dimecres, 29 de novembre de 2006

Dades curriculars


En busca de la perdiu blanca al Pirineu oriental.
Dades personals:


Nom: Alfons Delgado Garcia


Data de naixement: 1 de gener de 1968

Estudis realitzats:

 • Estudis primaris (EGB) al col·legi públic Santa Salvador d'Horta de Santa Coloma de Farners
 • Estudis secundaris a l'IES Sta. Coloma de Farners (BUP) i a l'IES Sa Palomera, Blanes, (COU)
 • Vaig cursar estudis superiors de llicenciatura en Ciències Biològiques a la Universitat de Girona (no finalitzats) i de diplomatura d'Enginyeria Tècnica Agrícola a la mateixa universitat (no finalitzats)
 • Curs d'extensió universitària "Gestión de fauna y espacios naturales" per la Universidad de Cádiz
 • Altres: assistència a més de 50 jornades i cursets sobre conservació del patrimoni natural, gestió i monitorització de fauna i custòdia del territori


Idiomes:

 • Bon nivell de català parlat i escrit
 • Bon nivell d'espanyol parlat i escrit
 • Nivell mitjà d'anglès parlat i escrit
 • Nivell bàsic de francès parlat i escrit


Activitats relacionades amb la conservació i divulgació del patrimoni natural:

Associacionisme:

 • Soci fundador i president durant el període 2004-2007 del Col·lectiu Bisaroca, Associació per a l'Estudi i Gestió dels Ecosistemes
 • Soci fundador i actual president de l'associació Orchys, Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme
 • Soci de la "Sociedad Española de Ornitología"
 • Soci de l'Institut Català d'Ornitologia
 • Soci del "Fondo Para la Protección de los Animales"
 • Soci de la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans
 • Vocal de la Secció d'Ornitologia del Centre Excursionista Farners

Custòdia del territori:

 • Ideòleg i col·laborador de la plataforma d'entitats per a la protecció de la plana de la Selva

Divulgació:

   • Ideòleg i organitzador de les Primeres Jornades de Medi Natural de la Selva
   • Ideòleg i organitzador de les Primeres Jornades de Patrimoni Natural i Cultural de la Selva
   • Professor de zoologia en el curs de preparació per a guies de l'Estany de Sils, organitzat pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Sils
   • Autor de l'audiovisual "La Natura a la Vall del Llémena"
   • Ponent en més d'una vintena de sortides de camp obertes al públic, xerrades, actes i jornades dedicades als valors naturals i la seva conservació

   Articles, escrits i publicacions electròniques:

   • Ideòleg i coeditor del "Anuari d'Ornitologia de la Selva"
   • Creador de la pàgina electrònica del Col·lectiu Bisaroca http://www.bisaroca.org/
   • Creador del web-blogs: "La Natura a la comarca de la Selva" http://natura-selva.blogspot.com/ , "L'Estany de Sils" http://estanydesils.blogspot.com/ , "Kwaheri. Viatges naturalistes" http://kwaheri.blogspot.com/ , "Dónde observar aves en la comarca de la Selva" http://avesdelaselva.blogspot.com/ , "Observatori de la Natura a la Vall del Llémena" http://natura-vall-llemena.blogspot.com/
   • Ideòleg i editor del "Butlletí Naturalista, Recull de cites naturalistes de la Selva, el Gironès, la Garrotxa i el Maresme"
   • Autor de l'article "Evolució de la comunitat ornítica a l'àrea cremada per l'incendi forestal de 1994. Paratges del Rocar, l'Argimon, el Balneari i Parc de St. Salvador", Quaderns de la Selva, volum 14, 2002
   • Coautor de l'article "Aproximació a la comunitat ornítica de la comarca de la Selva", Quaderns de la Selva, volum 16, 2004
   • Coautor de l'article "Conservar el patrimoni natural selvatà: el gran repte", Quaderns de la Selva, volum 16, 2004
   • Col·laborador habitual en els "Quaderns de Sils" amb escrits sobre els valors naturals de l'Estany de Sils
   • Col·laborador habitual en la "Revista del Centre Excursionista Farners", amb articles dedicats a l'ornitologia i a la conservació del medi natural
   • Autor de l'article "La fauna de Santa Coloma de Farners", publicat al programa de la festa major de Sta. Coloma de Farners, 2000

