al delta, (DCFA). Dos exemplars el 30-03 a la gola de la Tordera, (EBXA).

Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus), un exemplar a l’abocador de Solius el 01-03, (CAC).

Gavià caspi (Larus cahinnans), un exemplar a l’abocador de Solius el 01, el 08 i el 22-03, (CAC).

Gavina corsa (Larus audouinii), un exemplar al delta de la Tordera el 06-02-09, primera citació prenupcial, (DCFA). Tres exemplars el 12-02 també al delta, (DCFA). Quatre exemplars el 16-03 al delta de la Tordera, (XRCA, EBXA). Vuit exemplars el 30-03 al delta de la Tordera (EBXA).

Gavina cendrosa (Larus canus), un exemplar al delta de la Tordera el 19-01-09, (DCFA).

Gavina capnegra (Larus melanocephalus), més de 20 exemplars al delta de la Tordera el 12-01-09, (DCFA). EL 12-02 són més de 100, (DCFA).

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla), tres exemplars a la llacuna permanent de l’estany de Sils, el 29-01-09, (ADGA), primera citació d’aquesta espècie a l’espai. Ja el 27-01 ja es va observar un exemplar al Pasteral, (OCXA). Amb tot probabilitat es tracta d’ocells arrossegats des de l’Atlàntic pel fort temporal de vent de ponent. S’observen cinc exemplars al delta de la Tordera el 02-02-09, (DCFA).

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis), un exemplar al delta de la Tordera el 12-01-09, (DCFA). Més de deu exemplars el 04-03 enfront el delta de la Tordera, (XRCA).

Òliba (Tyto alba), fins a tres exemplars el 15-02 a la zona de Serrallonga, Vilobí d’Onyar, (JMGA). Un exemplar al sud del poble de Riudellots el 16-02, (JRBA). Un exemplar a Riells i Viabrea el 17-02, (DCFA). Un exemplar trobat mort a Hostalric el 20-02, (DCFA). Un exemplar al veïnat de Serinyà de Cassà de la Selva, el 27-02, (RMGA, JMGA), i un al Mas Mateu de Fogars de la Selva el 06-03, (DCFA).

Mussol comú (Athene noctua), un exemplar en vol el 16-03 a l’estany de Sils, (XRCA).

Xot (Otus scops), primer exemplar cantant a Caldes de Malavella el 19-03-09, (Joan Morales).

Cucut (Cuculus canorus), un exemplar cantant prop de l’Esparra, Riudarenes, el 29-03-09, (ADGA, FDGA).

Puput (Upupa epops), un exemplar a Fogars de la Selva el 03-01-09, (XRCA). Un exemplar el 20-01-09 a Hostalric, al tram final de la riera d’Arbúcies, (DCFA). Dos exemplars a Vilobí d’Onyar el 16-02, (ADGA).

Blauet (Alcedo atthis), un exemplar a Can Biel, Anglès, el 18-02, (JNXA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor), una parella a Fogars de la Selva el 03-01-09, (XRCA), i una altra el 24-02 a l’aiguabarreig de la riera de Sta. Coloma amb la Todera el 24-02, (DCFA). Un exemplar a Sant Esteve de Llémena el 08-03, (ICAA).

Ballester (Apus melba), més de 40 exemplars a Fogars de la Selva el 12-03, (DCFA), primera citació prenupcial.

Falciot negre (Apus apus), mínim un exemplar sobre Santa Coloma de Farners el 25-03-09, (ADGA, MGSA), primera citació prenupcial.

Falciot pàl·lid (Apus pallidus), un exemplar al pla de la Verneda, Sant Celoni, el 24-03-09, (DCFA), primera citació prenupcial.

Cotoliu (Lullula arborea), 4 exemplars a Fogars de la Selva el 03-01-09, (XRCA). Cinc exemplar a l’aeròdrom de Sant Feliu de Buixalleu el 21-01-09, (DCFA).

Alosa vulgar (Alauda arvensis), estol de més de 100 exemplars en un camp proper a Riudellots de la Selva, 08-02-09, (ADGA, MGSA). El 12-02 fins a 38 exemplars als secans de Breda (DCFA).

Titella (Anthus pratensis), encara dos exemplars a Riells i Viabrea el 16-03-09, (DCFA).

