dimarts, 13 de maig de 2008

12 de maig de 2008

2 Arpelles vulgars (Circus aeruginosus), 1 mascle i una femella
1 Martinet ros (Ardeola ralloides)

Observador: Òscar Bargallo
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...