divendres, 30 de maig de 2008

Quadern de camp: Llebres (Lepus europaeus)
A la plana les llebres són relativament freqüents. A Cassà hi ha un veïnat, el de Llebrers, que fa referència a aquest lagomorf. En un altre veïnat de Cassà, a Esclet, és molt fàcil observar aquest mamífer durant la primavera i l'estiu, sobretot en determinades zones i cap al vespre, quan comencen a mostrar certa activitat.
Key words: Scketchbook, European Hare.
Il·lustracions: Alfons Delgado-Garcia

dijous, 29 de maig de 2008

Bitó (Botaurus stellaris) a Sils

Un exemplar sentit cantant a la llacuna permanent per l'Artur Degollada el dia 17 de maig.

Key words: Bittern, one bird singing at Sils pond

dimecres, 28 de maig de 2008

17 de maig de 2008

- 1 cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- 1 bitó (Botaurus stellaris)
- 2 martinets menuts (Ixobrychus minutus)
- 1 Martinet ros (Ardeola ralloides)
- 3 Martinets blancs (Egretta garzetta)
- 2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
- 5 o 6 collverds mascles i 1 femella (Anas platyrhynchos)
- 2 ànecs de granja
- 1 aligot (Buteo buteo)
- 2 fotges (Fulica atra)
- 1 Xivitona (Actitis hypoleucos)

Destaca la citació del bitó, un exemplar cantant a prop de l'observador.

Observador: Artur Degollada

Darreres observacions de gaig blau (Coracias garrulus) a la plana de la Selva

12-05-08: dos exemplars a Hostalric (Obs.: Albert Burgas)
20-05-08: un exemplar a Salitja, al paratge de les Fonts (Obs.: Lluís Motjé)
21-05-08: parella fent vols nupcials a Esclet, a Cassà de la Selva (Obs.: Alfons Delgado-Garcia)
26-05-08: una parella al veïnat d'Esclet, a Cassà (Obs.: Alfons Delgado-Garcia i Maite Garrigós)

Key words: European Roller, latest sightings, Salitja, Cassà de la Selva, Hostalric, (Girona)

Capturen una nova espècie de ratpenat al Parc Natural del Montseny

Després de la recent cita del ratpenat petit de bigotis (Myotis alcathoe), trobat per primer cop a Catalunya al Montseny l'any 2006, enguany s'ha capturat un exemplar de ratpenat de Bechstein (Myotis bechsteinii). Aquesta és una cita d'especial rellevància degut a la raresa de l'espècie (només citada a l'Alta Garrotxa i a l'Albera) i als seus requeriments ecològics, totalment vinculats a la presència d'arbres vells.

La captura augmenta a 21 el nombre d'espècies de ratpenats presents al Montseny i representa una nova empenta de cara a l'intent de constatar la cria d'aquesta espècie a Catalunya, fins ara no observada.L'animal, un mascle, va ser capturat en el marc de les estades de recerca del Puig, organitzades cada any pel Parc Natural del Montseny i que, en aquest cas, duia a terme el biòleg del Museu de Ciències Naturals de Granollers Carles Flaquer. La Diputació de Barcelona i la de Girona donaran suport al Museu de Ciències Naturals de Granollers per tal de realitzar un estudi en profunditat sobre la riquesa de ratpenats present als boscs més preservats del Montseny.

Font de la informació: Carles Flaquer

Adeqüen la font de Puig de l'Agulla i l'entorn, a Sant Julià de Vilatorta

El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona ha arranjat l'entorn de la Font de Puig de l'Agulla, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta. L'actuació, amb un cost de 19.787,63 euros finançats pel consorci, ha consistit en desbrossar la vegetació que cobria la teulada, refer la teulada i el mur de pedra, evitar l'entollament i eliminar els graffittis.