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta), un exemplar a l’estany de Sils el 16-03, (ADGA, MGSA, FDGA).

Trobat (Anthus campestris), dos exemplars a la platja de la Pomereda, Malgrat de Mar, el 22-03-09, (DCFA).

Cuereta groga (Motacilla flava), dos exemplar al delta de la Tordera el 16-03, primera dada prenupcial, (XRCA, EBXA).

Oreneta de ribera (Riparia riparia), un exemplar, com a mínim, el 12-03 a l’estany de Sils, (JVCA).

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum), un exemplar a la plaça Firal de Santa Coloma de Farners el 18-02, primera dada prenupcial coneguda, (ADGA), coincideix amb la primera observada a Girona ciutat (ARVA). Tres exemplars el 24-02 a Amer, (GJPA).

Oreneta vulgar (Hirundo rustica), un exemplar a Riells i Viabrea el 02-03, (DCFA). Dos exemplar a Granollers de Rocacorba el 08-03, (GJPA).

Roquerol (Ptyonoprogne rupestris), una vintena d’exeplars a Fogars de la Selva el 03-01-09, (XRCA).

Pardal de bardissa (Prunella modularis), un exemplar a l’estany de Sils el 13-03, (DBXA).

Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), un mascle refugiant-se de la pluja en un petit jardí al centre de Santa Coloma de Farners el 29-03-09, (ADGA, MGSA). Tres exemplars el 30-03 al delta de la Tordera (DCFA, EBXA).

Merla blava (Monticola solitarius), un exemplar a Tossa el 19-03-09, (JVLA).

Tord ala-roig (Turdus iliacus), més de 15 exemplars a l’aiguabarreig de la riera d’Arbúcies amb la Tordera el 15-01-09, (DCFA). Presència de l’espècie a l’aeròdrom de Sant Feliu de Buixalleu el 21-01-09, (DCFA).

Tord comú (Turdus philomelos), espècie detectada a l’aeròdrom de Sant Feliu de Buixalleu el 21-01-09, (DCFA).

Griva (Turdus viscivorus), 7 exemplars a l’aeròdrom de Sant Feliu de Buixalleu el 21-01-09, (DCFA).

Tallarol de garriga (Sylvia cantillans), un mascle en una olivera d’un jardí cèntric a Santa Coloma de Farners, refugiant-se de la pluja (ADGA, MGSA).

Reietó (Regulus regulus), un exemplar en un petit jardí al centre de Santa Coloma de Farners, el 06-01-09, sota una intensa nevada (ADGA, ADGB, MGSA). Encara un exemplar el 20-03 al parc del Balneari, també a Santa Coloma, (JMGA).

Mallerenga d’aigua (Parus palustris), diversos exemplars escoltats al nord de Sant Hilari el 12-03-09, (DCFA).

Cornella (Corvus corone), 17 exemplars a Fogars de la Selva el 03-01-09, (XRCA).

Mallerenga d’aigua (Parus palusris), mínim un exemplar el 18-02 a Can Biel, Anglès, (JNXA).

Teixidor (Remiz pendulinus), quatre exemplars el 04-03 al delta de la Tordera, (XRCA).

Corb (Corvus corax), quatre exemplars al pla de Gaserans, Sant Feliu de Buixalleu, el 13/02/09, (DCFA).

Gralla (Corvus monedula), dos exemplar a Sils el 15-03-09, (JCGA), citació d’una espècie escassa a la comarca però visitant regular a la zona.

Bec de corall senegalès (Estrilda astrid), uns 25 exemplars al plantàrium de Breda el 2101-09, (DCFA).

Pardal xarrec (Passer montanus), més de 100 exemplars el 30-01-09 al delta de la Tordera, (XRCA, EBXA).

Pinsà mec (Fringilla montifringilla), una dotzena d’exemplars a Collsabena, Sant Hilari Sacalm, el 25-01-09, (ADGA, MGSA, FDGA).

Passerell (Carduelis cannabina), diversos exemplar en parcel·les per edificar a Santa Coloma de Farners el 11-01-09, (ADGA, MGSA, FDGA). També presència el 27-03 al pla de Pagès de Dalt, Breda, (DCFA).
Lluers (Carduelis spinus), un mínim de 20 exemplars en Pinus sylvestris al voltant de la Vileta, Sant Hilari Sacalm, 25-01-09, (ADGA, MGSA, FDGA). Un mascle a Can Biel, Anglès, el 18-02, (JNXA). Més de trenta exemplars, aparentment en pas, el 02-03 al delta de la Tordera, (DCFA).