   Projectes i col·laboracions en monitoratge de fauna:

   • Ideòleg, treball de camp i redactor del "Atles dels ocells de la vall del Llémena", (inèdit)
   • Col·laborador en el treball de camp del "Atlas de las aves reproductoras de España"
   • Col·laborador en el treball de camp del programa Noctua de la SEO.
   • Col·laborador en el treball de camp i redactor d'un dels textos específics del "Atles dels ocells nidificants a Catalunya"
   • Responsable de dos itineraris SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya), projecte de monitoratge de l'Institut Català d'Ornitologia
   • Responsable d'una estació Pernis, projecte de seguiment d'ocells planejadors de l'ICO
   • Responsable dels censos de tres quadrícules per a "l'Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern"
   • Col·laborador en el radioseguiment d'exemplars de tortuga d'estany (Emys orbicularis) de la població de Riudarenes i voltants
   • Responsable del treball de camp i autor de l'article "Evolució de la comunitat ornítica a l'àrea cremada per l'incendi de 1994", publicat a Quaderns de la Selva, volum 4, 2002
   • Responsable del treball de camp i autor del treball de recerca "Avifauna associada a les basses de Riudarenes" (inèdit)
   • Responsable del treball de camp i autor de l'article "Aproximació a l'estatus dels ocells reproductors de l'EIN Estanys de Sils" (informe inèdit)
   • Col·laborador en el seguiment de les poblacions d'ocells de l'Estany de Sils, seguiment encarregat per Acció Natura
   • Responsable del treball de camp i autor dels informes "Ocells nidificants a l'Estany de Sils" (anys 2006 i 2007)

   Il·lustracions:

   • Col·laborador habitual en la il·lustració dels Anuaris d'Ornitologia de Catalunya publicats per l'Institut Català d'Ornitologia
   • Col·laboració en publicacions d'àmbit local i comarcal
   • Organització de exposicions de dibuix naturalista amb obres pròpies i d'altres il·lustradors

   Viatges:

   • Viatges de natura i ornitològics arreu de la Península Ibèrica, Canàries, Balears i també a Kenya, Tanzània, Costa Rica, França, Portugal i Noruega.


   dimarts, 28 de novembre de 2006

   Novetats: encara aguanten les orenetes

   Encara s'observen algunes orenetes cuablanques (Delichon urbicum) a Santa Coloma de Farners. El dia 25 de novembre s'observen 5 exemplars sobre la plaça Farners (obs: Alfons Delgado, Alfons Delgado jr.), i encara un exemplar el dia 28 (obs.: Alfons Delgado).

   Les temperatures continuen essent molt suaus per l'època, properes als 20 graus o fins i tot superiors, i els invertebrats voladors encara són força abundants.

   dilluns, 27 de novembre de 2006

   Novetats: més ocells estivals que no marxen

   El passat 22 de novembre en Xavier Romera va poder observar com a mínim un exemplar de mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) a Tordera. La presència d'aquesta espècie és prou extraordinària en tractar-se d'un migrant transaharià que hores d'ara ja hauria de ser a la zona d'hivernada.

   Dies després, el diumenge 26, el mateix Xavier Romera i en Joan-Carles Fernàndez-Ordoñez van poder capturar un altre mosquiter de passa a Tordera, indret on ja han arribat algunes espècies hivernants, com ara el pardal de bardissa (Prunella modularis) i els repicatalons (Emberiza schoeniclus).

   Curiosament, encara s'observen juvenils d'alguns rèptils, com ara el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) de la fotografia.


   Fotografies de Xavier Romera: mosquiter de passa, pardal de bardissa i llangardaix ocel·lat.

   divendres, 24 de novembre de 2006

   Novetats: espècies estivals que no marxen

   A les darreres observacions d'orenetes cuablanques (Delichon urbica), baldrigues cendroses (Calonectris diomedea) i altres que s'han anat fent aquests darrers dies, s'hi suma la presència encara d'una oreneta vulgar (Hirundo rustica) a la punta del delta de la Tordera, observada i fotografiada per en Xavier Romera.

