dimecres, 2 de juliol de 2008

Medi Ambient amplia de 5 a 182 les espècies de flora en perill d’extinció i vulnerables a Catalunya


La direcció general del Medi Natural ha presentat avui a Blanes el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. Implica un salt quantitatiu molt important, ja que amb l’anterior legislació només hi havia cinc espècies protegides en tot el territori català

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha presentat avui, en el marc de les Primeres Jornades Catalanes de Conservació de Flora que es fan a Blanes (la Selva), el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya, el decret del qual serà aprovat a curt termini pel govern de la Generalitat.

El catàleg inclou 59 espècies "en perill" i 123 espècies "vulnerables", un fet destacat ja que amb l’anterior legislació només hi havia protegides a tot el territori català 5 espècies. El catàleg inclou, entre altres, espècies pertanyents al grup de les orquídees, de les falgueres, espècies com la flor de neu (Leontopodium alpinum), l’estàquia marítima (Stachys maritima), algunes espècies de lliris i de la família de les gencianes.

El decret que avui s’ha presentat i que crea el primer Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya recull les espècies i subespècies amenaçades que es classifiquen en les categories de "en perill d’extinció" o de "vulnerables" en funció del seu estatus de conservació i grau d’amenaça. El decret estableix que la direcció general del Medi Natural ha d’elaborar i aprovar plans de recuperació per a les espècies "en perill d’extinció" i dur a terme plans de conservació per a les espècies "vulnerables".

La catalogació com a espècie o subespècie amenaçada comporta la prohibició de dur a terme diverses actuacions. Amb les espècies catalogades està prohibida qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les, així com la recol·lecció de les seves llavors, pol·len o espores. Tampoc no es permet posseir-les, transportar-les, comercialitzar-les, exposar-les a la venda o importar-les, tant si es tracta d’exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes. Així mateix, no està permès alterar-ne l’hàbitat afectant negativament les seves poblacions.

Les espècies catalogades també s’han de tenir en compte en els tràmits d'avaluació d'impacte ambiental de qualsevol infrastructura o procés de transformació del territori que pugui tenir incidència en la conservació de l’espècie. S'ha de tenir en consideració l'impacte sobre les espècies o subspècies del catàleg i evitar-ne l'impacte o adoptar les mesures correctores. Quan aquestes no siguin possibles, cal adoptar les mesures de compensació que siguin adients, de forma que l’estat de conservació de l’espècie o subspècie sigui igual o superior a la situació inicial.
Les infraccions seran sancionades d’acord amb el que estableix la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, sense perjudici de l’obligació de rescabalament dels danys i perjudicis a càrrec de qui en sigui responsable.

En el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, els productors o particulars que tinguin material vegetal viu de les espècies o subespècies catalogades ho han de notificar a la Direcció General del Medi Natural. D’aquesta manera, la Direcció podrà pot autoritzar la seva tinença sempre i quan no s’afecti la conservació de l’espècie.
Les col·leccions científiques adscrites a museus, centres de recerca o universitats, que incloguin material viu o exemplars d’herbari de les espècies incloses als annexos del present Decret també ho han de notificar a la Direcció General del Medi Natural en el termini d’un any per tal que pugui autoritzar-ne la seva tinença.

ANNEX 1
Espècies catalogades com a "en perill d’extinció".

Pteridòfits
Asplenium marinum
Asplenium sagittatum [=Phyllitis sagittata]
Botrychium matricariifolium
Marsilea quadrifolia
Marsilea strigosa
Pellaea calomelanos
Thelypteris palustris
Woodsia pulchella [=Woodsia glabella subsp. pulchella]

Espermatòfits
Angiospermes
Luronium natans
Sternbergia colchiciflora
Hydrocotyle vulgaris
Peucedanum schottii
Seseli farrenyii
Anthericum ramosum
Simethis mattiazzi
Sonchus crassifolius
Taraxacum stenospermum
Cerinthe glabra
Lappula deflexa
Boleum asperum
Rorippa amphibia
Gypsophila tomentosa [=Gypsophila perfoliata subsp. ilerdensis]
Silene sennenii [=Silene italica subsp. sennenii]
Maianthemum bifolium
Erica vagans
Phyllodoce caerulea
Gentiana angustifolia subsp. angustifolia [=Gentiana acaulis subsp. angustifolia]
Erodium sanguis-christi
Erodium foetidum [=Erodium foetidum subsp. crispum]
Hypericum elodes
Hydrocharis morsus-ranae
Hippuris vulgaris
Dracocephalum austriacum
Scutellaria galericulata
Stachys maritima
Gagea pratensis
Kosteletzkya pentacarpa
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Epipogium aphyllum
Orchis spitzelii
Plantago cornuti
Limonium catalaunicum
Limonium costae
Limonium vigoi
Oplismenus undulatifolius
Polygonum romanum subsp. gallicum
Microcnemum coralloides
Aquilegia paui [=A. vulgaris subsp. paui]
Delphinium bolosii [=Delphinium fissum subsp. bolosii]
Ranunculus lingua
Ranunculus nodiflorus
Reseda jacquinii subsp. litigiosa [=Reseda phyteuma subsp. jacquinii]
Spiraea crenata subsp. parvifolia [=Spiraea crenata]
Salix foetida [=Salix arbuscula subsp. foetida]
Chrysosplenium alternifolium
Daphne alpina
Verbena supina
Zygophyllum album