Durbec (Coccothraustes coccothraustes), 3 exemplars a Can Cadell, Sant Feliu de Buixalleu el 20-01-09, (DCFA). Cinc exemplars al pla de Gaserans, St. Feliu de Buixalleu, el 13-02-09, (DCFA). Més de tres-cents exemplars en lledoners (Celtis australis) a Amer, que són al voltant de noranta a l’endemà, (GJPA).

Trencapinyes (Loxia curvirostra), un mínim de 10 exemplars camí de Vallclara, Sant Hilari Sacalm, 25-01-09, (ADGA, MGSA, FDGA). Diversos exemplars escoltats al nord de Sant Hilari el 12-03, (DCFA).

Sit negre (Emberiza cia), més de 6 exemplars a Collsabena, Sant Hilari Sacalm, 25-01-09, (ADGA, MGSA, FGDA). Més de 15 exemplars al pla de Gaserans, St. Feliu de Buixalleu, el 13-02-09, (DCFA).

Repicatalons (Emberiza schoeniclus), més de vint exemplars al delta de la Tordera el 23-03, (XRCA).Mamífers:

Ratpenat orellut (Plecotus austriacus) a Campllong el dia 05-03-09, (AMSZ).

Conill (Orictolagus cuniculus), un exemplar a Can Tarrés, Sils, el 23-03-09, (AMSZ)

Llebre europea (Lepus europaeus), una parella en un camp proper a Riudellots de la Selva, el 08-02-09, (ADGA, MGSA).
Cròniques de l’Estany de Sils per Joan Ventura