En concret, el consorci ha reconstruït la rampa d'accés a la font des de l'aparcament de l'Hostal, construint un mur de pedra collada al marge inferior i refent l'enllosat de la rampa. S'ha reconstruït part de la teulada de la porxada on hi ha la font, desbrossant la vegetació i refent la teulada.A la taula de pícnic exterior, s'hi ha instal lat un nou sistema de suport de la llosa i quatre bancs de llates de fusta tractada i bases de pedra seca.

A l'edifici de la font, s'ha eliminat els graffittis interiors, s'han recollit i transportat a un abocador controlat les deixalles disperses i s'ha substituït la reixa situada sobre la surgència.Així mateix, s'ha millorat la surgència i el sistema de recollida i desguàs de l'aigua eliminant el material que s'ha anat acumulant al punt de desguàs i instal·lant una nova aixeta. Actualment, la font no raja degut a la sequera.

Font de la informacióConsorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona inaugura un itinerari adaptat entorn a l'Escola de Natura de Sau

El dissabte 24 de maig, en el marc de la celebració del Dia Europeu dels Parcs, l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona inaugura un itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i persones amb disminució visual al voltant de Can Mateu, un itinerari de descoberta de l'Escola de Natura de Sau.

L'itinerari té una distància de 1.200 metres i es pot fer amb uns 40 minuts. Els camins de l'Escola de Natura de Sau són transitables pràcticament en tota la seva totalitat i permeten un passeig tranquil i agradable que acosta el visitant fins al pantà de Sau i els boscos i ambients aquàtics de les Guilleries.

L'itinerari es fa amb diverses etapes: Amagats dins l'aigua. La bassa; Sota els cingles. Rocam i relleu; El regne del verd. La roureda i la pineda; La fauna secreta. Els animals i els seus rastres; El campanar d'aigua. El pantà de Sau; i A vol d'ocell. Els ocells del bosc.

L'Escola de Natura de Sau és propietat de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'un equipament dedicat a l'educació ambiental i el lleure, ideal per a descobrir els valors naturals i paisatgístics de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.Part de l'itinerari ja existia i s'ha finançat per la fundació amb l'ajuda de subvencions de diferents organismes públics i privats. La inversió dels nous traçats ha suposat aproximadament uns 100.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n'ha aportat 42.543.26 euros.

Font de la informacióEspai Natural de les Guilleries-Savassona

dimarts, 27 de maig de 2008

Zones humides de la conca de la Tordera: l'Estany de Sils

Fitxa descriptiva de l'espai inclosa dins l'Inventari de zones humides de Catalunya.
Cliqueu aquí per accedir al document elaborat pel Departament de Medi Ambinet. Document en pdf.

Resultats programa Sylvia a SilsCliqueu sobre la imatge.
Informació facilitada per Joan Ventura.

Quadern de camp / ScketchbookApunts de ciprínids i d'emídids realitzats com a suport per la implementació d'un curs de zoologia a guies de natura.

Il·lustracions: Alfons Delgado-Garcia

Flamenc (Phoenicopterus roseus) al delta de la Tordera

Trobareu informació i fotografies aquí.

Key words: Greater Flamingo, Tordera delta.

