dimecres, 25 d’octubre de 2006

Novetats: Intent de nidificació del teixidor capnegre

La parella de teixidors capnegre (Ploceus melanocephalus) del delta de la Tordera està construint un niu. Aquest es troba penjant a baixa alçada i en un indret resguard del vent. Per a la construcció els ocells fan servir matèria vegetal però també fils de pescar recollits a la platja.
Observacions i fotografies: Xavier Romera

divendres, 20 d’octubre de 2006

Novetats: Agró blanc a la gola de la Tordera

El 10 d'octubre s'observà un agró blanc (Egretta alba) al delta de la Tordera. L'ocell va romandre a la zona fins que va ser foragitat per un bernat pescaire (Ardea cinerea). Observador i fotografia: Javier Romera


Aquesta espècie és relativament freqüent durant els passos migratoris a Sils, especialment durant el de tardor (fins a 9 exemplars !), però no es té constància de gaire cites al delta de la Tordera. Altres punts de la comarca on ha estat observat és l'aiguabarreig de la riera de Santa Coloma amb la d'Arbúcies.

dimarts, 17 d’octubre de 2006

Nova espècie exòtica a la Tordera

Teixidor capnegre (Ploceus melanocephalus)

El 15 d'octubre es va observar a la punta de la Tordera un mascle de teixidor capnegre (Ploceus melanocephalus). L'ocell cercava materia vegetal entre el canyís i s'endinsava entre la vegetació de ribera (Observador: Javier Romera).

Aquesta cita seria la segona per a Cataluna després de l'observació feta al delta del Llobregat per Ferran López el 20 de setembre.

Posteriorment s'ha produït una nova observació a la Tordera el dia 17 d'octubre. En aquesta ocasió es van poder observar un mascle i una femella (Observador: Enric Badosa).


Fotografía: Mascle de teixidor capnegre (Ploceus melanocephalus),
Javier Romera

dimecres, 11 d’octubre de 2006

Fauna: Mamífers de la Selva III (lagomorfs)

ORDRE LAGOMORPHA

Família Leporidae

Conill (Oryctolagus cuniculus)
Distribuït per tota la comarca. És més abundant al litoral i a la plana, tot i que l'excessiva pressió cinegètica, la pèrdua d'hàbitat i les epizooties l'han convertit en una espècie més aviat escassa i localitzada.

Fotografies de Javier Romera. Conill de bosc afectat per mixomatosis, i un altre exemplar abatut il·legalment per uns menors al delta de la Tordera.


Llebre europea (Lepus europaeus)
Espècie distribuïda a tota la comarca, essent més freqüent a la plana i a les muntanyes de l'interior, essent rara al litoral. En algunes zones és més freqüent que el conill, tot i que els efectius poblacionals semblen força baixos, degut, en part, a la pressió cinegètica i a la pèrdua d'hàbitat.

La becada

 H avent esmorzat pugem al cotxe i ens submergim en aquesta inabastable i pertorbadora massa forestal que s'ha vingut a anomenar les G...