dimarts, 12 de maig de 2009

Acciónatura signa un acord de custòdia del territori a l’Estany de Sils

http://www.ecodiari.cat/?seccio=noticies&accio=veure&id=3182

Francesc Giró, director d’Acciónatura, ha signat un acord de custòdia amb Joan Niell, propietari d’una finca situada dins l’antiga cubeta de l’Estany de Sils, per gestionar-la conjuntament de forma sostenible i conservant-ne els valors ecològics i paisatgístics. Es tracta del primer acord de custòdia del territori dut a terme a l’estany, espai on Acciónatura realitza un projecte de recuperació des de fa més de deu anys.

La finca està situada a la zona dels Tres Ponts, inclosa dins l’espai natural protegit a nivell autonòmic (PEIN) i europeu (Xarxa Natura 2000). Hi trobem diverses comunitats i hàbitats naturals d’elevat valor ecològic, com ara “l’Herbassar de balcalló”, en zones d’inundació temporal, i el “prat de dall de fromental i gaudínia”.

El conveni també inclou l’assessorament d’Acciónatura als propietaris sobre criteris de sostenibilitat per a la casa de turisme rural Can Tarrides, situada en una finca propera. Tanmateix l’ONG valorarà el fet de declarar-la establiment ecoturistic recomanat.


Què és la custòdia del territori?

Els acords de custòdia son pactes voluntaris establerts entre el propietari d’un territori i una entitat de custòdia per gestionar el terreny de forma conjunta, garantint la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics de l’espai.

Gràcies a aquest pacte, es garanteix una gestió sostenible de l’espai que afavoreix la conservació i recuperació dels ecosistemes i que garanteix una rendibilitat econòmica a llarg termini basada en l’estabilitat de la producció i l’ús del territori.

Els acords de custòdia no suposen la pèrdua dels drets del propietari sobre el terreny ni cap despesa econòmica per a ell. En canvi, signar un acord de custòdia aporta un reconeixement social de l’activitat dels propietaris respectuosa amb el medi ambient.

El projecte de recuperació de l’estany de Sils

El 1998, Acciónatura va començar el Projecte de Restauració i Gestió de l’Estany de Sils, un estany quasi desaparegut i dels més grans de Catalunya, amb la finalitat de pal·liar tots aquests efectes i afavorir la recuperació dels hàbitats naturals i la diversitat biològica més significativa de l’antiga llacuna.

Per al 2009, Acciónatura ha ideat un programa d’actuació, en el que s’inclouen accions de gestió i conservació, accions de comunicació i sensibilització i accions de seguiment de la biodiversitat.

Acciónatura
Acciónatura és la primera ONG catalana dedicada exclusivament a la protecció, la millora i la restauració dels ecosistemes naturals. Des de 1997, hem realitzat més de 70 estudis i projectes de recuperació i conservació del medi ambient a Catalunya, al conjunt de l’estat Espanyol i a països del sud.

Creiem necessari treballar per a la creació d’una xarxa d’espais naturals protegits, mitjançant acords de custòdia, que inclouen, la compra, arrendament o la donació de finques.
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...