ANNEX 2
Espècies catalogades com a "vulnerables"

Pteridòfits
Asplenium obovatum subsp. obovatum
Asplenium seelosii subsp. catalaunicum
Dryopteris remota [=Dryopteris carthusiana subsp. remota]
Dryopteris mindshelkensis [=Dryopteris villarii subsp. submontana]
Equisetum fluviatile
Cosentinia vellea [=Cheilanthes vellea]
Isoetes setaceum [=Isoetes setacea]
Isoetes velatum subsp. velatum [=Isoetes velata subsp. velata]
Isoetes durieui
Lycopodium clavatum
Diphasiastrum alpinum [=Lycopodium alpinum]
Woodsia alpina

Espermatòfits
Angiospermes

Allium pyrenaicum
Ferula loscosii
Pimpinella tragium
Silaum silaus
Arisarum simorrhinum [=Arisarum vulgare subsp. simorrhinum]
Centaurea podospermifolia [=Centaurea lagascana subsp. podospermifolia]
Hieracium queraltense
Hieracium recoderi
Hieracium vinyasianum
Leontopodium alpinum subsp. alpinum
Scorzonera humilis
Senecio auricula subsp. sicoricus [=Senecio auricula var. sicoricus]
Senecio aquaticus
Berberis vulgaris subsp. seroi
Lithodora oleifolia [=Lithospermum oleifolium]
Rochelia disperma subsp. retorta
Arabis soyeri subsp. soyeri
Cardamine parviflora
Cochlearia pyrenaica [=Cochlearia officinalis subsp. pyrenaica]
Draba fladnizensis
Maresia nana
Matthiola valesiaca [=M. fruticulosa subsp. valesiaca]
Moricandia moricandioides subsp. cavanillesiana
Succowia balearica
Callitriche platycarpa
Lonicera biflora
Arenaria conimbricensis subsp. viridis
Arenaria fontqueri subsp. cavanillesiana
Minuartia villarii
Petrocoptis pardoi [=Petrocoptis crassifolia subsp. montsicciana = Petrocoptis montsicciana]
Saponaria bellidifolia
Silene ramosissima
Silene sedoides
Halimium halimifolium
Cneorum tricoccon
Carex grioletii
Carex lasiocarpa
Carex limosa
Scirpus sylvaticus
Drosera longifolia
Elatine alsinastrum
Elatine macropoda [=Elatine hydropiper subsp. macropoda]
Erica tetralix
Antirrhinum pertegasii [=Antirrhinum sempervirens subsp. pertegasii]
Chaenorhinum reyesii [=Chaenorhinum rubrifolium subsp. reyesii]
Linaria oblongifolia subsp. aragonensis
Melampyrum catalaunicum [=Melampyrum nemorosum subsp. catalaunicum]
Pedicularis comosa subsp asparagoides
Pedicularis tuberosa
Scrophularia pyrenaica
Veronica scutellata
Euphorbia dendroides
Euphorbia palustris
Astragalus penduliflorus
Ononis ornithopodioides
Centaurium favargeri [=Centaurium quadrifolium subsp. parviflorum]
Gentiana pneumonanthe
Erodium celtibericum [=Erodium foetidum subsp. celtibericum]
Erodium lucidum [=Erodium foetidum subsp. lucidum]
Erodium neuradifolium [=E. malacoides subsp. aragonense]
Erodium rupestre [=Erodium foetidum subsp. rupestre]
Geranium lanuginosum [=Geranium bohemicum subsp. lanuginosum]
Hypericum linariifolium
Iris xiphium
Juncus pyrenaeus [=Juncus balticus subsp. pyrenaeus]
Triglochin bulbosum subsp. barrelieri
Sideritis bubanii [=Sideritis hirsuta subsp. bubanii]
Thymus loscosii
Thymus willkommii
Pinguicula dertosensis [=Pinguicula grandiflora subsp. dertosensis]
Utricularia australis
Utricularia minor
Menyanthes trifoliata
Najas marina
Gymnadenia odoratissima
Orchis palustris [=Orchis laxiflora subsp. palustris]
Spiranthes aestivalis
Plantago loeflingii
Armeria fontqueri [=Armeria maritima subsp. fontqueri]
Limoniastrum monopetalum
Limonium bellidifolium
Limonium latebracteatum
Limonium densissimum
Limonium geronense
Limonium gibertii
Limonium girardianum
Limonium revolutum
Limonium tournefortii
Limonium tremolsii
Polygala vayredae
Rumex hydrolapathum
Potamogetum praelongus
Salsola soda
Salicornia emerici
Sarcocornia perennis subsp. alpini [=Arthrocnemum perenne subsp. alpini]
Delphinium montanum [=Delphinium elatum subsp. montanum]
Thalictrum maritimum [=Thalictrum morisonii subsp. maritimum]
Alchemilla pentaphyllea
Prunus prostrata
Callipeltis cucullaria
Galium scabrum
Salix daphnoides
Salix lapponum
Salix tarraconensis
Saxifraga aretioides
Saxifraga catalaunica [=Saxifraga callosa subsp. catalaunica]
Saxifraga fragosoi [=Saxifraga hypnoides subsp. continentalis]
Saxifraga genesiana [=Saxifraga geranioides subsp. genesiana]
Saxifraga longifolia subsp. aitanica [=Saxifraga longifolia subsp. longifolia var. aitanica]
Saxifraga vayredana
Atropa baetica
Tamarix boveana
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...