dilluns, 26 de maig de 2008

23 de maig de 2008

Rascló (Rallus aquaticus), 1 ex. a la llacuna permanent
Balquer (Acrocephalus arundinaceus), fins a 3 mascles cantant
Fotja (Fulica atra), 3 ex. a la llacuna permanent
Agró roig (Ardea purpurea), 2 ex. a la llacuna permanent
Cabusset (Tachybaptus ruficollis), 4 ex. entre la llacuna permanent i als prats gestionats
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax), 1 ex. adult i 1 immatur en vol
Oriol (Oriolus oriolus), fins a 3 mascles cantant
Martinet ros (Ardeola ralloides), 1 ex. a la llacuna permanent
Gavià de potes grogues (Larus michahellis), 3 ex. a la llacuna permanent
Cornella (Corvus corone), 3 ex.
Pit-roig (Erithacus rubecula), 1 mascle cantant
Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos), 1 mascle cantant
Ànec collverd (Anas platyrhynchos), 3 mascle i 1 femella a la llacuna permanent
Merla (Turdus merula), diversos mascles cantant i parelles
Tord comú (Turdus philomelos), mínim de 2 exemplars cantant
Martinet blanc (Egretta garzetta), fins a 14 ex. als prats gestionats
Corriol petit (Charadrius dubius), 2 ex. als prats gestionats
Bernat pescaire (Ardea cinerea), 2 ex. als prats gestionats
Xot (Otus scops), 1 ex. cantant a l'interior d'una pollancreda
Oreneta de ribera (Riparia riparia), mínim 2 ex. volant entre Hirundo rustica i Delichon urbicum als prats gestionats
Cames llargues (Himantopus himantopus), 2 ex. als prats gestionats
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), 1 ex. en un marge de la sèquia
Blauet (Alcedo atthis), 2 ex. a la sèquia
Falcó mostatxut (Falco subbuteo), 1 ex. al sector del polígon

Observadors: Alfons Delgado-Garcia i Maite Garrigós

Voltors comuns (Gyps fulvus) a l'estany de Sils


El dia 4 de maig es varen observar 7 exemplars. Es tracta d'una espècie eminentment estival a la comarca, que s'observar en solitari o en petits grups que es desplacen cercant zones d'alimentació després de la reproducció.

Key words: Griffon Vultur, 7 birds at Sils pond, scarce vagrant.

Observadors: Jordi Coderch, Josep Maria Filella i Mireia Oliva.

Voltors comuns (Gyps fulvus) a l'estany de Sils

El dia 4 de maig es varen observar 7 exemplars. Es tracta d'una espècie eminentment estival a la comarca, que s'observar en solitari o en petits grups que es desplacen cercant zones d'alimentació després de la reproducció.

Observadors: Jordi Coderch, Josep Maria Filella i Mireia Oliva.

divendres, 23 de maig de 2008

Gaig blau (Coracias garrulus) a l'Estany

Un exemplar en vol sobre els camps gestionats per AccióNatura el 19 de maig. Es tractaria de la primera observació de l'espècie a la zona.

Observador: Quim Pou

21 de Maig de 2008

1 Martinet ros (Ardeola ralloides)
17 Martinets blancs (Egretta garzetta)
1 Agró roig (Ardea purpurea)
2 Fotges (Fulica atra)
2 Balquers (Acrocephalus arundinaceus)
1 Corriol petit (Charadrius dubius)
1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Observador: Joan Ventura

dijous, 22 de maig de 2008

Durbecs (Coccothraustes coccothraustes) a Massanes

Dos exemplars el dia 12 de maig a Can Sordet, a la riera de Santa Coloma, dins el terme municipal de Massanes. Es tracta d'una dada de nidificació probable d'una espècie que molt probablement es troba ben distribuïda a la comarca però en densitats baixes, fet que, juntament a la discreció de l'espècie, la fan passar desapercebuda tot sovint.

Key words: Hawfinch, two birds at Massanes, Girona, local and scarce breeding

Observador: José Luis Romero

Arribades 2008: Boscaler pintat gros (Locustella naevia)

Un exemplar cantant a Can Sordet, a Massanes, el dia 12 de maig.

Key words: Grasshopper Warbler, migrant, Can Sordet, Massanes, Girona

Observador: José Luis Romero

7 d'abril de 2008

3 Cigonyes blanques (Ciconia ciconia)
5 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
2 Xarxets (Anas crecca)
1 Xarraclet (Anas querquedula), mascle
4 Cames llargues (Himantopus himantopus)
2 Gambes roges (Tringa totanus)
1 Corriol petit (Charadrius dubius)
3 Rasclons (Rallus aquaticus)
1 Fumarell negre (Chlidonias hybridus)
1 Pigot garser petit (Dendrocopos minor)
10 Orenetes de ribera (Riparia riparia)

