dimecres, 10 d’octubre de 2007

Caça en barraca: desautoritzada !!!

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Comunicat de premsa

El Departament de Medi Ambient i Habitatge suspèn la tramitació del Projecte de decret de caça en barraca. El Departament considera que no s'ajusta a la Directiva europea d'ocells silvestres perquè és un art de caça massiu i no selectiu. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha ordenat suspendre la tramitació del Projecte de decret pel qual es regula l'autorització excepcional per a la captura de túrdids amb els mčtodes tradicionals del vesc i del filat.

Després d'intenses converses amb els sectors implicats (caçadors i grups ecologistes) i amb la Comissió Europea, el Departament ha decidit aturar el Projecte de decret perquè no s'ajusta a les previsions de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació d'ocells silvestres, és a dir, és un mčtode massiu i no selectiu.El 2006, el Departament va elaborar un Projecte de decret per regular aquest art de caça, molt arrelat a les Terres de l'Ebre.

El Projecte de decret ha estat en exposició pública del 8 d'agost al 20 de setembre del 2007. Durant aquest període de temps, s'han rebut una vintena d'al·legacions de particulars, entitats, institucions i organitzacions ecologistes manifestant-s'hi en contra. Les al·legacions presentades coincideixen, bŕsicament, en tres punts: que és un procediment massiu i no selectiu; que contravé la Directiva europea; i les sentčncies judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Paral·lelament, a les converses amb la Comissió Europea (CE) s'ha constatat la seva negativa a donar suport al Projecte de decret. L'argument de la CE és que contravé la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació d'ocells silvestres. Aquesta Directiva encomana als estats membres la prohibició d'arts massius i no selectius de caça. Malgrat això, permet la caça d'algunes espčcies amb el mètode del vesc com a una excepcionalitat sempre que es compleixin quatre requisits indispensables (que sigui un mčtode selectiu, que les condicions siguin estrictament controlades, que les quantitats siguin petites i que no hi hagi mètodes alternatius). A més, la Llei 22/2003 de protecció dels animals (modificada per la Llei 12/2006) determina que poden haver-hi excepcionalitats. La caça en barraca, perň, no s'ajusta a cap de les dues normatives.

Per tant, el Projecte de decret ha quedat suspès, la caça en barraca continuarà sent no autoritzada i el cos d'Agents Rurals seguirà fent el seguiment d'inspecció i obertura d'expedients sancionadors com fins ara

Paral·lelament, a les converses amb la Comissió Europea (CE) s'ha constatat la seva negativa a donar suport al Projecte de decret. L'argument de la CE és que contravé la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació d'ocells silvestres. Aquesta Directiva encomana als estats membres la prohibició d'arts massius i no selectius de caça. Malgrat aixň, permet la caça d'algunes espčcies amb el mètode del vesc com a una excepcionalitat sempre que es compleixin quatre requisits indispensables (que sigui un mčtode selectiu, que les condicions siguin estrictament controlades, que les quantitats siguin petites i que no hi hagi mètodes alternatius). A més, la Llei 22/2003 de protecció dels animals (modificada per la Llei 12/2006) determina que poden haver-hi excepcionalitats. La caça en barraca, però, no s'ajusta a cap de les dues normatives.Per tant, el Projecte de decret ha quedat suspès, la caça en barraca continuarà sent no autoritzada i el cos d'Agents Rurals seguirŕ fent el seguiment d'inspecció i obertura d'expedients sancionadors com fins ara.

10 d'octubre de 2007,
Comunicació i Premsa
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Publica un comentari a l'entrada

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...