dilluns, 25 de febrer de 2008

Pas prenupcial d'ocells

Aquests dies ja es pot constatar un cert moviment de les poblacions d'aus més propers, sobretot en aquells indrets on es concentren moltes espècies hivernants i migradores.

Ja s'han pogut observar algunes espècies típicament estivals, cas de l'àguila marcenca (Circaetus gallicus) i les orenetes vulgar (Hirundo rustica) i cuablanca (Delichon urbicum), però també es constata una davallada en la presència de pinsà vulgar (Fringilla coelebs), alosa (Alauda arvensis), fredeluga (Vanellus vanellus) i pit-roig (Erithacus rubecula), per exemple.

Al delta i tram baix de la Tordera ja hi ha prou observacions de pas prenupcial (http://natura-tordera.blogspot.com/), i altres indrets, com ara l'estany de Sils, també comencen a donar senyals d'aquest fenòmen natural. El dia 24, per exemple, s'observa un increment de fotges (Fulica atra) i xarxets (Anas crecca), 8 i 21 respectivament, fet que podria significar l'arribada d'exemplars migradors que s'han unit als pocs hivernants que hi havia a la zona. També es constata un augment significatiu de martinet blanc (Egretta garzetta), fins a 24 exemplars, i la presència d'un exemplar de xivita (Tringa ochropus) i un d'oreneta vulgar (Hirundo rustica). És remarcable també la constatació de que el petit grup d'oques vulgars (Anser anser) que ha hivernat a la zona sembla ser que ja l'ha abandonada, (Obs.: David Caballé i Xavier Romera, Foto: Martinet blanc (Egretta garzetta), Xavier Romera).


Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...