Observador: José Luis Romero

divendres, 16 de maig de 2008

Llistat d'aus / Bird list

Códigos de estatus / Status code

R = resident / resident
r = resident escàs / scarce resident
I = hinvernant / winter visitor
i = hivernant escàs / scarce winter visitor
E = estival / summer visitor
e = estival escàs / scarce summer visitor
M = migrant / migrant
m = migrant escàs / scarce migrant
A = accidental / vagrant
Ex = extingida recentement / recently extinguished


Anser anser - i
Tadorna ferruginea - A
Tadorna tadorna - i, m

Cairina moschata var. domestica - A (espècie exòtica)
Alopochen aegyptiaca - A (espècie exòtica)
Aix galericulata - A
Anas penelope - i, m
Anas strepera - i, m, r
Anas crecca - I, M
Anas discor - A
Anas platyrhynchos - R
Anas acuta - i
Anas querquedula - M
Anas clypeata - i, m
Netta rufina - m
Aythya ferina - m
Aythya fuligula - m
Alectoris rufa - r
Phasianus colchicus - r (espècie exòtica)
Coturnix coturnix - e

Gavia immer - A
Tachybaptus ruficollis - r
Podiceps nigricollis - m
Podiceps cristatus - m
Phalacrocorax carbo - I
Botaurus stellaris - m
Ixobrychus minutus - e
Ardeola ralloides - M
Nycticorax nycticorax - E, M
Bubulcus ibis - I, M
Egretta garzetta - I, M
Egretta garzetta x gularis - A
Casmerodius albus - m
Ardea cinerea - I, r
Ardea purpurea - r, M
Ciconia nigra - m
Ciconia ciconia - m
Platalea leucorodia - A
Plegadis falcinellus - m
Milvus milvus - m
Milvus migrans - m

Elanus caeruleus - A
Gyps fulvus - A
Pandion haliaetus - m
Hieraaetus pennatus - m
Circaetus gallicus - m
Circus aeruginosus - i, m
Circus cyaneus - i
Circus pygargus - m
Accipiter gentilis - i, m
Accipiter nisus - r
Buteo buteo - R
Buteo lagopus - A
Pernis apivorus - m
Falco tinnunculus - r, i
Falco columbarius - i, m
Falco subbuteo - r, m
Falco peregrinus - i, m
Falco eleonorae - m
Rallus aquaticus - R, I
Porzana pusilla - m
Porzana parva - m
Porzana porzana - m
Gallinula chloropus - R
Porphyrio porhyrio - m
Fulica atra - i, m
Grus grus - m
Tetrax tetrax - E
Himantopus himantopus - e, M
Recurvitrostra avoceta - m
Burhinus oedicnemus - i, m
Glareola pratincola - m
Charadrius hiaticula - m
Charadrius dubius - r, M
Charadrius alexandrinus - m
Charadrius morinellus - m
Pluvialis squatorola - m
Pluvialis apricaria - m
Vanellus gregarius - A
Vanellus vanellus - m
Calidris minuta - m
Calidris temminckii - m
Calidris ferruginea - m
Calidris canutus - m
Calidris alpina - m
Philomachus pugnax - m
Lymnocriptes minimus - m
Gallinago gallinago - I, m
Gallinago media - A
Scolopax rusticola - A
Limosa limosa - m
Limosa lapponica - A
Numenius arquata - m
Tringa erythropus - M
Tringa totanus - M
Tringa nebularia - M
Tringa ochropus - I, M
Tringa glareola - m
Actitis hypoleucos - I, M

Rissa tridactyla - A
Larus genei - A
Lanus ridibundus - i
Larus michahellis - I
Chlidonias hybrida - m
Chlidonias niger - m
Gelochelidon nilotica - m
Sterna albifrons - A

