dijous, 21 d’agost de 2008

Espai d'Interès Natural: riera de Santa ColomaEl tram final de la riera de Santa Coloma es troba inclós dins l'Espai d'Interès Natural on també es troba l'estany de Sils i els turons de Maçanet. Té una extensió total de 56 ha, repartides entre els municipis de Riudarenes, Maçanet de la Selva, Massanes i Fogars de Tordera. En aquest espai són destacables els boscos de ribera, especialment les vernedes i les freixenedes, que presenten un estat de conservació acceptable.


La riera de Santa Coloma, de règim hidrològic mediterrani, forma en aquest tram esmentat alguns meandres i rep l’aportació d’aigües de la riera de l’Esparra, de la de Massanes i de la riera del Vilarràs, així com de la sèquia de Sils. El llit de la riera és de natura sorrenca, inestable i molt variable morfològicament a causa de les constants avingudes periòdiques a la que es veu sotmès.
Les comunitats vegetals de ribera han estat el valor principal pel qual s’ha inclòs aquest espais dins el PEIN. Hi trobem salzedes (Saponario-Salicetum purpurae) i el canyissar comú (Typho-Schoenoplecteum glauci). A les vores de l’aigua hi és present la gatelleda (Carici-Salicetum catalaunicae), i ja més allunyades de la primera línia d’aigua i trobem l’omeda amb mill (Lithospermo-Ulmetum minoris) i la verneda amb consolda (Lamio-Alnetum glutinosae), comunitat pròpia de la muntanya mitjana plujosa però que a la Selva és el bosc de ribera més freqüent.


La majoria d’aquestes comunitats vegetals es troben degradades a causa de l'acció humana, i en molts indrets han estat substituïdes per plantacions d’espècies foranies com el plàtan (Platanus hybrida), la robínia (Robinia pseudacacia) o els pollancres (Populus sp.).
La fauna més característica d’aquest indret està relacionada amb el medi aquàtic. Els amfibis i rèptils són especialment importants, en concret la reineta i la tortuga d’estany, que tenen a la zona poblacions destacables, i fins i tot s’han detectat alguns exemplars de tortuga de rierol (Mauremys leprosa).

Fotografia de Xavier Romera.
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...