dilluns, 26 de maig de 2008

23 de maig de 2008

Rascló (Rallus aquaticus), 1 ex. a la llacuna permanent
Balquer (Acrocephalus arundinaceus), fins a 3 mascles cantant
Fotja (Fulica atra), 3 ex. a la llacuna permanent
Agró roig (Ardea purpurea), 2 ex. a la llacuna permanent
Cabusset (Tachybaptus ruficollis), 4 ex. entre la llacuna permanent i als prats gestionats
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax), 1 ex. adult i 1 immatur en vol
Oriol (Oriolus oriolus), fins a 3 mascles cantant
Martinet ros (Ardeola ralloides), 1 ex. a la llacuna permanent
Gavià de potes grogues (Larus michahellis), 3 ex. a la llacuna permanent
Cornella (Corvus corone), 3 ex.
Pit-roig (Erithacus rubecula), 1 mascle cantant
Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos), 1 mascle cantant
Ànec collverd (Anas platyrhynchos), 3 mascle i 1 femella a la llacuna permanent
Merla (Turdus merula), diversos mascles cantant i parelles
Tord comú (Turdus philomelos), mínim de 2 exemplars cantant
Martinet blanc (Egretta garzetta), fins a 14 ex. als prats gestionats
Corriol petit (Charadrius dubius), 2 ex. als prats gestionats
Bernat pescaire (Ardea cinerea), 2 ex. als prats gestionats
Xot (Otus scops), 1 ex. cantant a l'interior d'una pollancreda
Oreneta de ribera (Riparia riparia), mínim 2 ex. volant entre Hirundo rustica i Delichon urbicum als prats gestionats
Cames llargues (Himantopus himantopus), 2 ex. als prats gestionats
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), 1 ex. en un marge de la sèquia
Blauet (Alcedo atthis), 2 ex. a la sèquia
Falcó mostatxut (Falco subbuteo), 1 ex. al sector del polígon

Observadors: Alfons Delgado-Garcia i Maite Garrigós
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...