Sterna caspia - A
Columba livia (domestica ) - R
Columba oenas - m
Columba palumbus - R
Streptopelia turtur - r, M
Streptopelia risoria - E (espècie exòtica)
Sreptopelia decaoto - R
Clamator glandarius - e, Ex ?
Cuculus canorus - E
Tyto alba - r
Otus scops - E
Athene noctua - r
Strix aluco - r
Asio otus - r
Asio flammeus - m
Caprimulgus ruficollis - Ex
Caprimulgus europaeus - E
Apus apus - E
Apus pallidus - m
Apus melba - m
Alcedo athis - R, I
Merops apiaster - M

Coracias garrulus - m
Puput - r, i
Psittacula krameri - A (espècie exòtica)

Melopsittacus undulatus - A (expècie exòtica)
Jynx torquilla - E
Picus viridis - R
Dendrocopos major - R
Dendrocopos minor - r
Melanocorhypha calandra - Ex
Galerida cristata - R
Lullula arborea - r
Alauda arvensis - I, r
Riparia riparia - m
Hirundo rustica - E, M
Hirundo daurica - m
Delichon urbicum - E, M
Ptyonoprogne rupestris - i
Anthus richardi - A
Anthus campestris - m
Anthus trivialis - M
Anthus pratensis - M
Anthus spinoletta - I

Abthus cervinus - m
Motacilla flava - M
Motacilla cinerea - r
Motacilla alba - R
Troglodytes troglodytes - R
Prunella modularis - i
Erithacus rubecula - R, I
Luscinia megarhynchos - E
Luscinia svecica - m
Phoenicurus phoenicurus - m
Phoenicurus ochruros - i
Saxicola rubetra - m
Saxicola torquata - R
Oenanthe oenanthe - m
Oenanthe hispanica - m

Monticola solitarius - r, i
Turdus torquatus - A
Turdus merula - R
Turdus philomelos - R
Turdus iliacus - i
Turdus viscivorus - r
Turdus pilaris - i
Cettia cetti - R
Cisticola juncidis - R
Locustella naevia - m
Locustella luscinoides - m
Acrocephalus arundinaceus - E
Acrocephalus melanopogon - m
Acrocephalus scirpaceus - E
Acrocephalus shoenobaenus - m
Hippolais polyglota - E

Hippolais icterina - A
Sylvia borin - m
Sylvia comunis - m
Sylvia undata - i
Sylvia cantillans - r, m
Sylvia melanocephala - r, i
Sylvia atricapilla - R
Phylloscopus bonelli - e
Phylloscopus collybita - r, I
Phylloscopus trochilus - m

Phylloscopus sibilatrix - m
Regulus regulus - i
Regulus ignicapillus - R
Muscicapa striata - r, m
Ficedula hypoleuca - m
Panurus biarmicus - A
Aegithalos caudatus - R
Parus ater - i
Parus caeruleus - R
Parus major - R

Parus cristatis - r
Sitta europaea - r
Certhia brachydactyla - R
Remiz pendulinus - r
Oriolus oriolus - E
Lanius senator - e
Lanius meridionalis - r, i
Garrulus glandarius - R
Pica pica - R
Corvus monedula - r, Ex
Corvus frugileus - A
Corvus corax - i
Corvus corone - R
Sturnus vulgaris - R
Sturnus unicolor - R
Euplectes afer - A
(espècie exòtica)
Estrilda astrid - A, r? (espècie exòtica)
Passer domesticus - R
Passer montanus - R
Petronia petronia - r
Fringilla coelebs - R, I
Fringilla montifringilla - i
Pyrrhula pyrrhula - i
Coccothraustes coccothraustes - r, i
Loxia curvirostra - i
Serinus serinus - R
Carduelis chloris - R
Carduelis carduelis - R
Carduelis spinus - i
Carduelis cannabina - r, i
Emberiza citrinella - i
Emberiza cirlus - R
Emberiza cia - i
Emberiza hortulana - m
Emberiza schoeniclus - I
Emberiza calandra - R, I

dijous, 15 de maig de 2008

Darreres observacions de gaig blau (Coracias garrulus)