GENER 2009

Oca Vulgar Anser anser: S’han continuat observat durant tot el mes els tres exemplars, fins el dia 31 en que es varen veure per últim cop (MVCA).
Ànec blanc Tadorna tadorna: Observat per primer cop el dia 19 (TMSZ, JMXA, DBBA) i va romandre a l’Estany fins el dia 31 (MVCA).
Oca egípcia Alopochen aegyptiaca : un exemplar observat el dia 31 (MVCA).
Xarxets Anas crecca: Observat durant tot el mes, amb un màxim de 31 exemplars el dia 10 (Cens ocells hivernal) (TMSZ, JVCB, JVLA, ACPA,JBXG, TSCA).
Ànec collverd Anas platyrhynchos : Durant el cens d’ocells hivernants, realitzat el dia 10 , es varen contar fins a 186 exemplars (TMSZ, JVCB, JVLA, ACPA,JBXG, TSCA).
Ànec griset Anas strepera: Un parell d’exemplars el dia 1 de gener (DBBA) i 4 més observats el dia 31 (MVCA).
Faisà Phasianus colchicus : dos exemplar , un mascle i una femella observats el dia 28 (JVLA) a la zona de l’observatori vell.
Calàbria grossa Gavia immer: Un exemplar observat el dia 29 pel matí , es molt probable que arribes a l’estany pels efectes de la ventada (ADGA). Primera observació d’aquesta espècie a l’estany.
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Un màxim mensual de dos exemplars.
Corb marí Phalacrocorax carbo: Amb un màxim mensual de 18 exemplars el dia 25 (DCFA).
Bernat pescaire Ardea cinerea: Observants diferents individus fins a un màxim de 7 exemplars el dia 30 (TMSZ).
Martinet blanc Egretta garzetta: Fins a un màxim de tres exemplars diversos dies .
Esplugabous Bubulcus ibis: El dia 10 es varen contar fins a 127 exemplars a l’ajocador del centre de l’Estany (JVCB, ACPA, JVLA).
Agró blanc Casmerodius albus : Un exemplar amb el bec negre observat el dia 25 (DCFA). Foto: David Caballé
Cigonya Ciconia ciconia: Un exemplar el dia 29 (DBBA) i 30 (TMSZ).
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 6 exemplars el dia 10 (TMSZ, JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA).
Xoriguer Falco tinnunculus: Fins a un màxim de tres exemplars el dia 10 (TMSZ, JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA).
Falcó pelegrí Falco peregrinus: Un exemplar el dia 29 (TMSZ).
Esparver Accipiter nisus: Un exemplar observat diversos dies.
Rascló Rallus aquaticus: Un màxim de 7 exemplars el dia 10 (TMSZ, JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA) i el dia 28 (JVLA).
Polla d’aigua Gallinula chloropus: Un màxim de 11 exemplars el dia 10 (TMSZ, JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA).
Fotja vulgar Fulica atra,: S’han anat veient , fins a un màxim de 7 exemplars el dia 19 (JVLA) i 30 (TMSZ).
Fredeluga Vanellus vanellus: El dia 21 es varen contar un màxim de 378 exemplars en un camp entre Sils i Maçanet (JVLA) .
Becadell Gallinago gallinago: fins a un màxim mensual de 34 exemplars el dia 10 (TMSZ, JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA).
Xivitona Actitis hypoleucos: Dos possibles exemplars el dia 8 (TMSZ).
Gavià argentat Larus michahellis : Fins a dos exemplars observat de manera irregular,el dia 10 va passar un grup de 42 exemplars en vol (TMSZ, JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA) i el dia 25 es va poder veure un grup de 35 exemplars (DCFA).
Gavina de tres dits Rissa tridactyla : Tres exemplars observats el dia 29 pel matí, arribades a l’estany pels afectes de la ventada (ADGA). Primera observació d’aquesta espècie a l’estany.
Mussol Athene noctua: Un exemplar el dia 7 (JVLA).
Blauet Alcedo atthis: un exemplar observat diversos dies del mes.
Cotoliu Lullula arborea: Un exemplar el dia 2 i un altre el dia 23 .
Griva Turdus viscivorus : Un exemplars diversos dies del mes.
Tord ala roig Turdus iliacus: Observats tot el mes , amb un màxim de 5 exemplars el dia 28 (JVLA).
Grasset de muntanya Anthus spinoletta: Diversos exemplars el dia 25 (DCFA).
Titella Anthus pratensis, fins a un màxim de 19 exemplars el dia 10 (TMSZ, JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA)
Cuereta torrentera Motacilla cinerea : Un exemplars observat diversos dies del mes.
Reietó Regulus regulus: Un grup d’exemplars observat el dia 18 (DBBA).
Cornella Corvus corone: un màxim de 14 individus el dia 7 (JVLA).
Corb Corvus corax: Dos exemplars observats el dia 18 (DBBA).
Lluers Carduelis spinus: cinc exemplars el dia 2 (JVLA) i 1 el dia 25 (DCFA).
Durbec Coccotharustes coccothraustes: Dos exemplars observats el dia 28 (JVLA).
Verderola Emberiza citrinella: Un exemplar el dia 25 (DCFA).
Cruixidell Emberiza calandra: Fins a un màxim de 127 exemplars el dia 21 (JVLA).

Papallones (TMSZ)
No hi ha hagut observacions de papallones.FEBRER 2009

Ànec cullerot Anas clypeata: 3 exemplars observats el dia 8 (DCFA, XRCA).
Xarxet Anas crecca: Observat durant tot el mes, amb un màxim de 9 exemplars el dia 8 (DCFA, XRCA).
Ànec collverd Anas platyrhynchos : Observat tot el mes.
Ànec blanc domèstic: Es va veure a partir del dia 23 a la sèquia, a l’inici de l’itinerari (TMSZ).
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Un màxim mensual de dos exemplars.
Corb marí Phalacrocorax carbo: Amb un màxim mensual de 14 exemplars el dia 6 (TMSZ).
Bernat pescaire Ardea cinerea: Observants diferents individus fins a un màxim de 8 exemplars els dies 8 (DCFA, XRCA) i 23 (TMSZ).
Martinet blanc Egretta garzetta: A principi de mes , s’observaven pocs exemplars, cap al final el nombre va augmentar fins a un màxim de 20 el dia 27 (DCFA).
Esplugabous Bubulcus ibis: El dia 10 es varen contar fins a 105 exemplars (DCFA).
Cigonya Ciconia ciconia: Un exemplar el dia 16 (TMSZ).

Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 11 exemplars el dia 8 (DCFA, XRCA) volant per sobre de l’Estany, i 4 exemplars més a camps inundats de les rodalies.
Xoriguer Falco tinnunculus: Un exemplars observat diferents dies. Foto: Xavier Romera
Falcó pelegrí Falco peregrinus: Un exemplar el dia 8 (DCFA, XRCA) .
Rascló Rallus aquaticus: Un màxim de 5 exemplars el dia 27 (DCFA).
Polla d’aigua Gallinula chloropus: Un màxim de 10 exemplars el dia 8 (DCFA, XRCA) .
Fotja vulgar Fulica atra,: S’han anat veient , fins a un màxim de 6 exemplars el dia 8 (DCFA, XRCA).
Fredeluga Vanellus vanellus: Fins a 260 exemplars el dia 8 (DCFA, XRCA).
Becadell Gallinago gallinago: fins a un màxim mensual de 8 exemplars el dia 27 (DCFA).
Xivita Tringa ochropus: El dia 27 es varen observar 8 exemplars (DCFA) i un altre el dia 28 (JVCB).
Gavià argentat Larus michahellis : Fins a dos exemplars observats de manera irregular diversos dies.
Blauet Alcedo atthis: un exemplar observat diversos dies del mes.
Cotoliu Lullua arborea: 2 exemplars el dia 28 (JVCB).
Oreneta vulgar Hirundo rustica: Primer exemplar observat el dia 27 a la zona de l’observatori vell (DCFA).
Tord ala roig Turdus iliacus: Observats tot el mes , amb un màxim de 14 exemplars el dia 25 (TMSZ).
Grasset de muntanya Anthus spinoletta: Diversos exemplars el dia 25 (DCFA).
Titella Anthus pratensis, fins a un màxim de 19 exemplars el dia 10 (TMSZ, JVCB,JVLA, ACPA,JBXG,TSCA)
Cuereta torrentera Motacilla cinerea : Un exemplars observat diversos dies del mes.

Pinsà mec Fringilla montifringilla: Un exemplar el dia 15 (FHVA).
Gralla Corvus monedula: 3 exemplars el dia 21 (PFLA, MSFA, PFSA, RFXA).
Cornella Corvus corone: un màxim de 5 individus el dia 12 (TMSZ).

Papallones (TMSZ)

