divendres, 18 de juliol de 2008

Llúdriga (Lutra lutra) i cabirol (Capreolus capreolus)

El nou "Atlas y libro rojo de los mamíferos de España" confirma la presencia de la llúdriga a la conca de la Tordera i constata l'expansió del cabirol arreu de la comarca.

Distribució del cabirol.

Distribució de la llúdriga.

Per altra banda, aquesta publicació dona per suposada la manca de gat salvatge (Felis silvestris) a la Selva, i el manteniment de la presència d'eriçó clar (Atelerix algirus).

Key words: Lutra lutra, Capreolus capreolus, Felis silvestris, Ateleris algirus, distribution in the region.

'Eres un ave' a la revista Cazarabet

http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/eresunave.htm Cazarabet conversa con...     Alfons Delgado  Garcia , autor de “Eres un a...