dimecres, 29 de novembre de 2006

Dades curriculars


En busca de la perdiu blanca al Pirineu oriental.
Dades personals:


Nom: Alfons Delgado Garcia


Data de naixement: 1 de gener de 1968

Estudis realitzats:

  • Estudis primaris (EGB) al col·legi públic Santa Salvador d'Horta de Santa Coloma de Farners
  • Estudis secundaris a l'IES Sta. Coloma de Farners (BUP) i a l'IES Sa Palomera, Blanes, (COU)
  • Vaig cursar estudis superiors de llicenciatura en Ciències Biològiques a la Universitat de Girona (no finalitzats) i de diplomatura d'Enginyeria Tècnica Agrícola a la mateixa universitat (no finalitzats)
  • Curs d'extensió universitària "Gestión de fauna y espacios naturales" per la Universidad de Cádiz
  • Altres: assistència a més de 50 jornades i cursets sobre conservació del patrimoni natural, gestió i monitorització de fauna i custòdia del territori


Idiomes:

  • Bon nivell de català parlat i escrit
  • Bon nivell d'espanyol parlat i escrit
  • Nivell mitjà d'anglès parlat i escrit
  • Nivell bàsic de francès parlat i escrit


Activitats relacionades amb la conservació i divulgació del patrimoni natural:

Associacionisme:

  • Soci fundador i president durant el període 2004-2007 del Col·lectiu Bisaroca, Associació per a l'Estudi i Gestió dels Ecosistemes
  • Soci fundador i actual president de l'associació Orchys, Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme
  • Soci de la "Sociedad Española de Ornitología"
  • Soci de l'Institut Català d'Ornitologia
  • Soci del "Fondo Para la Protección de los Animales"
  • Soci de la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans
  • Vocal de la Secció d'Ornitologia del Centre Excursionista Farners

Custòdia del territori:

  • Ideòleg i col·laborador de la plataforma d'entitats per a la protecció de la plana de la Selva

Divulgació:

      • Ideòleg i organitzador de les Primeres Jornades de Medi Natural de la Selva
      • Ideòleg i organitzador de les Primeres Jornades de Patrimoni Natural i Cultural de la Selva
      • Professor de zoologia en el curs de preparació per a guies de l'Estany de Sils, organitzat pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Sils
      • Autor de l'audiovisual "La Natura a la Vall del Llémena"
      • Ponent en més d'una vintena de sortides de camp obertes al públic, xerrades, actes i jornades dedicades als valors naturals i la seva conservació

      Articles, escrits i publicacions electròniques:

      • Ideòleg i coeditor del "Anuari d'Ornitologia de la Selva"
      • Creador de la pàgina electrònica del Col·lectiu Bisaroca http://www.bisaroca.org/
      • Creador del web-blogs: "La Natura a la comarca de la Selva" http://natura-selva.blogspot.com/ , "L'Estany de Sils" http://estanydesils.blogspot.com/ , "Kwaheri. Viatges naturalistes" http://kwaheri.blogspot.com/ , "Dónde observar aves en la comarca de la Selva" http://avesdelaselva.blogspot.com/ , "Observatori de la Natura a la Vall del Llémena" http://natura-vall-llemena.blogspot.com/
      • Ideòleg i editor del "Butlletí Naturalista, Recull de cites naturalistes de la Selva, el Gironès, la Garrotxa i el Maresme"
      • Autor de l'article "Evolució de la comunitat ornítica a l'àrea cremada per l'incendi forestal de 1994. Paratges del Rocar, l'Argimon, el Balneari i Parc de St. Salvador", Quaderns de la Selva, volum 14, 2002
      • Coautor de l'article "Aproximació a la comunitat ornítica de la comarca de la Selva", Quaderns de la Selva, volum 16, 2004
      • Coautor de l'article "Conservar el patrimoni natural selvatà: el gran repte", Quaderns de la Selva, volum 16, 2004
      • Col·laborador habitual en els "Quaderns de Sils" amb escrits sobre els valors naturals de l'Estany de Sils
      • Col·laborador habitual en la "Revista del Centre Excursionista Farners", amb articles dedicats a l'ornitologia i a la conservació del medi natural
      • Autor de l'article "La fauna de Santa Coloma de Farners", publicat al programa de la festa major de Sta. Coloma de Farners, 2000

      Projectes i col·laboracions en monitoratge de fauna:

      • Ideòleg, treball de camp i redactor del "Atles dels ocells de la vall del Llémena", (inèdit)
      • Col·laborador en el treball de camp del "Atlas de las aves reproductoras de España"
      • Col·laborador en el treball de camp del programa Noctua de la SEO.
      • Col·laborador en el treball de camp i redactor d'un dels textos específics del "Atles dels ocells nidificants a Catalunya"
      • Responsable de dos itineraris SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya), projecte de monitoratge de l'Institut Català d'Ornitologia
      • Responsable d'una estació Pernis, projecte de seguiment d'ocells planejadors de l'ICO
      • Responsable dels censos de tres quadrícules per a "l'Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern"
      • Col·laborador en el radioseguiment d'exemplars de tortuga d'estany (Emys orbicularis) de la població de Riudarenes i voltants
      • Responsable del treball de camp i autor de l'article "Evolució de la comunitat ornítica a l'àrea cremada per l'incendi de 1994", publicat a Quaderns de la Selva, volum 4, 2002
      • Responsable del treball de camp i autor del treball de recerca "Avifauna associada a les basses de Riudarenes" (inèdit)
      • Responsable del treball de camp i autor de l'article "Aproximació a l'estatus dels ocells reproductors de l'EIN Estanys de Sils" (informe inèdit)
      • Col·laborador en el seguiment de les poblacions d'ocells de l'Estany de Sils, seguiment encarregat per Acció Natura
      • Responsable del treball de camp i autor dels informes "Ocells nidificants a l'Estany de Sils" (anys 2006 i 2007)

      Il·lustracions:

      • Col·laborador habitual en la il·lustració dels Anuaris d'Ornitologia de Catalunya publicats per l'Institut Català d'Ornitologia
      • Col·laboració en publicacions d'àmbit local i comarcal
      • Organització de exposicions de dibuix naturalista amb obres pròpies i d'altres il·lustradors

      Viatges:

      • Viatges de natura i ornitològics arreu de la Península Ibèrica, Canàries, Balears i també a Kenya, Tanzània, Costa Rica, França, Portugal i Noruega.


      Publica un comentari a l'entrada

      Primers migradors en pas postnupcial

      De fet ja fa un parell de setmanes que s'evidencia la migració postnupcial o de tardor. Els primers senyals, els més evidents són la mar...