dimarts, 15 de juliol de 2008

Gaig blau (Coracias garrulus), un nidificant regular a la plana de la Selva?


A l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra, que cobria el període 1975-1983 el gaig blau ja figurava com a reproductor segur a la plana selvatana. Posteriorment, nombroses referències de naturalistes i ornitòlegs aficionats, així com de caçadors i de pagesos de la zona, feien sospitar que aquesta espècie, si bé de forma escassa, continuava mantenint una petita població reproductora entre les comarques administratives de la Selva i el Gironès.

L'any 2005, després de que es produïssin nombroses observacions de diversos exemplars al veïnet d'Esclet, una prospecció acurada va permetre constatar la presència d'una parella reproductora que havia ubicat el niu en un forat de pigot verd al veïnat d'Esclet, a Cassà de la Selva. Aquesta parella va aconseguir èxit en la nidificació, amb un mínim d'un poll que aconseguia volar.

Les observacions que es produeixen any rera any a l'est de la Vall del Llémena també permeten la sospita raonable de que aquesta espècie es reprodueix a la zona, si bé encara no es coneix cap informació que asseguri aquesta possibilitat.

Enguany, i dins l'àmbit geogràfic que cobreix la comarca natural de la Selva, s'ha pogut constatar la presència d'un mínim de tres parelles reproductores, dues d'elles amb reproducció segura. Una es troba dins els límits administratius del Gironès i les altres dues dins els límits de la Selva.

Juntament al torlit (Burhinus oedicnemus) i a la terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla), el gaig blau forma part del petit grup d'ocells propis d'espais agrícoles que encara es poden trobar a la Selva i que formen part d'una dotzena d'espècies característiques d'espais pseudoesteparis o agrícoles que són considerades com a espècies de conservació prioritària per la Unió Europea.

Malgrat aixó, l'esforç dels estudiosos i les entitats conservacionistes que reclamen un mínim de protecció per a alguns espais de la plana mai ha estat tinguda en compte per les administracions, especialment per l'autonòmica, que fins i tot ha mostrat un total menyspreu cap a iniciatives en aquest sentit.


Key words: European Roller, Coracias garrulus, scarce, nesting at Selva farmland, Girona

Fotografia d'Alfons Delgado: adult de gaig blau en territori de nidificació la primavera del 2008

Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...