dilluns, 23 de juny de 2008

Observacions ornitològiques 20-06-08

Martinet menut, Ixobrychus minutus, mínim 1 ex. mascle a la llacuna permanent
Balquer, Acrocephalus arundinaceus, mínim 5 mascles cantant
Boscarla de canyar, Acrocephalus scirpaceus, 1 mascle cantant
Martinet blanc, Egretta garzetta, 12 exemplars als prats gestionats
Martinet de nit, Nycticorax nycticorax, 2 exemplars adults i 1 exemplar juvenil
Cabusset, Tachybaptus ruficollis, parella amb 4 polls ja crescuts a la llacuna permanent
Fotja, Fulica atra, 1 ex. a la llacuna permanent
Gavià de potes grogues, Larus michahellis, 1 ex. a la llacuna permanent
Bosqueta vulgar, Hippolais polyglotta
Tallarol de casquet, Sylvia atricapilla
Rossinyol comú, Luscinia megarhynchos
Oriol, Oriolus oriolus, 1 mascle cantant
Rascló, Rallus aquaticus, mínim 2 exemplars
Ànec collverd, Anas platyrhynchos, un mínim de 40 ex., una llocada amb polls d'unes 2 setmanes
Cornella, Corvus corone, 2 ex.
Picot verd, Picus viridis
Picot garser gros, Dendrocopos major
Bitxac comú, Saxicola torquata
Martinet ros, Ardeola ralloides, 1 ex. als prats gestionats

Observadors: Alfons Delgado-Garcia i Maite Garrigós
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...