dimecres, 29 d’octubre de 2008

Hèrptils de la Llémena (llistat provisional)


Feu-nos arribar les vostres correcions o comentaris.CLASSE REPTILIA


Ordre Chelonia


Família Emydidae:
Emys orbicularis (Tortuga d'estany)
Trachemys scripta (Tortuga de tempes rojes)

Família Bataguridae:
Mauremys leprosa (Tortuga de rierol)Ordre Squamata

Subordre Lacertilia

Família Gekkonidae:
Tarentola mauritanica (Dragó comú)

Família Lacertidae:
Psammodromus algirus (Sargantaner gros)
Timon lepidus (Llangardaix ocel·lat)
Lacerta bilineata (Llangardaix verd o lluert)
Podarcis muralis (Sargantana roquera),
Podarcis hispanica (Sargantaca ibèrica)

Família Anguidae:
Anguis fragilis (Vidriol)

Família Scindidae:
Chalcides striatis (Lludrió llistat)

Subordre Serpentes

Família Colubridae:
Malpolom monspessulanus (Serp verda)
Rinechis scalaris (Serp blanca)
Zamenis longissimus (Serp d'Esculapi)
Natrix maura (Serp d'aigua)
Natrix natrix (Serp de collar)
Coronella austriaca (Serp llisa septentrional)
Coronella girondica (Serp llisa meridional)

Família Viperidae:
Vipera aspis (Escurçó pirinenc)CLASSE AMPHIBIA

Ordre Urodela

Família Salamandridae:
Salamandra salamandra (Salamandra),
Calotriton asper (Tritó pirinenc),
Lissotriton helveticus (Tritó palmat),
Triturus marmoratus (Tritó verd)


Ordre Anura

Família Discoglossidae:
Discoglossus pictus (Granota pintada)
Alytes obstetricans (Tòtil)

Família Pelobatidae:
Pelobates cultripes (Gripau d'esperons)

Família Pelodytidae:
Pelodytes punctatus (Granoteta de punts)

Família Bufonidae:
Bufo bufo (Gripau comú)
Epidalea calamita (Gripau corredor)

Família Hylidae:
Hyla meridionalis (Reineta)

Família Ranidae:
Pelophylax perexi (Granota verda)
Rana temporaria (Granota roja)
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...