10-05-08, un exemplar al veïnat d'Esclet, a Cassà de la Selva
13-05-08, un exemplar a Sant Andreu Salou
14-05-08, un exemplar a prop del Ravellí, entre Cassà i Sant Andreu

Key words: European Roller, latest sightings, Cassà de la Selva, Sant Andreu Salou, Girona

Observadors: Rafel Mariné, Josep Rost, Joan Ventura

dimecres, 14 de maig de 2008

dimarts, 13 de maig de 2008

12 de maig de 2008

2 Arpelles vulgars (Circus aeruginosus), 1 mascle i una femella
1 Martinet ros (Ardeola ralloides)

Observador: Òscar Bargallo

dilluns, 12 de maig de 2008

Lluer (Carduelis spinus)

Un exemplar femella observat a Constantins el dia 8 de maig per en Miquel Boix. Una data prou tardana per a aquesta espècie hivernant a la comarca.

Key words: Siskin, a female at Constantins, Girona, winter visitor specie.

I una altra femella de Falcó cama-roig


Aquest cop, una altra femella observada a Panedes, Llagostera, el dia 11.

Key words: Red-footed Falcon, 1 female, Panedes, Llagostera, Girona

Observació i fotografia: Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio

Becadell gros (Gallinago media) a Camplllong

El 12 de maig en Josep Rost va observar un exemplar d'aquesta espècie a les Ferreries, a Campllong.

Es tracta de la segona cita coneguda a la comarca, després de l'observació d'un exemplar a Sils l'any 2006.

Key words: Great Snipe, one bird observed at Campllong, Girona, scarce migrant.

diumenge, 11 de maig de 2008

Més falcons cama-roigs
Dos exemplars femelles observats a Can Jordi, a Campllong, aturats i fent curts vols de caça sobre un sembrat de panís, el dia 10 de maig. Aquesta espècie és un migrador escàs però regular a la plana de la Selva.

Aquests darrers dies sembla que hi ha hagut un pas marcat d'aquesta espècie al sudest de França.

Key words: Red-footed Falcon, scarce and regular migrant, two females hunting, Campllong, Girona.

Observadors i fotografies: Alfons Delgado-Garcia, Maite Garrigós

divendres, 9 de maig de 2008

12 d'abril de 2008

* Cabusset. 3 ex
* Corbmarí gros. 4 ex.
* Martinet ros. 1 ex.
* Agró roig. 2 ex.
* Cigonya blanca. 4 ex.
* Ànec cullerot. 2 mascles
* Xarxet comú. 1 mascle
* Xarrasclet. 3 mascles
* Àguila marcenca. 1 ex.
* Arpella vulgar. 1 jove
* Milà negre. 4 ex.
* Esparver vulgar. 1 femella
* Fotja. 3 ex.
* Corriol petit. 5 ex.
* Fredeluga. 1 ex.
* Cames-llargues. 22 ex.
* Gamba roja pintada. 2 ex.
* Gamba roja vulgar. 3 ex.
* Gamba verda. 1 ex.
* Valona. 18 ex.
* Xivita. 2 ex.
* Batallaire. 2 ex.
* Becadell comú. 2 ex.
* Abellerol. 1 ex.
* Cuereta groga. 7 ex.
* Grasset de muntanya. 1 ex.
* Tallareta vulgar. 1 mascle

Observador: Miquel Vall·llosera

dimecres, 7 de maig de 2008

Migratory Bird DayBirdLife International, Wellbrook Court, Girton Road
Cambridge CB3 ONA, United Kingdom

 

Hemaris fuciformis, Constantins, 26 d'abril de 2008Fotografia: Miquel Boix

Clathrus ruber, Constantins, 4 de maig de 2008Un exemplar del fong anomenat popularment gita de bruixa.


Fotografia: Miquel Boix

Trobada una tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de Sils a la Tordera


Un exemplar trobat a les Mallorquines, a Sils, i alliberat, després de ser marcat, a la sèquia de Sils, ha estat recapturat a la desembocadura del riu Tordera. Trobareu la informació aquí. 

