dilluns, 27 d’abril de 2009

Observacions ornitològiques 27-04-09


Com a més destacable:

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) : Diversos exemplars
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) : 2 exemplars
Bernat pescaire (Ardea cinerea):  4 ex.
Esplugabous (Bubulcus ibis): 4 ex.
Xivita (Tringa ochropus) : 2 ex.
Cabusset (Tachypactus ruficollis) :2 ex.
Xarrasclet (Anas querquedula) : 2 ex.
Gamba roja (Tringa totanus) : 5 ex.
Becadell (Gallinago gallinago): 1 ex.
Valona (Tringa glareola) : 8 ex.
Martinet blanc (Egretta garzetta) : 28 ex.

Joan Ventura
 

 

Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...