dilluns, 17 de març de 2008

Estany de Sils: 16-03-08

Himantopus i T. totanus


Anas querquedula


Charadirus dubius


Ardea cinerea, Egretta garzetta i HimantopusLlista d'observacions d'aus. Encara s'observen algunes espècies hivernants però ja hi ha un clar predomini dels migrants:


1 fredeluga (Vanellus vanellus)
2 gamba roja vulgar (Tringa totanus)
8 cames llargues (Himantopus himantopus)
7 corriols petits (Charadrius dubius)
5 becadells comuns (Gallinago gallinago)
1 xivita (Tringa ochropus)
3 blauets (Alcedo atthis)
1 rascló escoltat (Rallus aquaticus)
1 arpella vulgar, (Circus aeruginosus) femella
2 xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
1 esparver mascle (Accipiter nisus)
6 aligots comuns (Buteo buteo)
8 fotges (Fulica atra)
2 cabussets (Tachybaptus ruficollis)
2 xarrasclets (Anas querquedula)
16 xarxets comuns (Anas crecca)
22 martinets blancs (Egretta garzetta)
12 bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 picot garser gros (Dendrocopos major)
1 picot verd (Picus viridis)
1 picot garser petit (Dendrocopos minor)
6 corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
2 gavians argentats (Larus michahellis) (+ vol d'uns 30 molt amunt)
2 cornelles (Corvus corone)
3 becs de corall senegalesos (Estrilda astrid)
2 teixidors (Remiz pendulinus)
>5 orenetes de ribera (Riparia riparia)
aprox. 40 orenetes vulgars (Hirundo rustica)
aprox.25 orenetes cuablanques (Delichon urbicum)

Observadors: David Caballé i Xavier Romera
Fotografies: Xavier Romera
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...