   Les temperatures anormalment suaus per l'época i la presència d'invertebrats voladors afavoreix la presència d'aquests insectívors.


   dimecres, 22 de novembre de 2006

   Novetats: desapareix el niu de teixidor capnegre


   El 30 d'octubre en Xavier Romera va poder comprovar com havia desaparegut el niu de teixidor capnegre (Ploceus melanocephalus). El niu sembla haver estrat substret. De moment la parella de teixidors continuen a la zona però no semblen haver iniciat la construcció d'un altre niu, tot i que ho podrien estar fent en algun indret menys accessible.

   Fotografia de Xavier Romera.

   Novetats: Calàbria petita i gavina cendrosa a la Selva

   Aquest passat 18 de novembre en Marcel Gil va poder observar una calàbria petita (Gavia stellata) i una gavina cendrosa (Larus canus) davant la gola de la Tordera, a Blanes. Es tracta de dues espècies hivernants d'aparició molt ocasional a la comarca i amb poques cites registrades a Catalunya, especialment la gavina cendrosa. D'aquesta, se n'observà un adult que es va aturar al riu, en companyia d'altres làrids.

   Altres observacions interessants a la zona durant la mateixa jornada:

   Territ tres dits (Calidris alba): 1 exemplar, aquesta espècie és rara i molt escassa a la zona
   Gavot (Alca torda): 51 exemplars en pas
   Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan): uns 70 exemplars en pas cap al sud
   Baldriga balear (Puffinus mauretanicus): uns 20 exemplars també en pas sud
   Baldria cendrosa (Calonectris diomedea): 1 exemplar en vol al sud, es tracta d'una espècie majoritàriament estiuejant
   Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus): 2 exemplars en vol cap al sud
   Paràsit gros (Catharacta skua): 1 exemplar empaitant gavians

   Observador: Marcel Gil

   dilluns, 13 de novembre de 2006

   Novetats: l'ànec capbussador de la Tordera

   A resultes de les noves fotografies obtingudes per en Xavier Romera s'ha pogut constatar la presència d'un exemplar de morell de plomall (Aythia fuligula) al delta de la Tordera. Les noves imatges fan pensar que l'observació de morell buixot feta uns dies amb condicions de llum deficitens podria correpondre en realitat a aquesta espècie.

   dijous, 9 de novembre de 2006

   Fauna: Mamífers de la Selva IV (rosegadors)

   O. RODENTIA


   F. Sciuridae

   Esquirol (Sciurus vulgaris)
   Present a les àrees forestals de tota la comarca, especialment a les serralades de l'interior, essent més escassa al litoral i trobant-se pràcticament absent de la plana, on només subsiteix en alguns boscos-illa, especialment de roures i pins.   F. Myoxidae

   Rata cellarda (Elyomis quercinus)
   Tot i que sembla pot comuna, la rata cellarda és present a tots els ambients mediterranis forestals de la comarca, malgrat que també és present als boscos de caire centreeuropeu. És especialment freqüent en rouredes, alzinars i suredes, tant del litoral com de l'interior. Sembla preferir aquells boscos més esclarissats, i sobretot els ecotons entre aquests i els espais oberts, encara més si hi ha petites acumulacions o parets de pedra propers.

   Liró gris (Glis glis)
   Escàs. Present únicament als boscos planifolis de les Guilleries, el Montseny i el Collsacabra. És relativament freqüent a fagedes i rouredes, tot i que també ocupa les perxades de castanyer i l'alzinar de muntana.   F. Muridae

   Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
   Freqüent i present a tota la comarca. Sembla ser més abundant a les zones forestades amb un sotabosc poc dens, però sobretot abunda als marges de bosc, en contacte amb espais agrícoles, marges d'ambients riberencs, etc.