NYMPHALIDAE
Paó de dia Inachis io
Vanessa atalanta
Pararge aegeria

PIERIDAE
Llimonera Gonepteryx rhamni
Papallona del rave Pieris rapae

ESPHINGIDAE
Macroglossum stellatarum

ESPHINGIDAE
Macroglossum stellatarum


MARÇ 2009

Xarxet Anas crecca: Observat durant tot el mes, amb un màxim de 30 exemplars el dia 2 (TMSZ).
Ànec collverd Anas platyrhynchos : Observat tot el mes.
Xarrasclet Anas querquedula : Els dos primers exemplars es varen veure el dia 12 (DBBA), s’han anat veient fins a final de mes.
Ànec cullerot Anas clypeata: 3 exemplars observats el dia 22 (RCXA) i que s’han anat observat en dies posteriors fins a final de mes.
Morell cap roig Aythya ferina Dos exemplars , el dia 9 (TMSZ, CPMA).
Morell xocolater Aythya nyroca: Un exemplar el dia 9 (CPMA), Primera observació d’aquesta espècie a la zona.
Ànec blanc domèstic: S’ha continuat observant durant tot el mes a la sèquia.
Perdiu roja Alectoris rufa: Un exemplar el dia 15 (MVCA) i dos més el dia 22 a la zona de Massabé (JVLA).
Cabusset Tachybaptus ruficollis: Un màxim mensual de tres exemplars diferents dies. S’ha pogut constata la presencia de més d’un niu a la zona.
Corb marí Phalacrocorax carbo: Amb un màxim mensual de 18 exemplars el dia 11 (ADGA, FRRA).
Bito Botaurus stellaris : Un exemplar el dia 13 a l’estany (JVCB).
Martinet de nit Nycticorax nycticorax :Un exemplar el dia 20 (XRCA, SRXA) i un altre el dia 22 (CPMA,ADGA) i 23 (ADGA).
Martinet ros Ardeola ralloides: Un exemplar observat el dia 21 (XRCA, SRXA , Voluntaris Acció natura), fins el dia 23 (ADGA).
Esplugabous Bubulcus ibis: El dia 16 es varen contar fins a 107 exemplars a l’ajocador del centre de l’estany (JVLA, TMSZ, ADGA).
Martinet blanc Egretta garzetta: fins a un màxim de 44 exemplars el dia 16 (JVLA, ADGA, TMSZ).
Bernat pescaire Ardea cinerea: Observat tot el mes, amb un màxim de 20 exemplars el dia 2 (TMSZ).
Agró roig Ardea purpurea: Primer exemplars observats el dia 22 (CPMA).
Cigonya Ciconia ciconia: D’un a tres exemplar s’han anat veient diferents dies del mes. (Dif ob ), es va poder observar un exemplar amb una anella a la pota dreta amb les lletres NXSC (MVCA). Aquesta cigonya va ser anellada als aiguamolls com a poll el dia 12-6-05 i s’havia observat per l’Empordà i Banyoles.
Capó reial Plegalis Falcinellus: 6 exemplars observats el dia 11 (FRRA, JVLA, ADGA) Primer cop que s’observa aquesta espècia a l’estany, i es varen observar fins el dia 21 (TMSZ), a partir de llavors només s’han vist dos exemplars fins a final de mes. Un dels individus portava una anella amb les lletres A34. Falta confirmar l’anella, però segurament va ser anellat a Donyana.
Milà negre Milvus migrans: Diferents individus , fins a un màxim de tres el dia 26 (TMSZ) s’han observat en migració per la zona.
Àguila marcenca Circaetus gallicus: Els tres primers exemplars observats el dia 17 (XRCA).
Arpella Circus aeruginosus: Primer exemplar observat el dia 5 (TMSZ), s’ha anat observat d’un a dos exemplars durant tot el mes.
Esparver Accipiter nisus: Observat de forma intermitent un exemplar diversos dies amb un màxim de dos exemplars el dia 5 (TMSZ).
Aligot Buteo buteo: Fins a un màxim de 8 exemplars el dia 20 (DCFA).
Xoriguer Falco tinnunculus: d’un a dos exemplars observats diferents dies.
Rascló Rallus aquaticus: Un màxim de 5 exemplars el dia 11 (ADGA).
Polla pintada Porzana porzana: Un exemplar el dia 23 a la zona dels tres ponts (XRCA, ADGA) i un altre el dia 29 (MVCA).
Rascetó Porzana parva: Un exemplar mascle el dia 29 (MVCA).
