dimarts, 30 de setembre de 2008

Fan un curs d'eines per a la preservació, la gestió i el desenvolupament d'espais agraris

La Fundació Agroterritori i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona organitzen, durant els mesos d'octubre i novembre d'enguany, el Curs d'eines per a la preservació, la gestió i el desenvolupament d'espais agraris. El curs es farà l'1, 8, 15 i 22 d'octubre i 5 i 7 de novembre.

Aquest curs té per objectiu donar a conèixer els principis teòrics i pràctics en l'àmbit de la preservació i gestió dels espais agraris. El curs analitzarà les principals normatives existents actualment en l' àmbit de la planificació i gestió dels espais agraris i s'aprofundirà en les conseqüències que se'n poden derivar de la seva aplicació. Alhora s'estudiaran casos concrets, de manera que s'oferiran eines útils per a la gestió de perímetres agraris específics.

El curs s'adreça a estudiants de segon i tercer cicle d'ensenyaments universitaris dedicats a temes territorials i agraris: arquitectura, ciències ambientals, enginyeria agrícola, geografia, paisatgisme, etc. Per als estudiants de la Universitat de Girona aquest curs té el reconeixement de 0,5 crèdits de lliure elecció.

També està adreçat a tècnics i tècniques d'institucions públiques (ajuntaments, diputacions, consells comarcals, etc.) i d'organismes privats; investigadors i investigadores especialitzats en ordenació del territori, urbanisme, agricultura, etc.; gestors territorials; i a la pagesia i professionals del món agrari.

Font de la informació
Fundació Agroterritori
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...