divendres, 25 de juliol de 2008

El martinet menut (Ixobrychus minutus) retorna a l'Estany de Sils


Aquesta temporada s'ha pogut constatar la reproducció del martinet menut a l'Estany. Ja la temporada anterior, les diverses observacions d'exemplars adults observats al llarg de tota la primavera i fins a mitjans d'estiu feien sospitar d'aquesta probabilitat.

Enguany, les observacions d'aquesta espècie durant tota la primavera també s'han anat repetint, i durant el mes de juliol s'han pogut observar adults peixant polls que, aparentment, encara no volaven.

El martinet menut és una espècie típica d'espais humits amb masses de canyissar (Phragmites sp.) que antigament (fa uns 20 anys) ja havia estat un nidificant probable a l'Estany de Sils. Consulteu aquí la distribució actual a Catalunya.

Es tracta d'una gran notícia per a la biodiversitat d'aquest espai que el revaloritza com a refugi d'espècies protegides.

El martinet menut es troba protegit per la legislació, autonòmica, estatal i europea:
  • Conveni Berna, Annex II (Espècie Estrictament Protegida)

  • Conveni Bonn, Annex II (Espècie Objecte d'Acords Internacionals)

  • Directiva 79/409/CEE, Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats)

  • Reial Decret 439/1990, Annex II (Espècie d'Interès Especial)
    Llei 22/2003, Espècie protegida (Categoria C)

Més informació: alfonsdg@gmail.com

Fotografia: Martinet menut (Ixobrychus minutus) jove, CENEAM-OAPN-MMA, Fernando Camara Orgaz

Publica un comentari a l'entrada

Primers migradors en pas postnupcial

De fet ja fa un parell de setmanes que s'evidencia la migració postnupcial o de tardor. Els primers senyals, els més evidents són la mar...