Polla d’aigua Gallinula chloropus: Un màxim de 10 exemplars el dia 11 (ADGA) .
Fotja vulgar Fulica atra,: S’han anat veient , fins a un màxim de 5 exemplars els dies 14 (TMSZ) i 15 (MVCA, ADGA, JGXA).
Cames llargues Himantopus himantopus: Primer exemplar observat el dia 11 (JVLA, ADGA), amb un màxim de 5 el dia 12 (TMSZ).
Corriol petit Charadrius dubius: Primer exemplar observat el dia 7 (TMSZ), amb un màxim mensual de 24 exemplar el dia 13 (TMSZ).
Fredeluga Vanellus vanellus: Un exemplar el dia 9 (TMSZ), 3 el dia 11 (ADGA) i 4 el dia 30 (JVLA).
Batallaire Philomachus pugnax Un exemplar el dia 29 (MVCA, TMSZ).
Becadell Gallinago gallinago: Diferents exemplars observats tot el mes amb un màxim mensual de 18 exemplars els dies 15 (MVCA, JGXA, ADGA) i 28 (MVCA)
Becadell sord Lymnocryptes minimus Un exemplar el dia 21 (XRCA, SRXA , Voluntaris Acció natura), fins el dia 23 (ADGA).
Gamba roja pintada Tringa erythropus: Un exemplar del dia 20 (DCFA, TMSZ) fins el dia 26 (TMSZ).
Valona Tringa glareola: Primers 12 exemplars observats el dia 11 (ADGA), màxim mensual, s’han anat veient diferents exemplars durant tot el mes.
Xivita Tringa ochropus: Observat tot el mes, amb un màxim de 6 exemplars el dia 11 (FRRA, ADGA).
Gavià argentat Larus michahellis : Fins a dos exemplars observats de manera irregular diversos dies, amb un màxim de 4 el dia 15 (MVCA, JGXA).
Oliba Tyto alba: Un exemplar el dia dia 20 (SRXA, XRCA) i un altre el dia 22 (ADGA).
Mussol comú Athene noctua : Un exemplar el dia 16 (ADGA)
Gamarus Strix aluco: Un exemplar el dia 20 (SRXA, XRCA) i un altre el dia 22 (ADGA).
Ballester Apus Melba 5 exemplar el dia 20 (DCFA).
Blauet Alcedo atthis: un exemplar observat diversos dies del mes.
Puput Upupa epops: Un exemlar el dia 15 (JGXA), un altre el dia 21 (XRCA) i un altre el dia 23 (ADGA)
Orenta de ribera Riparia riparia: Primer exemplar observat el dia 13 (JVCB, ADGA)
Roquerol Ptyonoprogne rupestris: dos exemplars el dia 22 (RCXA)
Oreneta cuablanca Delichon urbicum : Primer exemplar observat el dia 5 (TMSZ).
Piula dels arbres Anthus trivialis: Un exemplar el dia 26 i 27 (TMSZ).
Grasset de muntanya Anthus spinoletta: Diversos exemplars tot el mes amb un màxim de 6 el dia 20 (DCFA).
Titella Anthus pratensis: S’ha continuat observat de forma més intermitent tot el mes, últims exemplar el dia 29 de març (MVCA).
Cuereta torrentera Motacilla cinerea : Un exemplars observat diversos dies del mes.
Cuereta groga Motacilla flava : Primer exemplar observat el dia 9 (TMSZ), s’ha anat veient un sol individu diferents dies del mes.
Cotxa blava Luscinia svecica: Un exemplar el dia 22 (CPMA) i 23 (ADGA).
Tord ala roig Turdus iliacus: Un exemplar el dia 7 (TMSZ) i un altre el dia 11 (CPMA).
Griva Turdus viscivorus : 2 exemplars a la zona dels tres ponts el dia 23 (XRCA, ADGA).
Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus Els dos primers exemplars es varen veure el dia 20 (DCFA). S’han anat veient diferents exemplars en posteriors dies.
Pica-soques Blau Sitta europaea: Un exemplar el dia 11 (ADGA) en una petita roureda propera a la llacuna temporal i un altre exemplar el dia 22 (RCXA).
Gralla Corvus monedula: 2 exemplars el dia 15 (JGXA).
Cornella Corvus corone: un màxim de 6 individus el dia 22 (ADGA, RCXA).
Corb Corvus corax : 1 exemplar el dia 7 (TMSZ) i dos més el dia 8 sobravolant l’estany (ADGA).
Estornell negre Sturnus unicolor: Diversos exemplars s’han vist diferents dies del mes (ADGA).
Repicatalons Emberiza schoeniclus: S’han continuat obseravant tot el mes, fins a un màxim de 70 el dia 22 (RCXA, ADGA).