Trobada una tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de Sils a la Tordera

Un exemplar trobat a les Mallorquines, a Sils, i alliberat, després de ser marcat, a la sèquia de Sils, ha estat recapturat a la desembocadura del riu Tordera. Trobareu la informació aquí.

Bosqueta icterina (Hippolais icterina) a les Llobateres

Trobareu la informació aquí.

Arribades 2008: Falcó cama-roig (Falco vespertinus)

Un mascle observat a prop de Can Sacot, a Cassà de la Selva el 6 de maig.

Observadors: Alfons Delgado-Garcia i Maite Garrigós

Floracions


Orchis simia, Les Planes d'Hostoles, 26 d'abril de 2008

Lupinus angustifolius, Constantins, 26 d'abril de 2008Asphodelus fistulosus, Constantins, 13 d'abril de 2008

Ornithogalum umbellatum, Constantins, 26 d'abril del 2008
Fotografies: Miquel Boix

dimarts, 6 de maig de 2008

2 de maig de 2008

Estany permanent

Tachybaptus ruficollis 5exs
Ardeola ralloides 2exs
Ardea purpurea 1ex
Fulica atra 4exs
Charadrius dubius 1ex
Tringa glareola 4exs
Actitis hypoleucos 2exs

Zona prats de pastura
Ardeola ralloides 1ex
Egretta garzetta 13exs
Ardea purpurea 2exs
Anas platyrhynchos 20 (pollets)
Himantopus himantopus 14exs
Tringa glareola >30
Tringa totanus 1ex
Philomachus pugnax 1ex

Observador: Freddy Rivas

3 de maig de 2008

- Martinet menut (Ixobrychus minutus) - 3 ex. al estany
- Martinet ros (Ardeola ralloides)- 1 ex. a la zona inundada dels prats de dalla, on els cavalls.
- Agró roig. (Ardea purpurea) - 1 ex. al estany.
- Cigonya comú (Ciconia ciconia) - 3 ex volant sobre la zona del prats de dalla.
- Valona (Tringa glareola) - 6-7 ex a la zona inundada dels prats de dalla.
- Gamba roja vulgar (Tringa totanus) - 2-3 ex a la zona inundada dels prats.
- Xivitona (Actitis hypoleucos) - 1 ex. al estany.
- Oreneta de ribera (Riparia riparia) - Alguns exs. (2-3) volant a la zona inundada, entre orenetes vulgars i cuablanques.
- Balquer (Acrocephalus arundinaceus)- 2-3 exs. en l'estany.
- Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)- mínim 1 mascle en la zona al costat de l'estany
- Oriol (Oriolus oriolus)- pollancredes i al costat de l'estany.
- Bec de coral (Estrilda astrild) - 4 exs. al estany.

Observador: Fernando Hernandez Verdejo

Torlits (Burhinus oedicnemus) a la plana


Els darrers dies s'observen un mínim de tres parelles de torlit a la plana agrícola de Cassà de la Selva. Una de les parelles es trobava covant ous a finals d'abril, però malauradament el guaret on es localitzava el niu ha estat llaurat, molt probablement per tal de conreuar-hi panís.

Aquesta circumstància es deu repetir temporada rera temporada, i aquesta petita població de torlits només deu tenir éxit en la reproducció quan troba guarets o erms que no són treballats durant la primavera. Existeix, però, la possibilitat que algunes parelles adeqüin el període reproductor fins allargar-ho a finals d'estiu, quan els treballs agrícoles ja han finalitzat?
Aquest any, amb la nova legislació que no subvencionarà el manteniment de guarets, les possibilitats d'aquesta i altres espècies d'aus d'espais oberts es veu molt més compromesa.
Il·lustració: Alfons Delgado-Garcia