   Adult i cadellada de ratolí de bosc. Fotografies de Xavier Romera
   Ratolí lleonat (Apodemus flavicollis)
   Espècie escassa i de requeriments diferents al ratolí de bocs. El ratolí lleonat prefereix zones forestals més humides i umbrívoles que no pas el seu parent. És present als boscs de planifolis del Montseny, especialment a la Fageda, i es desconeix amb certesa si es troba present a les Guilleries i el Collsacabra.

   Rata negra (Rattus rattus)
   Espècie alòctona, d'origen aisàtic. L'origen de la seva presència a Europa és dubtosa. Probablement s'aprofità de les rutes comercials marítimes obertes entre Europa i Àsia, però hi ha qui situa la seva presència a Europa ja durant les darreres glaciacions, fet que podria apuntar a una arribada natural.
   La rata negra es troba en ambients més naturals que no pas la rata de claveguera. A la Selva es distribueix preferentment per l'interior de la comarca, sovint en ambients agropecuaris propers a masses forestals. Al litoral i la plana és més escassa, degut a la pressió que exerceix sobre ella la rata de claveguera.

   Rata comuna (Rattus norvegicus)
   Espècie alòctona, d'origen asiàtic. És present a Europa com a mínim des de la Baixa Edat Mitja. Espècie altament antropòfila. Abundant i distribuïda arreu de la comarca, normalment sempre a prop de nuclis urbans i entorns molt humanitzats. Desplaça a la rata negra, la qual es distribueix per ambients més naturals.

   Ratolí domèstic (Mus musculus)
   Abundant i àmpliament distribuït a la comarca, en ambients antròpics i sobretot a l'interior de nuclis urbans. És més urbà que no pas el ratolí mediterrani. Absent de les grans àrees forestals.

   Ratolí mediterrani (Mus spretus)
   Àmpliament distribuït arreu d'espais agrícoles i mitjanament humanitzats. És molt rar en zones forestals extenses. Més amant dels espais ramaders i agrícoles que no pas el ratoló domèstic.


   F. Arvicolidae

   Talpó roig (Clethrionomys glareolus)
   Es desconeix amb exactitud la seva distribució a la comarca. Sembla ser relativament freqüent a la meitat nord, entre el Montseny i el Collsacabra, on ocupa ambients mediterranis. No es coneix la seva presència al litoral.

   Rata d’aigua (Arvicola sapidus)
   En regressió a tota la comarca. Havia estat freqüent a la plana, però actualment sembla extingida de gran part del territori, essent molt localitzada. Ocupa tan basses artificials, com estanys, sèquies i altres cursos d'aigua lents, sempre i quan existeixin una cobertura vegetal ben conservada i la qualitat de les aigües sigui bona.

   Talpó comú (Microtus duodecimcostatus)
   El talpó més freqüent a la comarca. És localment abundant a la plana, en espais agrícoles, franges d'ecotó dels marges d'alzinars, pinedes i rouredes i l'interior d'aquestes, sempre i quan el sotabosc sigui poc espès.

   Talpó muntanyenc (Microtus agrestis)
   Sembla ser més abundant en alguns sectors de la meitat nord de la comarca, en ambients eurosiberians o submediterranis del Montseny, les Guilleries i el Collsacabra.


   F. Myocastoridae

   Coipú (Myocastor coypus)
   Existeixen cites entre les décades dels 70 i 90 a la riera d'Arbúcies, probablement d'exemplars escapats d'alguna granja pelletera. Actualment sembla trobar-se absent de la zona.

   dilluns, 6 de novembre de 2006

   Novetats: Morell buixot (Aythya marila) al delta de la Tordera

   El 31 d'octubre es va observar un morell buixot (Aythya marila) a la desembocadura de la Tordera. Es tracta molt probablement d'un exemplar femella i seria la primera cita registrada a la comarca de la Selva.
   El morell buixot és una espècie que a Europa es distribueix majoritàriament per Noruega, Suècia, Finlandia, Islàndia i àrees properes, establint-se com a hivernant a les costes de l'est i del centre d'Europa, incloses les illes britàniques.
   Es tracta d'una raresa a nivell ibèric, per la qual cosa la cita de la Tordera és de gran interès.

   Observador i fotografies: Xavier Romera.

   La becada

    H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...