dimecres, 29 de novembre de 2006

Dades curriculars


En busca de la perdiu blanca al Pirineu oriental.
Dades personals:


Nom: Alfons Delgado Garcia


Data de naixement: 1 de gener de 1968

Estudis realitzats:

 • Estudis primaris (EGB) al col·legi públic Santa Salvador d'Horta de Santa Coloma de Farners
 • Estudis secundaris a l'IES Sta. Coloma de Farners (BUP) i a l'IES Sa Palomera, Blanes, (COU)
 • Vaig cursar estudis superiors de llicenciatura en Ciències Biològiques a la Universitat de Girona (no finalitzats) i de diplomatura d'Enginyeria Tècnica Agrícola a la mateixa universitat (no finalitzats)
 • Curs d'extensió universitària "Gestión de fauna y espacios naturales" per la Universidad de Cádiz
 • Altres: assistència a més de 50 jornades i cursets sobre conservació del patrimoni natural, gestió i monitorització de fauna i custòdia del territori


Idiomes:

 • Bon nivell de català parlat i escrit
 • Bon nivell d'espanyol parlat i escrit
 • Nivell mitjà d'anglès parlat i escrit
 • Nivell bàsic de francès parlat i escrit


Activitats relacionades amb la conservació i divulgació del patrimoni natural:

Associacionisme:

 • Soci fundador i president durant el període 2004-2007 del Col·lectiu Bisaroca, Associació per a l'Estudi i Gestió dels Ecosistemes
 • Soci fundador i actual president de l'associació Orchys, Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme
 • Soci de la "Sociedad Española de Ornitología"
 • Soci de l'Institut Català d'Ornitologia
 • Soci del "Fondo Para la Protección de los Animales"
 • Soci de la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans
 • Vocal de la Secció d'Ornitologia del Centre Excursionista Farners

Custòdia del territori:

 • Ideòleg i col·laborador de la plataforma d'entitats per a la protecció de la plana de la Selva

Divulgació:

   • Ideòleg i organitzador de les Primeres Jornades de Medi Natural de la Selva
   • Ideòleg i organitzador de les Primeres Jornades de Patrimoni Natural i Cultural de la Selva
   • Professor de zoologia en el curs de preparació per a guies de l'Estany de Sils, organitzat pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Sils
   • Autor de l'audiovisual "La Natura a la Vall del Llémena"
   • Ponent en més d'una vintena de sortides de camp obertes al públic, xerrades, actes i jornades dedicades als valors naturals i la seva conservació

   Articles, escrits i publicacions electròniques:

   • Ideòleg i coeditor del "Anuari d'Ornitologia de la Selva"
   • Creador de la pàgina electrònica del Col·lectiu Bisaroca http://www.bisaroca.org/
   • Creador del web-blogs: "La Natura a la comarca de la Selva" http://natura-selva.blogspot.com/ , "L'Estany de Sils" http://estanydesils.blogspot.com/ , "Kwaheri. Viatges naturalistes" http://kwaheri.blogspot.com/ , "Dónde observar aves en la comarca de la Selva" http://avesdelaselva.blogspot.com/ , "Observatori de la Natura a la Vall del Llémena" http://natura-vall-llemena.blogspot.com/
   • Ideòleg i editor del "Butlletí Naturalista, Recull de cites naturalistes de la Selva, el Gironès, la Garrotxa i el Maresme"
   • Autor de l'article "Evolució de la comunitat ornítica a l'àrea cremada per l'incendi forestal de 1994. Paratges del Rocar, l'Argimon, el Balneari i Parc de St. Salvador", Quaderns de la Selva, volum 14, 2002
   • Coautor de l'article "Aproximació a la comunitat ornítica de la comarca de la Selva", Quaderns de la Selva, volum 16, 2004
   • Coautor de l'article "Conservar el patrimoni natural selvatà: el gran repte", Quaderns de la Selva, volum 16, 2004
   • Col·laborador habitual en els "Quaderns de Sils" amb escrits sobre els valors naturals de l'Estany de Sils
   • Col·laborador habitual en la "Revista del Centre Excursionista Farners", amb articles dedicats a l'ornitologia i a la conservació del medi natural
   • Autor de l'article "La fauna de Santa Coloma de Farners", publicat al programa de la festa major de Sta. Coloma de Farners, 2000

   Projectes i col·laboracions en monitoratge de fauna:

   • Ideòleg, treball de camp i redactor del "Atles dels ocells de la vall del Llémena", (inèdit)
   • Col·laborador en el treball de camp del "Atlas de las aves reproductoras de España"
   • Col·laborador en el treball de camp del programa Noctua de la SEO.
   • Col·laborador en el treball de camp i redactor d'un dels textos específics del "Atles dels ocells nidificants a Catalunya"
   • Responsable de dos itineraris SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya), projecte de monitoratge de l'Institut Català d'Ornitologia
   • Responsable d'una estació Pernis, projecte de seguiment d'ocells planejadors de l'ICO
   • Responsable dels censos de tres quadrícules per a "l'Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern"
   • Col·laborador en el radioseguiment d'exemplars de tortuga d'estany (Emys orbicularis) de la població de Riudarenes i voltants
   • Responsable del treball de camp i autor de l'article "Evolució de la comunitat ornítica a l'àrea cremada per l'incendi de 1994", publicat a Quaderns de la Selva, volum 4, 2002
   • Responsable del treball de camp i autor del treball de recerca "Avifauna associada a les basses de Riudarenes" (inèdit)
   • Responsable del treball de camp i autor de l'article "Aproximació a l'estatus dels ocells reproductors de l'EIN Estanys de Sils" (informe inèdit)
   • Col·laborador en el seguiment de les poblacions d'ocells de l'Estany de Sils, seguiment encarregat per Acció Natura
   • Responsable del treball de camp i autor dels informes "Ocells nidificants a l'Estany de Sils" (anys 2006 i 2007)

   Il·lustracions:

   • Col·laborador habitual en la il·lustració dels Anuaris d'Ornitologia de Catalunya publicats per l'Institut Català d'Ornitologia
   • Col·laboració en publicacions d'àmbit local i comarcal
   • Organització de exposicions de dibuix naturalista amb obres pròpies i d'altres il·lustradors

   Viatges:

   • Viatges de natura i ornitològics arreu de la Península Ibèrica, Canàries, Balears i també a Kenya, Tanzània, Costa Rica, França, Portugal i Noruega.


   Publica un comentari a l'entrada

   La becada

    H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...