Orquídies de plana

Serapias lingua, veïnat d'Esclet, Cassà de la Selva, maig de 2008


Platanthera bifolia, veïnat d'Esclet, Cassà de la Selva, maig de 2008Limodorum abortivum, veïnat de Bruguera, Llagostera, maig de 2008
Fotografies: Alfons Delgado-Garcia

dilluns, 5 de maig de 2008

Diumenge 4/5/08: Més novetats i piula gola roja (Anthus cervinus)


1 piula golaroja (Anthus cervinus)
3 piules dels arbres (Anthus trivialis)
1 balquer (Acrocephalus arundinaceus)
12 gavians (Larus michahellis)
5 martinets de nit (Nycticorax nycticorax)
21 martinets blancs (Egretta garzetta)
1 agró roig (Ardea purpurea)
8 bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 esplugabous (Bubulcus ibis)
1 martinet ros (Ardeola ralloides)
1 fotja (Fulica atra)
2 oriols (Oriolus oriolus)
2 cabussets (Tachybaptus ruficollis)
2 bitxacs rogencs (Saxicola rubetra)
1 picot verd (Picus viridis)
1 àguila marcenca (Circaetus gallicus)
1 aligot comú (Buteo buteo)
7 cames llargues (Cames llargues)
1 gamba verda (Tringa nebularia)
>50 valones (Tringa glareola)
>25 corriols petits (Charadrius dubius)
2 corriols grossos (Charadrius hiaticula)
1 picot gros (Dendrocopos major)
1 picot petit + 1 escoltat (Dendrocopos minor)
1 xot (Otus scops)
1 cucut (Cuculus canorus)
1 mastegatatxes mascle (Ficedula hypoleuca)
1 gratapalles (Emberiza cirlus)
1 mosquiter pàl.lid (Phylloscopus bonelli)
2 bruel (Regulus ignicapillus)
1 raspinell (Certhia brachydactila)
13 abellarols (Merops apiaster)
1 bosqueta vulgar (Hippolais plyglotta)
Observadors: David Caballé i Xavier Romera

Dijous 1 de maig de 2008

Cigonya blanca (Ciconia ciconia), 2 ex. en vol
Fotja (Fulica atra), 3
Xivita, (Tringa ochropus), 5
Batallaire (Philomachus pugnax), 2
Martinet menut (Ixobrychus minutus), 1 mascle
Bernat pescaire (Ardea cinerea), 4
Agró roig (Ardea purpurea), 1
Balquer (Acrocephalus arundinaceus), 2 mascles cantant
Ànec collverd (Anas platyrhynchos), mínim 3 llocades
Blauet (Alcedo atthis), 1 ex. a la sèquia
Oreneta de ribera (Riparia riparia), mínim una desena juntament a altres hirundínids
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), 1 ex. mascle cantant
Polla d'aigua (Gallinula chlropus), 8 exemplars
Cames llargues (Himantopus himantopus), 8 exemplars al prats gestionats
Corriol petit (Charadrius dubius), mínim 2 exemplars als prats
Gamba roja (Tringa totanus), 1 exemplar als prats
Martinet blanc (Egretta garzetta), mínim 18 exemplars
Martinet ros (Ardeola ralloides), 1 exemplar als prats
Xivitona (Actitis hypoleucos), mínm 6 exemplars
Gamba roja pintada (Tringa erythropus), 1 exemplar
Milà negre (Milvus migrans), 1 exemplar en vol

Observadors: Alfons Delgado-Garcia, Maite Garrigós i Sílvia Garrigós

Arribades 2008

Un gaig blau (Coracias garrulus) al Ravellí, entre Cassà i Sant Andreu Salour, observat per la Xon Vilahur el 4 de maig.
A la Vileta, per sobre de Sant Hilari, un mínim de dos tallarols grossos (Sylvia borin). Obs.: Alfons Delgado-Garcia i Maite Garrigós.

Completeu la informació al blod de la Natura a la Baixa Tordera

http://natura-tordera.blogspot.com/

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...