Papallones observades a l’estany durant el març (TMSZ)

PAPILIONIDAE
Papallona reina (Papilio machaon)
Papallona zebrada (Iphiclides podalirius)
Papallona de les aristol·lòquies (Zerynthia rumina)


PIERIDAE
Anthocharis cardamines (Anthocharis cardamines)
Papallona de l’alfals (Colias crocea)
Llimonera (Gonepteryx rhamni)
Cleopatra (Gonepterix cleopatra)
Papallona de la col (Pieris brassicae)
Papallona del rave (Pieris rapae)
Pieris napi (Pieris napi)


NYMPHALIDAE
Nymphalinae
Paó de dia (Inachis io)
Vanessa atalanta (Vanessa atalanta)
Polygonia c-album (Polygonia c-album)

Satyrinae
Coenonympha pamphilus (Coenonympha pamphilus)
Pararge aegeria (Pararge aegeria)

HESPERIIDAE
Pyrgus malvoides (Pyrgus malvoides)


LYCAENIDAE
Callophris rubi (Callophris rubi)
Lycaena phlaeas (Lycaena phlaeas)
Pseudophilotes panoptes (Pseudophilotes panoptes)

ESPHINGIDAE
Macroglossum stellatarum (Macroglossum stellatarum)

NOCTUIDAE
Pachycnemia hippocastanaria

GEOMETRIDAE
Ematurga tomaria
Llista d’observadors

AAGA: Antoni Abad
ABXA: Albert Burgas
ABVA: Albert Ruhí
ACHA: Aleix Comes
ADGA: Alfons Delgado
ADGB: Alfons Delgado jr.
ADOA: Alex Domenc
ADXA: Artur Degollada
AGRA: Andrés Garcia
ALAA: Albert Lozano
AMSZ: Toni Mariné
ARVA: Albert Ruhí
TSCA: Toni Saez
ATXA: Angel Torrent
BSXA: Berta Santillana
CAC: Carlos Álvarez
CEF: Centre excursionista Farners
CPMA: Cristina Prieto
CSPA: Cèlia Sitja Poch
CWXA: Clara Wendenburg
DBXA: David Butterfield
DCFB: David Caballé
EBXA: Enric Badosa
EFXA: Elaine Fradley
ERXA: Enric de Roa
EYXA: Eva Yus
FDGA: Farners Delgado
FHVA: Fernando Hernandez Verdejo
FRRA: Freddy Rivas
GDBA: Gerard Dalmau
HMPA: Hubert Mas
HPMA: Helena Perxacs
ICAA: Isidre Cos
ICXA: Irene Carbó
JBXA: Josep Bernatallada
JCGA: Joan Carles Gimisó
JCRA: Jordi Cerdeira
JCXA: Jordi Coderch
JFXA: Josep Maria Filella
JGXA: Joaquim Gubau
JMOA: Javi Mendoza Osorio
JMGA: Quim Mariné
JMGA: Josep Moreno
JNXA: Joan Naspleda
JOXA: Jaume Oliveras
JPMA: Joaquim Pou Masferrer
JPXA: Quim Pou
JRCA: Javier Romera
JRRC: Jose Luís Romero
JRBA: Josep Rost
JRXB: Jordi Recordà
JVCB: Joaquim Vilagran
JVLA: Joan Ventura
LBXA: Lucia Bence
LMMA: Laura Martinez
LMXA: Lluís Motjé
LPXA: Laura Puyol
MBXA: Miquel Boix
MFQA: Marc Franch
MGSA: Maite Garrigós
MGXA: Marissa Garcia
MOXA: Mireia Oliva
MPGA: Miquel Angel Perez
MVCA: Miquel Vall·llosera
NRVA: Nuria Ribas
NTXA: Narcís Turon
OBXA: Oscar Bargalló
OBXA: Oriol Baena
OCXA: Oriol Clarabuch
PFLB: Ponç Feliu
PGBA: Panta Gómez
RAPA: Ramiro Aibar
RMGA: Rafel Mariné
RAXA: Roser Armendares
RAXB: Ramiro Aibar
SGSA: Sílvia Garrigós
SRLA: Santi Ramos
TMSZ: Toni Mariné
TSXA: Toni Sáez
TWXA: Tobby Willet
XLBA: Xavier Larruy
XMV: Xescu Macià


Adreces i contactes d’interès

- La Natura a la comarca de la Selva, http://natura-selva.blogspot.com/
- Associació Micològica Joaquim Codina, www.grn.es/amjc
- Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona: www.ateneunaturalista.org
- El Raspinell, Gestió i educació ambiental, http://elraspinell.com
- Fòrum Naturalista de les comarques gironines: http://es.groups.yahoo.com/group/naturmania
- Fundació Emys: http://www.fundacioemys.com
- Acció Natura: http://www.accionatura.org
- Fundació Territori i Paisatge: http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/introflash.html
- Institució Catalana d’Història Natural: www.iec.es/ichn
- Institut Català d’Ornitologia: www.ornitologia.org
- Institució per a l’Estudi, Gestió i Recuperació dels Ecosistemes Lleidatans: www.egrell.org
- Naturalistes de la Garrotxa: anegx@jazzfree.com
- Noticiari Naturalista de Girona: ponsfeliu@menta.net , albertruhi@cdgir.com
- Ocells de Sils: www.ocellsdesils.com
- Secció d’Ornitologia del Centre Excursionista Farners: alfonsdg@tiscali.es, www.cefarners.cat
- SECEM, Sociedad Española para el Estudio y la Conservación de los Mamíferos: www.secem.org
- Sociedad Española de Ornitologia: www.seo.org
- Xarxa de Custòdia del Territori: http://www.custodiaterritori.org
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...